Foreninger får lettere adgang til Århus Kommune

Foreninger og frivillige organisationer får lettere ved at komme i kontakt med kommunen. Med en million i tilskud fra Integrationsministeriet vil Århus Kommune ansætte en frivilligkoordinator, der skal gøre de frivilliges samarbejde med kommunen mere borgernært og mindre bureaukratisk.

“De frivillige organisationer og foreninger i Århus har lige nu mange indgange til kommunen. Nogle har kontakt til Sport & Fritid mens andre er tilknyttet Børn og Unge eller Sundhed og Omsorg. Med ansættelsen af en frivillighedskoordinator vil der fremover kun være én indgang til kommunen for de frivillige, som ønsker at deltage i integrationsindsatsen. På den måde kan vi styrke den frivillige integrationsindsats”, fortæller Hans Henrik Lamp ifølge Århus Kommunes hjemmeside. Hans Henrik Lamp er chef for Sport & Fritids multiaktivitetscenter Globus1, der ligger i Gellerup.

Arkivfoto af Ulrik Ricco Hansen

Arkivfoto af Ulrik Ricco Hansen: Fodbold på Holmstrup Mark

Frivillighedskoordinatoren skal fungere som bindeled mellem fem magistratsafdelinger og de tilhørende frivillige foreninger og organisationer. Kommunen begynder nu arbejdet med at finde en person til at besætte posten.

Læs mere:

Hjemmeside for Århus Kommune: http://aarhuskommune.dk
Århus får frivillighedskoordinator

Hjemmeside for Globus1: http://globus1.dk

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Blogredaktionen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data