Bolig­minister: Aflys alle møder

“Vi opfordrer alle almene boligorganisationer til at sikre, at indkaldte afdelingsmøder, generalforsamlinger og repræsentantskabsmøder er aflyst,” lyder det fra boligministeriet og BL

En million danskere bor i en almen bolig – heraf er omtrent hver fjerde en ældre medborger, som er særlig udsat, hvis de bliver smittet med coronavirus.

Det er derfor afgørende, at vi alle udviser samfundssind og hjælper hinanden. Situationen er alvorlig.

Mange har i den forbindelse henvendt sig for at spørge, hvordan man i de enkelte boligorganisationer skal forholde sig til afholdelse af eksempelvis afdelings- og repræsentantskabsmøder, hvor afdelingens budget og årsregnskab danner grundlag for beregning af husleje, planer for vedligeholdelse eller renoveringer.

Beboerdemokratiet er selve grundstenen i vores almenboligsektor. Men i den nuværende situation er der en række af vores medborgere i de almene boliger, som er blandt de særlige udsatte grupper i forhold til at blive smittet med coronavirus. Derfor er det særdeles vigtigt, at alle beboere følger myndighedernes påbud og anbefalinger, herunder at begrænse den fysiske kontakt med andre.

Vi vil derfor opfordre alle boligorganisationer til at sikre, at indkaldte afdelingsmøder, generalforsamlinger eller repræsentantskabsmøder aflyses, og at der indtil videre ikke indkaldes til lignende møder

Som boligminister følger jeg udviklingen nøje og vil overveje, om der i den kommende tid er behov for midlertidige lovændringer med henblik på at indføre regler, som i videst muligt omfang sikrer de beboerdemokratiske processer, og samtidig værner om det, der er det vigtigst: beboernes helbred.

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Elsebeth Frederiksen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data