Foreningsbestyrelsens status på et meget anderledes år

Coronakrisen har i år foreløbig aflyst to repræsentantskabsmøder, så foreningsbestyrelsens beretning på efterårets beboermøder er blot en orientering

Af Elsebeth Frederiksen – arkivfoto (kun online) af Bo Sigismund

I et normalt år aflægger foreningsbestyrelsen både en skriftlig beretning og en mundtlig beretning i forbindelse med forårets repræsentantskabsmøde. Og efterfølgende bliver de to beretninger normalt godkendt af repræsentantskabets medlemmer.

Men i år er alting anderledes. Og fordi repræsentantskabsmødet to gange er blevet udskudt, er det ikke en godkendt beretning, foreningsbestyrelsens medlemmer aflægger på de afdelingsmøder, der bliver holdt i september.

Derimod bliver der givet en meget kort gennemgang af de vigtigste begivenheder i løbet af året, og så henvises der ellers til boligforeningens hjemmeside, hvor det er muligt at finde referater fra foreningsbestyrelsens møder.

Coronanedlukning
Coronakrisen har betydet, at boligforeningen i en periode har måttet sætte både beboerdemokrati og beboerservice i lejemålene på vågeblus.

Forårets beboermøder i de afdelinger, der holder det, og repræsentantskabsmødet blev aflyst. Og foreningsbestyrelsen har efter smittens opblussen i august besluttet at udskyde 11 af september måneds afdelingsmøder, og det er stadig usikkert, hvornår de møder kan holdes forsvarligt.

Udviklingsplan for Gellerup og Toveshøj
Der er siden sidste efterår blevet arbejdet på at omsætte udviklingsplanen for Gellerup og Toveshøj til en rigtig helhedsplan.

Senest blev der 17. august holdt en workshop med deltagelse af borgmester Jacob Bundsgaard og Gellerupparkens afdelingsbestyrelse. I afdeling 4 har en fair behandling af beboerne, som skal genhuses på grund af nedrivningen, førsteprioritet. Det var planen, at der skulle stemmes om den nye helhedsplan på et beboermøde og i repræsentantskabet senere i år, men på grund af coronasituationen er det sandsynligt, at den afstemning bliver forsinket.

Spænding om Skovgårdsparken
Skovgårdsparken kom også på ghettoliste i 2019, og hvis afdelingen til december er med igen, så risikerer afdelingen at skulle gennemføre nedrivninger.

Det er en total absurd tanke, fordi det er en afdeling med gode nyrenoverede boliger og lange ventelister. Aarhus Kommune ønsker at gennemføre nedrivninger i Skovgårdsparken, uanset om afdelingen er på listen eller ej, så der hænger mørke skyer i horisonten.

Renoveringer i de gamle afdelinger
I Hans Brogesparken er renoveringsarbejderne gået i gang, både i rækkehuse og i blokkene. Men også her har coronaen sat sig spor, blandt andet ved renoveringen af de beboede lejligheder i blokkene, hvor mange håndværkere, der går ud og ind af lejligheder, skaber utryghed. Derfor er boligforeningen gået i gang med også at tilbyde midlertidig genhusning til beboerne i blokkene.

Nybyggerier mange steder
I Gellerup er Aarhus Kollegiet nu taget fuldt i brug med alle 352 ungdomsboliger, der er udlejet her til studiestart. Og i Valdemarsgade er beboerne flyttet ind. På Aarhus Ø er Generationernes Hus snart klar til indflytning. I Gellerup og Toveshøj er nye beboerhuse på vej, og i Tranbjerg er boligforeningen netop gået i gang med at bygge 27 nye boliger.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt