Helhedsplanen på vej til Gellerup

Efter et års snak og forhandlinger er rammerne for Helhedplanen på plads. Nu skal fire rådgivningsfirmaer komme med bud på, hvordan Gellerup-området skal se ud i fremtiden


af Helle Hansen

Lige før jul vedtog Århus Byråd den store Helhedsplan for Gellerup og Toveshøj, som i løbet af de kommende fem til ti år skal være med til at omdanne boligområdet til en levende bydel. Og allerede i starten af december fik Helhedsplanen også tommelfingeren opad af repræsentantskabet i Brabrand Boligforening.
Nu er grundlaget for at gå i gang med arbejdet på plads. Og Århus Kommune og Brabrand Boligforening er for tiden ved at lægge sidste hånd på en tidsplan for, hvordan udarbejdelsen af den kommende lokalplan for Gellerup og Toveshøj skal finde sted i løbet af det kommende år.

Mod fælles mål

Der er lagt den strategi, at fire rådgiverfirmaer inviteres til at være med til at udforme planen i et såkaldt åbent opdrag. Det betyder, at de forskellige rådgivergrupper dels arbejder hver for sig, dels udveksler de opnåede resultater med henblik på at sikre, at al den indsamlede viden kommer projektet til gode. Der er altså ikke tale om en konkurrence i traditionel forstand, men i stedet at man indhenter forskellige løsningsforslag, som alle i større eller mindre omfang kan indarbejdes i den endelig byplan.
Planen forventes at være klar til at blive godkendt af byrådet og boligforeningens repræsentantskab i januar 2009.

Arbejds-, følge- og fokusgrupper
De fire rådgiverfirmaer, som bliver udvalgt efter en EU-licitation, skal referere til en arbejdsgruppe, der kommer til at bestå af repræsentanter fra Århus Kommune og folkevalgte fra Brabrand Boligforening og de to involverede afdelinger. Derudover nedsættes en følgegruppe blandt andet med repræsentation fra relevante kommercielle og offentlige virksomheder, kultur- og fritidssektoren, beboere m.m.
Følgegruppen skal sikre, at der kommer relevante synspunkter og fagligt input til rådgivernes kendskab. Og det forventes, at der vil blive holdt forskellige workshops i forløbet. Endelig kan der også blive tale om at nedsætte fokusgrupper, der kan komme med input af særlig karakter. Det kan være image og kommunikation, børn og unge, kultur, uddannelse eller omsorg.

Beboerinddragelse
Beboerne i Gellerup og Toveshøj i løbet af foråret og det tidlige efterår vil blive indbudt til borgermøder, hvor de vil blive informeret om helhedsplanens mål og aktiviteter. Og der vil i hele forløbet komme artikelserier i Skræppebladet og blive lavet infoaviser på flere sprog, som vil blive omdelt til alle beboerne. Og der vil også blive oprettet en hjemmeside om Helhedsplanen.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt