Lokale Brugerråd

og et fælles Ældreråd for Århus kommune

Som borger i Århus kommune kan man deltage i valg til byråd og regionsråd, og hvis man er over 60 år (eller førtidspensionist) kan man desuden være med til at vælge et lokalt brugerråd. Man har således mulighed for at få ekstra indflydelse på noget af udviklingen i sit lokalområde.

Der er et brugerråd ved hvert af kommunens 37 lokalcentre, og disse har en central rolle i forhold til at skabe aktive miljøer på lokalcentrene.
Overordnet har Brugerrådet indflydelse på lokalcentrets anvendelse af ressourcer og på dele af den daglige drift.

Valget til Brugerråd foregår hvert andet år i oktober/november måned. Det nye råd tiltræder ved årsskiftet.
Alle førtidspensionister samt personer på 60 år og derover, der bor i lokalområdet, eller har løst centerbånd er stemmeberettigede og valgbare.

Omkring 1 måned før valget vil der på alle lokalcentre være opstillingsmøde.
Opstillingsmødet annonceres bl.a. i lokalavisen.

Brugerrådene består af 9 medlemmer, og herudover kan der vælges 9 suppleanter.
Kan der ikke opstilles mere end 9 kandidater, bliver der ikke efterfølgende valg – de pågældende er opstillet og valgt.

Ældrerådet i Århus

Ældrerådet tager sig af de ældres interesser i kommunen som helhed, og alle der er over 60 år kan stille op til ældrerådsvalg og har stemmeret.
Hvis man vil være med til at præge udviklingen på ældreområdet, kan man stille op til ældrerådsvalget.
Det nye råd skal vælges i december. Hvis man er interesseret i at stille op som kandidat, skulle man samle mindst 10 stillere senest den 10. november og melde sig til Århus kommunes afdeling for Sundhed og Omsorg.
Rådet har 15 medlemmer og sidder i 4 år.
Valget foregår ved brevafstemning, og alle stemmeberettigede borgere får tilsendt en stemmeseddel, der skal sendes retur senest den 11. december.

Brugerrådsvalget på 2 lokalcentre i Brabrand fik dette fredelige forløb:

Lokalcenter Brabrand – (refereret fra det lokale centerblad)

Opstillingsmødet den 6. oktober var pænt besøgt, og det lykkedes at få opstillet de nødvendige 9 personer. Af disse var der 5 fra ”det gamle brugerråd”.
Det blev følgende personer, som er gengivet i det lokale centerblad:

Bente Kjeldsen
Tove Jensen
Elsebeth Thomsen
Lisbeth Maul
Mille Christiansen
Anelis Nielsen
Per Møller
Erik Als
Grethe Dam

Der bliver således ikke valg den 3. november – ovennævnte 9 personer danner det nye brugerråd, der starter sit arbejde pr. 1/1-2010.

Der var også mulighed for at melde sig som frivillig, men her var der kun 2, der meldte sig. Forhåbentlig kommer der flere til.

Opstillingsmødet blev budt velkommen af aktivitetleder Fritze Mortensen.
Brugerrådsformand Bente Kjeldsen orienterede om, hvad brugerrådet arbejder med i det daglige.
Annemarie Zachoe-Broe fortalte om frivilligarbejdet på lokalcentre.

Ind i mellem var der musikunderholdning, samt kaffe og kage.

Det nye brugerråd vil på et kommende møde konstituere sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær – Det kan man læse mere om i Lokalcenterbladet, der ligger fremme på lokalcentret.

Lokalcenter Gellerup – ifølge aktivitetsleder Vivi Aaboe Sørensen

Da der kun var 8 personer stillet op, har der været fredsvalg
Følgende personer er valgt til Brugerrådet:

Tove Eland
Ruth Jensen
Ali Taha Kayed
Egon Munk Pedersen
Inga Munk Pedersen
Lis Pedersen
Villy Pedersen
Inge-Marie Wetke

Bestyrelsen har endnu ikke konstitueret sig, da det nye brugerråd først begynder fra 2010.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2009-10 December

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2009-10 December
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2009-10 December

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

 • brevstemme ældreråd
  Lokale Brugerråd
 • nye råd
  Lokale Brugerråd
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data