Nye skolebegyndere tvangsflyttes

Århus Kommunes sprogscreening viser at langt de fleste af de testede børn er for dårlige til dansk, og derfor ikke har mulighed for frit skolevalg.

25 % taler et OK dansk
Omkring tre fjerdedele af de testede børn i det vestlige Århus tvinges hvert år til at skifte skole eller sættes uden for frit skolevalg. Det er især skolebegyndere fra Sødalskolen, Ellekærskolen og Hasle Skole, der i 2010/2011 tvinges ud på skoler i bl.a. Holme, Skåde, Lystrup og Elsted.

Af de 411 børn der ifølge sprogtesten “har et ikke uvæsentligt behov for undervisning i dansk som andetsprog, og henvises i henhold til Lov 594 til et skoletilbud, som kommunen vælger” er det de 137, der ikke skal gå i skole på deres lokale distriktsskole. Heraf er 43 henvist på baggrund af forældrenes ønsker, f.eks. fordi der allerede er ældre søskende på henviste skoler.

Arkivfoto af Ulrik Ricco Hansen: Især Sødalskolen syd for Gellerupparken må vinke farvel til skolebegyndere

Arkivfoto af Ulrik Ricco Hansen: Især Sødalskolen syd for Gellerupparken må vinke farvel til skolebegyndere

På niveau med 2008/2009
Tallene stammer fra Århus Kommunens opgørelse af sprogscreening, hvor 18,4 % (580 børn) af den samlede gruppe skolebegyndere i Århus er blevet testet i at tale dansk.
“Århus Kommune har for femte gang sprogscreenet kommende skole-begyndere med dansk som andetsprog. Mens 19 % af børnene sidste år viste et alderssvarende dansk og fastholdt deres frie skolevalg, er tallet i år steget til 25 %,” oplyser kommunen i en pressemeddelelse.
Året før var tallet 26 %.

5 mio til dansk i børnehaver og vuggester
“Det er et skridt i den rigtige retning, men vi er stadig langt fra målet. At give alle børn et aldersvarende dansk er en af de største og vigtigste udfordringer, vi står overfor. Derfor styrker vi nu den tidlige sprogindsats i vuggestuer og børnehaver med fem millioner kroner om året,” siger rådmand for Børn og Unge Jacob Bundsgaard Johansen.

Skoler, som afgiver elever Modtagerskoler Antal elever
Sødalskolen Tranbjerg Skole 6
Holme Skole 12
Skåde Skole 7
Kolt Skole 8
Beder Skole 1
Højvangskolen 10
I alt 44
Ellekærskolen Lystrup Skole 12
Elsted Skole 10
Elev Skole 4
Hårup Skole 5
Strandskolen 3
I alt
34
Tovshøjskolen Mårslet Skole 1
Skåde Skole 2
Tranbjerg Skole 1
Malling Skole 6
Beder Skole 6
I alt 16
Hasle Skole Virupskolen 13
Samsøgades Skole 7
Skæring Skole 5
I alt 25
Søndervangskolen Kragelundskolen 11
Møllevangskolen Jellebakkeskolen 7
Børn i alt 137

Læs mere:
Hjemmeside for Århus Kommune: http://aarhuskommune.dk
Flere beholder frit skolevalg efter sprogscreening
Pressemeddelelse med flere detaljer og tal

Skræppebladet:
Tosprogede skolebørn køres rundt for 13 mio. kr. (marts 2010)
Randers: Tosprogede må selv vælge skole (juni 2009)
Lederen: Vi skal alle tale dansk (maj 2009)
Sprogtest er et mysterium (maj 2009)
Ellekærskolen trues af lukning pga. sprogtest (maj 2009)
Louise Gade: Rigtigt at lukke Nordgårdskolen (januar 2009)

Blogartiklen er oprettet: 08. apr 2010. Opdateret 12. apr 2010 kl. 07:21


Del eller print denne side:  


 
 


Blog-arkiver: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | jan | feb | mar | apr | maj | 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt