Svar på Jens Skrivers indlæg om IN-TV

Skræppebladet har den sidste ude modtaget flere svar på et læserbrev som Jens Skriver skrev til nummer 4. Her kommer svar fra Edvin Juhl og Jens’ svar på kritikken.

Edvin Juhl

Det er helt forståeligt, at Jens Skriver er sur og irriteret over, at der har været nedbrud på TV signaler og IN-TVs mailsystem i maj og juni måned. Det er jeg også utilfreds med, som resten af Holmstrups beboere er. Det er også blevet påtalt overfor IN-TV som leverandør. Men det er nu ikke kun IN-TV, som får nedbrud. Jeg er da bekendt med, at nogle hundrede tusinde TV-seere et år måtte undvære dronningens nytårstale, andre har haft nedbrud midt i en landskamp og lignende. Det kan man ikke gardere sig 100 % imod.

Det er derimod ikke i orden, at Jens Skriver kritiserer navngivne personer i indlægget, som ikke har fået tilbud om at svare inden indlægget trykkes. I samme nummer af Skræppebladet er der et indlæg fra en beboer i afdeling 4, hvor boligforeningens direktør har haft mulighed for at svare på beboerens kritik. Det princip gælder også for dagspressen, at man giver navngivne personer lejlighed til at kommentere en artikel. Den slags principper gælder så åbenbart ikke, når et indlæg er skrevet af Skræppebladets egen ansvarshavende redaktør. Det er sørgeligt, at Skræppebladets redaktion ikke overholder egne vedtagne etiske regler for debatindlæg, når et indlæg er skrevet af et redaktionsmedlem.

Det er heller ikke i orden, at Jens Skriver mod bedre vidende påstår, at IN-TVs ledelse nægtede at udtale sig offentligt i forbindelse med den beboerafstemning, som blev afholdt i efteråret i 2020 i Holmstrup. Både Stofa og IN-TV tilbød boligforeningen, at de var villige til at deltage i afdelingsmøder i samtlige de afdelinger, der havde et ønske herom i forbindelse med beboerafstemninger om valg af leverandør. På grund af coronarestriktioner kunne der ikke afholdes beboermøder i efteråret 2020, hvor afstemningen fandt sted. Det er også afdelingsbestyrelsen, der besluttede, at vi ikke ville have partsindlæg/reklamer sendt ud sammen med materialet forud for urafstemningen. Stofa overholder jo alligevel ikke alt det, som deres sælgere lover.

Det er afdelingsbestyrelsen i Holmstrup (hvilket fremgår af vores beretninger og andre skriverier), der besluttede, at det var Holmstrups beboere og ikke boligforeningen, der skulle tage stilling til, om vi skulle have anden leverandør. Det er altså forkert, når Jens Skiver omtaler en hovsa-beslutning i boligforeningen.

Jens Skriver bør nok tjekke fakta og læse egne indlæg, før de går i trykken. Og så er det Jens Skrivers egen mening og oplevelser som beboer i Holmstrup, der er interessant. Hvad nogen i en anden afdeling mener, som ikke har været til stede, finder jeg ikke interessant.


Svar fra Jens Skriver

Det er med dyb beklagelse, at jeg konstaterer, at min kritik ikke er blevet sendt til dem, kritikken er rettet imod. Det er simpelthen en lapsus fra min side.

Bortset fra det var jeg i telefonisk kontakt med ansvarlige i forbindelse med afstemningen. Det kan være glemt nu, men man ønskede ikke at udtale sig til Skræppebladet og henviste i stedet til in-tv’s medarbejdere. De ville imidlertid kun udtale sig om tekniske problemer. Det gjorde de i øvrigt ivrigt på facebook, som ikke benyttes af alle beboere.

Jeg tror gerne, at in-tv ville deltage i et beboermøde, men man må formode, der ville blive sendt en medarbejder og ikke et bestyrelsesmedlem.

Det kunne være rart for beboerne at få mulighed for at vurdere, om udbyderen har økonomi og organisation til at levere det lovede.


Svar fra Edvin Juhl

Jens Skriver har lavet et svar til mit indlæg om IN-TV, som jeg desværre er nødsaget til at kommentere på.

Urafstemningen om valg af antenneudbyder i Holmstrup blev afholdt den 26. november 2020 og 3. december 2020. Overgang til IN-TV skete med virkning fra 1. marts 2021. IN-TVs medarbejdere har ikke kommenteret opslag på facebook om tekniske problemer før eller under urafstemningen, idet de først var leverandør 4 måneder efter afstemningen. I øvrigt er det da god service, at de svarer på indlæg på facebook. Så får Holmstrups beboere da et hurtigt svar.

Stofa ejes af Norlys. In-TV ejes af Antenneforeningen Aarhus. På samme måde som det er Stofas medarbejdere og ikke formanden for Norlys amba, der sælger Stofa produkter, er det IN-TVs medarbejdere og ikke antenneforeningens formand, der sælger IN-TV produkter. Det er også et firmas medarbejdere, vi snakker med, når vi skal have nye legepladser eller renoveret kloak. Hvad svarede formanden for Norlys amba egentligt, da Skræppebladet/Jens Skriver rettede henvendelse til ham.

Boligforeningens administration tjekker en leverandørs økonomiske forhold forud for bestilling af opgaver. Det er også sket i forhold til IN-TV. Det kan man da ikke vurdere ud fra en samtale med en bestyrelsesformand.

Om et firma kan og/eller vil levere det, som man lover, kan man ikke vurdere eller vide på forhånd. Det opdager man bagefter, som vi har gjort i forhold til Stofa, der ikke levede op til den indgåede aftale fra 2017 om opgradering til DocSis3.1.

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Blogredaktionen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data