Kronprinsessen på Skjoldhøj

Børnene forstår at begrænse mobning


af Peter Kjellerup Hansen, foto Jens Skriver

29. november 2007 fik Århus Vest for anden gang på samme år royalt besøg. Denne gang besøgte H.K.H. Kronprinsesse Mary daginstitutionerne på Venøvej og Skjoldhøjskolen i protektoregenskab for Red Barnet.

»Fri for mobberi« en succes
Kronprinsessen havde takket ja til at besøge området som æresformand for Red Barnets præsidium og engageret modstander af begrebet mobning. Et begreb som Red Barnet har dannet et projektprogram omkring “Fri for Mobberi” på Kronprinsessens initiativ, inspireret fra “The Alannah and Madeleine Foundation´s” forebyggende arbejde mod mobning i Australien. Som følge heraf var Kronprinsessens spørgelyst til, hvordan projektet, som til februar fylder 1 år, skrider frem, også stor, og der var lejlighed for Kronprinsessen til at se og opleve, hvordan børnene og de voksne arbejdede sammen, bl.a. med massage, samtaletavler, børnemøder og bamsevenner i det forebyggende arbejde mod mobning.

img_0040.jpg

Generalsekretæren for Red Barnet, Mimi Stilling Jakobsen, som deltog i besøget med præsidiet, var overvældet over de positive resulter, som blev præsenteret, og sagde herom: “Det er fantastisk spændende at se, hvordan dygtige fagfolk folder projektet ud og allerede nu skaber store resultater sammen med børn og forældre. Efter nu knapt et års forløb, må man sige, at det er absolut en succes.”

En imponeret kronprinsesse
Det var en imponeret Kronprinsesse, som så, hvordan mobning blev tacklet og bekæmpet af børn, personale og forældre, og hun udtrykte over for de mange fremmødte fra pressen og de aktive deltagere i mobningens bekæmpelse: “Jeg er fantastisk imponeret. Nu har jeg siddet og diskuteret og formet teorien bag projektet. Derfor er det dejligt at se, hvor godt det fungerer i praksis. Og hvis det bare kommer til at fungere sådan fremover, så bliver det en kæmpesucces.” Særlig imponeret blev Kronprinsessen, da hun så hvordan Red Barnets materiale og pædagogiske redskaber fra den såkaldte “Fri for Mobberi”-kuffert er blevet tilpasset de enkelte institutioner.

“Det er godt at se, at materialet er så fleksibelt. Jeg har i dag set mange fine eksempler på, at projektet får sat fokus på de passive tilskuere, og er med til at give børnene mod til at hjælpe deres kammerater”. Kronprinsessen sugede virkelig til sig af erfaringerne fra pædagoger og forældre under besøget – og naturligvis i samværet med de mange ivrige børn, der virkelig viste glæde ved at tegne, fortælle og synge deres venskabssange for og med Kronprinsessen i deres midte og nede i deres højde.

»Det man rører mobber man ikke«
Efter Kronprinsessens rundvisning og præsentationer med varighed på næsten 3 timer sluttede besøget med åbent pressemøde med Kronprinsessen omkring “Fri for Mobberi”- projektet. Her bød områdets SFOleder Jimmy Wistisen velkommen og med indledningen “Den man rører mobber man ikke” gav han med kort introduktion over projektets tema lejlighed til spørgsmål fra den fremmødte presse.

Som udsendt fra Skræppebladet spurgte jeg Kronprinsessen om “Hvorfor er der nogle børn som mobber og andre, der bliver mobbet?” Et spørgsmål som krævede et længere svar på grund af genereliteten, end spørgeren havde tilsigtet. Men der blev svaret fra både Kronprinsessen, Jimmy Wistisen og Mimi Stilling Jacobsen, og svarene mundede ud i, at årsagen til, at nogle mobber, lå i hjemmet, hvor det miljø, de, der mobber, kommer fra, er svagt i henseende til sammenhold, og hvor der tilstødende er mangel på tryghed, omsorg og selvværd. Mens de, som bliver mobbet i almindelighed er socialt svage og generelt har det svært med andre børn.

Forstår børnene det?
Her er det, Red Barnet ønsker at træde ind og sætte fokus på de passive mobbere – tilskuerne. De skal have mod til at sige fra og hente hjælp. Der var andre spørgsmål fra pressen som følgende: “Hvordan undgår man mobning?”, “Forstår børnene det?”, “Hvor længe har Kronprinsessen været med i projektet?” og – ja tænk engang – “Er Kronprinsessen nogensinde blevet mobbet?”
Til det første lød svaret, at en forudsætning er at sætte sig ind i at hjælpe og være til støtte for hinanden. Det kunne være i form af berøring, som f.eks. massere hinanden, slappe af sammen. Det næste blev besvaret med, at børnene helt sikkert forstod, hvad det handlede om. Det viste projektets resultater, hvor en stor forebyggende indsats med baggrund i de grundlæggende værdier hjemmefra havde givet succes.

Om hvor længe Kronprinsessen havde været med, svarede Mimi Stilling Jacobsen, at Kronprinsessen for ca. 2 år siden rettede en henvendelse til Red Barnet omkring det australske projekt “Fri for Mobberi”, som ganske vist adskilte sig fra det danske, men hurtigt havde givet gode resultater, og derfor blev foreslået igangsat.
Det sidste spørgsmål blev besvaret af en lidt irriteret Kronprinsesse og udelades af hensyn til mobbefri presse.

Som afslutning på den begivenhedsrige dag for alle de børn, der var mødt frem, var der varieret underholdning for Kronprinsessen, Red Barnets præsidium, pressen, og div. vagter mv. Først underholdt børnene fra SFO’en True-Fritidsklub med sang om en superbamse. Derefter underholdt børnene fra “Kloden” med tekster om “Venner”, sammensat af børnene selv, og Liv og Matthias sluttede af med at præsentere “et venskab”.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt