Skal der rives ned eller renoveres ved Fredspladsen?

Beslutningen skal tages af Aarhus Byråd senere på året

Betonen tårner sig op på begge sider af stien tæt på City Vest. Det er gråt med gråt på. De falmede blå plader på facaden på Gudrunsvej 78 og de orange baldakiner, viser, at der engang har været mere farverigt end i dag.
Bygningen har rummet meget siden 70’erne. Der har blandt andet været Kultur- og Aktivitetscenter (K&A-center), bibliotek, hotel, socialforvaltning og plejeboliger og i dag er Kollektivbyen flyttet ind på anden og tredje sal samt det gamle bibliotek, som er ved at blive udviklet til kreative værksteder. På den anden side ligger blandt andet Gellerup Højskole og Forsamlingshus, Ungdomsskolen har aktiviteter her, Lokalcenteret og Gellerupscenen. Så selvom bygningerne måske ser lidt grå og triste ud, er der liv og kreativitet indenfor.

Hvad skal der så ske?


Der har længe været tvivl om, hvad der skal ske med området. Skal der rives ned, renoveres eller bygges nyt? Det besluttede byrådet i 20 at finde ud af og udskød derfor planerne om at frasælge bygningerne.
Tirsdag havde kommunen inviteret til åbent hus for alle kunne komme forbi med input til, hvad der skal ske med pladsen. Der dukkede en del op for at komme med input.
Mange har holdninger til området. Nogle mener, at det er ren øjebæ og skal rives ned mens andre synes, at beton er smukt og vil have det bevaret.

Besøgende gransker materialet grundigt og giver input.

Scenarier

Projektkoordinator Ali Ajjawi forklarer til Skræppebladet, at de skal komme med en indstilling til Aarhus Byråd til efteråret, og ultimativt op til byrådet at beslutte, hvad der skal ske med området.

Men der er forskellige faktorer, som der skal tages med i overvejelserne:
– Prisen på istandsættelse og renovering
– Er der nogle klimamæssige konsekvenser?
– hvordan bidrager de forskellige løsninger til udviklingen af Gellerup
– Hvordan kommer det til at hænge sammen økonomisk

Lige nu er der opstillet fire scenarier:

Scenarie 1: Bevarelse af bygningerne med henblik på, at de f.eks. skal huse nogle af de nuværende aktører på stedet Gellerup Højskole, på vej, Fredens Hus og Kollektivbyen, eller lignende aktiviteter af fællesskabende karakter i tråd med de oprindelige intentioner med området. Herunder også bevarelse af Gellerupscenen.

Scenarie 2: Bevarelse af bygningerne som en vigtig kulturarv, men hvor der f.eks. åbnes op for boliger og erhverv.

Scenarie 3: Bevarelse af bygningernes råhus men med gennemførelse af en omfattende renovering fra fundament til facade.

Scenarie 4: Grunden sælges, og bygningerne rives med al sandsynlighed ned til fordel for nybyggeri.

Det er således kun scenarie 4, der medfører nedrivninger.

Lige nu venter aktørerne på byrådets beslutning.

Hvis du har flere kommentarer eller spørgsmål til projektet, er du velkommen til at skrive til: bydelsudvikling[AT]ba[DOT]aarhus[DOT]dk

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Elsebeth Frederiksen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data