Tosprogede skolebørn køres rundt for 13 mio. kr.

Det bliver stadig dyrere for Århus Kommune at holde fast i politikken om at tvangssprede tosprogede skolebørn.
Børn, der ikke klarer sprogtesten, tvinges i busser og taxa ud på andre kommunale skoler med en lavere andel af tosprogede elever.
Børnene kommer især fra skoledistrikterne i Århus Vest hvor bl.a. Ellekærskolen og Tovshøjskolen ligger. Også fra Søndervangskolen i Viby er elever blevet tvangsspredt fra.

Udgifter stiger 40 %

“Udgifterne til at køre tosprogede børn i skole er eksploderet. I fjor kostede transporten Århus Kommune 13,3 mio. kr., viser nye tal fra børne- og ungeafdelingen.
Det er en stigning på 40 pct. sammenlignet med 2008, da kommunen brugte 8,1 mio. kr. på denne konto,” skriver Jyllands-Posten.

Nogle af skolebørnene, især de yngste, bliver kørt i taxi. Det kostede 1,6 mio. kr. i 2009 mod 900.000 kr. året før. Arkivfoto fra Wikimedia af Matti Blume, MB-one

Avisen oplyser også at der p.t. er 391 børn som fragtes rundt i kommunen til en skole de ikke selv har valgt. Med en hurtig udregning er det næsten 2.800 kr. pr. barn om måneden i gennemsnit.
De øgede udgifter til elevtransport skyldes både en stigning i antallet af elever samt øget udgift til brændstof og krav om seler i busserne.

Uenige politikere

Enhedslisten er imod at bruge så mange penge til transport og mener at pengene i stedet burde bruges til at forbedre de pædagogiske forhold på skolerne.
“Det er tåbeligt at bruge så mange penge og så meget tid på at køre børnene til den anden ende af byen, når man i stedet kunne have forbedret de lokale skoler, siger Jette Jensen.

“13 mio. kr. er mange penge, men alternativet er, at børnene ikke får et godt afsæt, og at vi dermed risikerer en masse andre problemer senere,” siger Børne- og ungerådmand Jacob B. Johansen.

Læs mere:

Hjemmeside for Jyllands-Posten: http://jp.dk
Busbørn koster Århus 13 mio. kroner

Skræppebladet:
Randers: Tosprogede må selv vælge skole (juni 2009)
Lederen: Vi skal alle tale dansk (maj 2009)
Sprogtest er et mysterium (maj 2009)
Ellekærskolen trues af lukning pga. sprogtest (maj 2009)
Louise Gade: Rigtigt at lukke Nordgårdskolen (januar 2009)

Billedlicens: GNU Free Documentation License

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

John Graversgaard
I øvrigt har vi klaget over at denne tvang over for to-sprogede børn og deres familier er udtryk for racediskrimination. Der er klaget til Ligebehandlingsnævnet, og afgørelse forventes i april 2010.
Hvor etniske danske familier har såkaldt frit skolevalg....mødes de etniske mindretal med tvang!


Vedlagt pressemeddelelse af 21. maj 2009 om klagen udsendt af Enhedslisten v. Keld Hvalsø.

Klagen lyder: At den anvendte sprogtest er diskriminerende i forhold til etnisk baggrund og race, da den generelt har som konsekvens, at to-sprogede børn udelukkes fra deres nærmeste distriktsskole, og fra frit skolevalg.
Begrundelse:
Dette er en overtrædelse af Lov om etnisk ligebehandling § 3, stk. 3, som lyder: :"Der foreligger indirekte forskelsbehandling, hvis en tilsyneladende neutral bestemmelse, betingelse eller praksis vil stille personer af en bestemt race eller etnisk oprindelse ringere end andre personer, medmindre den pågældende bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et sagligt formål og midlerne til at opfylde det er hensigtsmæssige og nødvendige".
Endvidere er der i denne klage dokumenteret omstændigheder, som jf. Lov om etnisk ligebehandling § 7 som "giver anledning til at formode, at der er udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling". Det påhviler her jf. § 7 så "modparten at bevise, at princippet om ligebehandling ikke er blevet tilsidesat".
Vi vil anmode Klagekomiteen om at forholde sig til både § 3 og 7.
Begrundelse:
Seneste tal fra Århus Kommune viser at kun 19 % af børnene består sprogtesten. Se Jyllandsposten d. 14. maj 2009. I 2006 var det 33,7 % som bestod, i 2007 28%, i 2008 25,5 %. Dvs. en udvikling som giver anledning til en kraftig mistanke om, at testen er så svær at bestå, at den fungerer som et effektivt sorteringsredskab, som målrettet sorterer de to-sprogede børn væk fra deres distriktsskole. En skole hvor de ofte har både søskende og legekammerater. Dvs. at testen er indrettet, så den målrettet gør det særdeles vanskeligt for to-sprogede at bestå.
Den anvendte sprogtestning bygger på en antagelse om, at når et barn er to-sproget, så er der mistanke om, at barnet ikke er tilstrækkeligt kompetent. Dette er imidlertid en antagelse som er i modstrid med forskning på området, som siger at børn, som er gode til deres modersmål....OGSÅ ER BEDRE I STAND TIL AT LÆRE ET ANDET SPROG....DVS. I DENNE SAMMENHÆNG DET DANSKE SPROG.
Der er endvidere ikke sagligt eller videnskabeligt belæg for at sige, at to-sprogede børn skulle have særlig vanskeligt ved at påbegynde skolegang. Det er nærmere sociale og familiemæssige faktorer som er afgørende for om et barn vil få en god skolestart og være i stand til at følge med i undervisningen.
Keld Hvalsø udtaler: Når sproget dansk, er valgt som parameter for en tvangsspredning er det fordi det er det eneste kriterium, hvor ikke også danske børn vil blive ramt. Over 80 procent af de testede børn er ramt. Det handler ikke om en generel evne til at kommunikere, men kun evnen til at gøre det på dansk, hvilket får mange af de forældre der har muligheden, til at vælge en privatskole, hvis der er risiko for at deres børn udsættes for diskrimination"
Børn og Unge udvalget var i sidste uge på studietur til Rinkabyskolan i Sverige, hvor fokus var på kommunikation, ikke kun svensk kommunikation, men alle former for kommunikation, på mange sprog. Samme fokus viste erfaringerne i daginstitutionerne i Oslo, som også blev besøgt på udvalgsturen.
" I Sverige og Norge arbejder man bevidst med børns evner, med udgangspunkt i hvor børn er. I Århus er udgangspunktet børns mangler og så flytter man børn, væk fra de kendte miljøer, i håb om at det giver positive integrationsresultater. Jeg får mindelser om noget der foregik i Texas med de sorte eller i Australien med the Aboriginals, jeg gyser ved tanken" slutter Keld Hvalsø.
Enhedslisten har også bedt om aktindsigt i forhold til det materiale der benyttes iforbindelse med sprogtesten.
Dene side er omtalt på
Skraeppebladet.dk: Nye skolebegyndere tvangsflyttes:
Link: skraeppebladet.dk/2010/04/nye-skolebegyndere-tvangsflyttes/

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Blogredaktionen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data