Skræppe­bladet skriver fortsat om Århus

Redaktionen for beboerbladet Skræppebladet, der udgives af Brabrand Boligforening, har besluttet at holde fast ved stavemåden Århus med bolle-å.

Kun når det handler om Aarhus Kommune og andre institutioner som anvender dobbelt-a vil Skræppebladets korrektur lade et å på to bogstaver passere.

Århus med Å

Ved seneste redaktionsmøde var stavemåden til debat efter et mix af de to helt lovlige stavemåder havde fundet vej til seneste udgivelse af bladet.

Redaktionen hæftede sig ved anbefalingerne fra Dansk Sprognævn, der bl.a. skriver følgende på sin hjemmeside:

“Den 1. januar skiftede Århus Kommune bolle-å’et ud med et dobbelt-a i sin egen stavemåde af byens navn.
Det er dog stadig korrekt for alle andre end kommunens ansatte at bruge bolle-å hvis de hellere vil det.
[…]
Kommunen kan indføre dobbelt-a’et i sin egen skrivemåde med henvisning til et cirkulære fra 1984 der tillader lokale myndigheder at afvige fra den almindelige retskrivning ved at bruge dobbelt-a i stedet for bolle-å, men det forpligter ikke andre.”

Redaktionen anbefaler skribenter og andre bidragsydere til bladet at bruge samme praksis. Hvis de ikke gør, så skal de ikke blive forbavsede over tekstændringerne i beboerbladet, der dækker livet blandt og omkring boligforeningens beboere i Brabrand, Hasselager, Tilst, Århus C og Århus V.

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Blogredaktionen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data