Julen er hjerternes fest, men branden lurer!

Brandsikkerhed og enkle råd

Her i december glædes såvel unge som gamle over, at vi går en dejlig tid i møde, hvor familien bliver midtpunktet for hjerternes fest, julen – hvor vi samles omkring træet og mødes til julefrokoster.
Men samtidig er julemåneden også den periode set over hele året, hvor der opstår flest brande. En prognose fra forsikringsselskaberne fortæller nemlig, at antallet af boligbrande stiger fra knap 700 i de første to uger af december til godt 2.000 i de to uger omkring jul og nytår.

Beredskabsstyrelsens pjece

Og når man bor i etageejendomme fortæller pjecen, ”Brandsikkerheden i almene boliger”, udgivet af Beredskabsstyrelsen, at det brænder oftere i etageejendomme end i enfamilieshuse, at der omkommer relativt set 1,40 gange så mange personer ved brande i etageejendomme, og at den laveste forekomst af røgalarmer ses i etageejendomme og lejeboliger.

Det er først og fremmest de mange levende lys, vi omgiver os med i juletiden, der er årsag til de ekstraordinært mange brande.

På hjemmesiden DitBrandblad.dk kan børn finde opgaver omkring spørgsmålet brand og sikkerhed

Enkle råd

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut kommer med en række gode råd til, hvordan man kan undgå en række af ulykkerne:
Sæt de levende lys i stabile, ubrændbare stager.

Pas især på adventskranse, juledekorationer og juletræer. Sæt lysene, så flammen ikke kan antænde grene og pynt, når de brænder ned – men sluk alligevel lysene, før de brænder helt ned. Man kan evt. behandle brændbare dekorationer med et brandhæmmende middel.

Brug lysmanchetter af stanniol – og helst selvslukkende lys.

Gå aldrig fra tændte lys – hold dem løbende under opsyn.

Placer lysene på sikre steder: fx ikke i nærheden af gardiner og lignende, eller hvor mindre børn, hunde og katte kan nå dem.
Sørg for at juletræet er så friskfældet som muligt. Skær et par centimeter af stammen, når du kommer hjem med træet og sæt det straks i en spand med vand. Opbevar juletræet udendørs, indtil det skal bruges.
Brug en juletræsfod, der kan fyldes med vand. Tjek vandstanden dagligt – og fyld efter.

Brandslukningsmidler

Især i juletiden bør man have brandslukningsmidler stående klar. For eksempel er det en god idé at sørge for, at der er vand i blomstervandkander og eventuelle vandforstøvere. Placer dem i rum, hvor der er levende lys og juledekorationer, så de er klar til hurtig indsats. Når juletræet tændes, kan man supplere med en spand vand og en gulvklud. Endnu bedre er det at have en tilkoblet haveslange hængende klar – eller fx en 6 kg pulverslukker stående parat.

Hvis man ikke kan slukke en brand i juletræet eller i en juledekoration, kan man prøve at fjerne brændbare ting i nærheden. Hvis det kan ske sikkert, kan man også flytte det brændende til et mere sikkert sted – helst udendørs. Men det kræver stor forsigtighed.

Luk døre og vinduer, forlad stuen og ring 1-1-2, hvis branden ikke bliver slukket sikkert.

Når der opstår en brand er de første minutter afgørende. Det er derfor vigtigt, at én eller flere personer er i stand til at tackle situationen hurtigt og sikkert, så der ikke opstår unødig skade og panik, før professionel hjælp når frem.

Få vigtige minutter

Brug derfor nogle minutter ved middagsbordet til at tale med børnene om, hvordan de skal reagere, og ikke mindst, hvordan de skal sørge for at komme ud af lejligheden – og hvor de så skal gå hen.
Husk også det er vigtigt, at døre og vinduer ind til brandstedet bliver lukket til, så branden ikke udvikler sig yderligere.

Når du så kontakter brandvæsenet på 112 skal du fortælle:
– Hvor brænder det
– Er der personer og dyr i fare
– Dit navn, og
– Dit telefonnummer.

På skemaet herunder er der en række spørgsmål som kan bruges, når I snakker ved middagsbordet. Skemaet er lavet af Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut og er en god inspirationskilde til at gøre hjemmet mere brandsikkert.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2010-10 December

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2010-10 December side 8
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2010-10 December

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data