Lederen

De nye og miljøbevidste projekter i boligforeningen

Man skal være rigtig meget optimist for at tro på, at internationale bindende aftaler omkring miljø- og klimatiltag, vil pålægge os en hurtig udbygning af alternative og grønne energiformer. Selv om regeringens klimakommission nu har barslet med flere grønne tiltag, er det på tide, at man erkender, at muligheden for handling også ligger i egne hænder. Vi kan gå i gang nu. I dag, og det gøres der mange steder, også i vores boligforening.

Energiforbruget til opvarmning og ventilation af bygninger udgør næsten halvdelen af Danmarks samlede energifor-brug og koster over 50 mia kr. årligt. I de eksisterende bygninger kan der spares mindst en tredjedel af energiforbruget alene ved at udskifte vinduer og efterisolere de dårligste ydervægge, gulve og tage.

Interessen for at prioritere miljøet er der, blandt vore beboere, og det ses blandt andet i det renoveringsprojekt, som afdeling 3 er ved at få sat på skinner. At der så også i fremtiden sikkert er en økonomisk gevinst ved de besparelser, der opnås på energiforbruget, skal ikke skjules.

Boligforeningen har igangsat deres første nybyggeri, hvor man med baggrund i udenlandske forbilleder og sammen med et rådgivningsfirma er på forkant på det energimæssige område og har projekteret boliger til en grøn fremtid. Det er flot.

Boligorganisationerne har en enestående mulighed for at gå forrest på det energi-rigtige område.
Det er dog store og meget dyre projekter. Spørgsmålet er, om der er nogle afdelinger/boligforeninger, der får fordele frem for andre ved at de kommer først med mega-dyre (energi)renoveringer finansieret af blandt andet Landsbyggefonden. Inden for den nærmeste fremtid vil der måske ikke være penge til alle, der har behov.

På den anden side kan man frygte, om det i det hele taget lader sig gøre inden for de kommende år at ændre på nuværende boligopvarmningsformer, hvis man ikke allerede nu igangsætter en udvikling, der er båret af massive investeringer inden for grønne energiformer/renoveringer og underbygger innovationen af større demo-projekter. De første projekters erfaringer, kan efterfølgende energi-renoveringer få fordele af. Fremtidens boliger kan ikke kun skabes i et laboratorium.

Det bliver spændende at følge nye og kommende projekter fremover.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2010-10 December

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2010-10 December forsiden af magasinet 2010-10 December

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data