Samarbejdet med Aarhus Kommune har udviklet sig negativt

Foreningsbestyrelsens beretning på efterårets beboermøder fortalte om helt uhørte metoder hos tilsynsmyndigheden i Teknik og Miljø

På alle efterårets beboermøder er der et fast punkt på dagsordenen: foreningsbestyrelsens beretning. Her følger en gennemgang af beretningen.

I løbet af året aflægger bestyrelsen en skriftlig og mundtlig beretning pa? forårets repræsentantskabsmøde, mens efterårets beretning er mere uformel. Her opdaterer foreningsbestyrelsens medlemmer beboermøderne med de vigtigste informationer og hændelser siden forårets beretning.

Udviklingsplan vedtaget

Inden den 1. juni skulle der udarbejdes en såkaldt udviklingsplan for Gellerup og Toveshøj af Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening. Efter et meget langt og uskønt forhandlingsforløb, hvor Aarhus Kommune benyttede en række magtmidler, blev der indgået en aftale, som indebærer, at 600 boliger i Gellerup og Toveshøj skal nedrives inden 2030.

Aftalen blev den 27. maj godkendt af boligforeningens repræsentantskab med den snævrest tænkelige margin. Umiddelbart kunne det synes som et splittet repræsentantskab, men der var stor enighed om, at det var en meget dårlig og usaglig plan, som næppe vil føre noget godt med sig. Ja-flertallet kom først og fremmest i stand på grund af frygten for, at et ”nej” ville medføre en endnu mere ubehagelig situation.
Foreningsbestyrelsen er meget kede af, at lovgivningen i realiteten blokerer for at fortsætte den positive udvikling, som blev skabt med den visionære Helhedsplan fra 2011.

Farvel til ghetto-ordet

Den nye boligminister Kaare Dybvad har besluttet, at regeringen ikke længere vil benytte “G-ordet” om de mest udsatte boligområder. Det er foreningsbestyrelsen glad for, for den betegnelse er der intet godt at sige om.

Men realiteten er, at tre af Brabrand Boligforenings afdelinger – med i alt cirka 2.400 boliger – i 2018 var omfattet af den særlovgivning, som Folketinget vedtog i 2018, og som kan betyde, at et stort antal boliger skal nedrives.

Og når mere end en tredjedel af vores boliger bliver omfattet af så dramatisk lovgivning, siger det sig selv, at boligforeningens bestyrelse og ledelse har brugt mange ressourcer på den sag.

Skovgårdsparken afventer ny liste

Skovgårdsparken har været på regeringens liste i tre år. Hvis afdelingen figurerer på listen to gange mere, risikerer afdelingen at skulle rive ned. En total absurd tanke for en dejlig afdeling med nyrenoverede boliger og lange ventelister.

Derfor er der taget initiativer, som først og fremmest skal sikre, at en større andel af afdelingens beboere er i arbejde eller uddannelse. Heldigvis er der tal, der tyder på, at afdelingen ikke er på listen, når den opgøres den 1. december.

Klage over Aarhus Kommune

Samarbejdet med Aarhus Kommune har udviklet sig negativt. Og ud over den politiske uenighed om omfanget af nedrivninger har kommunen meget aggressivt forfulgt en sag, hvor boligforeningen ved en fejl havde påbegyndt renoveringen af en blok i Toveshøj.

Tilsynsmyndigheden i Teknik og Miljø har i den sag taget helt uhørte metoder i brug. Boligforeningen har desuden konstateret, at Tilsynet konsekvent har syltet den ene af boligforeningens henvendelser efter den anden. Syltningen er sket i modstrid med de regler, der gælder for offentlig forvaltning, og boligforeningen har før sommerferien klaget til borgmesteren og rådmanden for Teknik og Miljø.

Renoveringer snart i gang

Renoveringsplanerne i de to ældste afdelinger, Søvangen og Hans Brogesparken, ser omsider ud til snart at kunne sættes i gang. I Gellerup har to af de høje blokke gennemgået en omfattende renovering, og på Toveshøj er en blok ved at blive renoveret. Ved de tre renoveringer opstår der helt nye boligtyper, der har været efterspørgsel efter.

Nybyggerier på vej

Der er fortsat en række nye boligafdelinger under opførelse eller planlægning. I Gellerup er første etape af Aarhus Kollegiet netop taget i brug. I februar 2020 er de sidste cirka 200 ungdomsboliger færdige. På Aarhus Ø er Generationernes Hus ved at skyde op.

Der planlægges nye byggerier, blandt andet ungdomsboliger på Randersvej ved universitetet og på Nordlandsvej i Vejlby.
Brabrand Boligforening vil gerne bygge billigere boliger, end tilfældet er i dag, men høje priser på byggegrunde og håndværkere gør det ikke muligt at bygge billigere end cirka 1100 kroner pr. kvadratmeter, hvor lejen i de ældste afdelinger er ca. 700-750 kroner pr. kvadratmeter om året.

Generationernes Hus er klar til indflytning næste sommer.

Generationernes Hus er klar til indflytning næste sommer.

Sociale og grønne initiativer

Nogle år tilbage skete der nedskæringer på blandt andet kontanthjælp. Administrationen indledte derfor en særlig indsats for at hjælpe beboere, som kom i økonomisk klemme, med rådgivning, så økonomien kunne hænge bedre sammen, og beboeren undgår udsættelse og fogedret.
En glædelig udvikling er opnået på det boligsociale område i Gellerup, hvor en helt ny boligsocial helhedsplan blev indledt for et år siden.

Den grønne dagsorden betød, at flere af de nye afdelinger blev forsynet med vedvarende energianlæg. Desværre har der været tekniske problemer med nogle af anlæggene, derfor er de nye byggerier blev forsynet med fjernvarme.

Boligforeningen har fortsat ambitioner om at være aktiv i realiseringen af den grønne dagsorden, også selvom stat og kommune gennem det omfattende nedrivningskrav har tvunget boligforeningen til at belaste klimaet med mere end 20.000 tons CO2. Den blomst har ikke groet i vores have, og der vil være en rimelighed i, at vi får mulighed for at gennemføre byggerier og renoveringer med så skrappe miljøkrav, at vi i det mindste kan neutralisere den belastning af miljøet, som nedrivningerne medfører!

Få mere detaljeret information på boligforeningens hjemmeside www.bbbo.dk. Her findes for eksempel referater fra foreningsbestyrelsens møder og ofte ogsa? bilag til punkterne.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2019-06 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2019-06 Oktober side 10
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2019-06 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data