Deltag i høring om den Dortesvejskvarteret i Gellerup den 3.11

Som et led i omdannelsen af Dortesvejkvarteret, får borgerne nu mulighed for at komme med input

Som et resultat af, at Gelleruparken er på den ”hårde ghettoliste” er det blevet besluttet, at der skal byudvikles i Gellerup. Hvis beboerne taber kampen om blokkene, skal fem blokke omkring Dortesvej rives ned for at gøre plads til ny kvartersdannelse.
Det sker i form af en ny folkeskole og et nyt blandet byområde ved Dortesvej. Formålet ved denne nye kvartersdannelse er, ifølge Aarhus Kommune, Brabrand Boligforening og en privat bygherre, at gøre Gellerup til et mere blandet byområde, hvor der også er rækkehuse og lejligheder, som ikke er almene boliger. Det er samtidig tanken, at der kan komme butikker, caféer, spisesteder og kontorerhverv i en del af stueetagen langs vestsiden af Karen Blixens Boulevard.

For at muliggøre dette, har byrådet udpeget fem etageboligblokke i området ved Dortesvej, som skal nedrives (A4-A8) mens tre bevares (A1-A3). Langs Inger Christensens Gade har byrådet udpeget to etageboligblokke, som skal nedrives (A13 og A15).

Det er dette område omkring Dortesvej, der skal omdannes. Du er som borger inviteret til at komme med input via eb høringsfase.

Vil du have indflydelse?

I indkaldelse til høringen fra Aarhus Kommune står der, at “en del af de overordnede beslutninger er truffet. Men der er også meget, der ikke er besluttet endnu.”
Aarhus Kommune vil med denne forudgående offentlige høring gerne indkalde forslag og idéer til den kommende mere detaljerede planlægning for både den nye folkeskolen og det nye blandede bykvarter ved Dortesvej.
Har du som borger nogle ideer til hvordan området skal se ud i fremtiden, så kan du deltage i høringen, som Aarhus Kommune arrangører. Det bliver virtuelt, på grund af corona.

I brevet fra Aarhus Kommune står der, at de blandt andet gerne høre jeres mening om:

  • At der kan blive mulighed for en ny folkeskole med tilhørende fritids-faciliteter og legeplads i kanten af Byparken?
  • At de to skole-afdelinger placeres således, at mest muligt af Byparken forbliver uændret?
  • At der kan blive mulighed for at den nye folkeskole kan bygges i op til 4-5 etager, evt. med opholds- og legearealer på nogle af tagfladerne?
  • At der kan blive mulighed for at bygge blandet bolig og erhverv langs vest siden af Karen Blixens Boulevard med fx. butikker, caféer, spisesteder og kontorerhverv i en del af stueetagen?

At der kan blive mulighed for at bygge relativt højt langs Karen Blixens Boulevard i op til 4-6 etager, mens der i området bagved omkring Dortesvej primært kan bygges rækkehuse i 2 etager?

Deltag i forhøringen

I en proces som denne, har du mulighed for at indsende et høringsbidrag. Alle høringsbidrag vil blive behandlet og fremlagt for byrådet i beslutningsprocessen sammen med forvaltningens kommentarer. De høringsbidrag, der kommer i denne del af processen, vil også indgå i en eventuel fremtidig lokalplanproces.

Høringsperioden varer 3½ uger, og der er frist for at sende høringssvar senest den 17.11.2020. Send dit svar via Aarhus Kommunes høringsportal på www.deltag.aarhus.dk.

Deltag i virtuelt borgermøde 3. november

Aarhus Kommune inviterer til et virtuelt borgermøde i Gellerup tirsdag den 03.11.2020 kl. 17.00-18.30. Borgermødet foregår on-line og man deltager via egen computer, mobiltelefon el.lign.
Du kan logge dig på her.

Arrangementet var oprindelig planlagt til at været et udendørs åbent-hus-arrangement men corona-situationen har gjort det nødvendigt at holde arrangementet virtuelt i stedet for.På det virtuelle borgermøde kan du høre oplæg og stille spørgsmål om skolen og den øvrige byudvikling i området. Invitation og yderligere information om hvordan du deltager i det virtuelle borgermøde kan findes på www.deltag.aarhus.dk/borgermoeder.


Principiel beslutning om området med Dortesvej

Byrådets intentioner med omdannelsen af området ved Dortesvej er beskrevet i publikationen ”En god by for børn er en god by for alle, forarbejde til den næste generation af en udviklingsplan for Gellerup og Toveshøj”. Udviklingsscenariet ergodkendt af Byrådet i 2019. Se mere om udviklingsscenariet her


Kommuneplanens rammer

Kommuneplanens rammer fastlægger de overordnede byggemuligheder samt hvilken type byudvikling, der kan ske i de enkelte områder. Den efterfølgende lokalplanlægning skal ske indefor disse rammer. I nogle tilfælde udarbejdes der samtidig med lokalplanen et tillæg til Kommuneplanen, med henblik på at ændre rammerne.

Se mere på den digitale kommuneplan


Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Elsebeth Frederiksen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data