Det blev et knebent ja til udviklings­planen for Gellerup og Toveshøj

Det var tæt løb, da repræsentantskabet stemte om udviklingsplanen

”Vi har ikke en chance, vi bliver slagtet,” sagde formanden for Brabrand Boligforening, Keld Albrechtsen, da han anbefalede et ja til udviklingsplan for Gellerup og Toveshøj.

Inden disse ord fra Keld Albrechtsen havde der været mange indlæg, hvor de fleste anbefalede et nej. Et af indlæggene var fra Anett S. Christiansen, formand for Toveshøj, som begyndte med at fortælle, at dette er som at vælge mellem pest eller kolera.

”Dette er i strid med grundloven, menneskerettighederne, det er et angreb mod bæredygtighed og miljøet – det er vi sikre på, det er. Men det er embedsmændene ligeglade med, og de vil bøje lovgivningerne til deres fordel.”
Hun anbefalede dermed et nej, fordi hun ikke kunne stå inde for sådan en aftale.

Keld Albrechtsen forklarede i sin beretning, at man var bange for, at det blev meget værre, hvis der blev stemt nej.
”Der har været mange følelser, men jeg har indset, at der ikke er udsigt til, at det går godt ved et nej. ”

En af beboerne fra Hans Brogesparken plæderede for et ja.

”Vi hører hele tiden, at vi skal være solidariske, men det vender kun en vej. Hvem er solidariske med de andre afdelinger? Vores fornemmeste opgave er at varetage vores beboeres interesser. Herefter henviste hun til skrivelsen, som Almen Modstand havde sendt til medlemmerne af repræsentantskabet.

”Almen Modstands brev er vildledende og forvirrende. Når man skriver, at det, der er vedtaget, er udemokratisk, så forstår de ikke, hvordan politik fungerer.”

Et flertal i foreningsbestyrelsen kæmpede for et nej

Mathias Ottesen Nielsen fra foreningsbestyrelsen mente, at de 25 % er en katastrofe.

”Vi skal ikke acceptere den slags mafiametoder, hvor vi bliver truet til at stemme for noget, som vi ikke kan stå inde for, vi skal ikke bøje nakken, det handler om ordentlighed og om at stå frem. Det vil være nemmere at sige ja til denne aftale, der mangler nogen, der sætter foden ned, det vil vi ikke sætte vores navn på.”

Mathias Ottesen Nielsen var ikke sikker på, at han ville sige noget til mødet, men han kunne alligevel ikke lade være, da det kom til stykket. Han har tidligere været aktiv i debatten med en del læserbreve i aviserne.

Peter Iversen anbefalede også et nej. ”Brabrand Boligforenings udviklingsplan er meget mere visionær end byrådets, derfor vil jeg bede jer om at sige nej, vi kan ikke være sikre på, hvad der sker, hverken hvis vi siger ja eller nej.”

Helle Hansen ville også gerne have repræsentantskabet til at stemme nej. Hun citerede borgmesterens ord for 200 arkitekter, som for 14 dage siden afholdt konference i Gellerup:
”I virkeligheden – ja, der er selvfølgelig noget lovgivning, der siger, at vi skal – men selv hvis der ikke havde været lovgivning, så havde vi givet hinanden håndslag på, at vi skulle lave en næste etape i udviklingsplanen for Gellerup og Toveshøj, hvor hovedmålet er at skabe en balanceret by med balancerede kvarterer.”

”Det er ikke Brabrand Boligforenings forhandlere, han har lavet håndslag med. Så må det jo være de andre byrådspartier?”

Abdinasir Jama, som er formand for Gellerupparken, bad også om et nej.

”Jeg har ikke tiltro til byrådet. Der står ikke i lovgivningen, at det er nødvendigt at rive blokke ned, man kan også vælge at ommærke blokke til ungdoms- eller ældreboliger. Jeg har snakket med beboerne, de siger, at de vil kæmpe. Vi vil hellere miste de goder, der følger med et nej, end at få nedrevet vores blokke.”

Bestyrelsen fra Gellerup var spændte på afstemningsresultatet

Bestyrelsen fra Gellerup var spændte på afstemningsresultatet

Keld Laursen mente, det blev værre ved et nej

Direktør Keld Laursen talte på vegne af administration.
”Vi har mærket, hvilken magtfaktor vi står overfor, det har været udmarvende, de har ikke skyet et middel, så hvis vi stemmer nej, bliver det værre. Vi har ingen mulighed for at kæmpe imod. Min prognose er, at hvis det bliver et nej, så må vi tage afsked med nøglemedarbejdere i løbet af det næste stykke tid.

Der var også anbefalinger af et ja fra repræsentantskabet

I indkaldelsen til repræsentantskabsmødet var der også vedlagt et brev fra repræsentanter fra Sonnesgården.

Her argumenterede de for, at selvom de var imod nedrivninger, mente de, at ved at stemme nej ville Brabrand Boligforening miste muligheden for selv at præge udviklingen af området.
De pegede på de fordele, som findes ved at acceptere aftalen: udvidet støtte til genhusning og et loft over maksimal husleje, at boligforeningen får sikret byggekvoter, og at der bliver mulighed på genhusning i området.

”Netop i denne situation er det vigtigt, at vi støtter op om Brabrand Boligforening, ledelsen, foreningsbestyrelsen og deres forhandlingsresultat – for kun sammen er vi stærke – vi skal sikre resultater og tryghed for beboerne i Gellerup og Toveshøj og for de andre afdelinger i Brabrand Boligforening og ikke bekæmpe vejrmøller.”

Enkelte ja’er i foreningsbestyrelsen

Næstformand Erik Bløcher anbefalede et ja. Han brød sig heller ikke om aftalen, men han argumenterede for, at hvis der blev stemt nej, er det embedsmændene, der afgør områdets skæbne.
”Vi får ikke noget bedre. Hvis vi siger ja, må vi arbejde med det politisk og arbejde i et åbent forum, så beboerne kan følge med.

Meget tæt afstemning

Efter næsten to timers debat kom de til afstemningen. Her blev det meget tæt. 50 medlemmer af repræsentantskabet stemte ja, og 44 stemte nej.
På byrådsmødet dagen efter blev aftalen endelig godkendt af samtlige partier på nær Enhedslisten.


Formænd for Gellerup og Toveshøj vil fortsat kæmpe for beboerne

Efter forslaget havde Anett S. Christiansen, formand for afdeling 5, Toveshøj, og Abdinasir Jama Mohamed fra afdeling 4, formand for Gellerupparken, følgende kommentarer til vedtagelsen af udviklingsplanen for Gellerup og Toveshøj.

Abdinasir: ”Med respekt for repræsentantskabets beslutning så kan jeg godt forstå, hvorfor der bliver stemt ja til udviklingsplanen.
Jeg er selvfølgelig ked af det på Gellerupparkens og Toveshøjs beboeres vegne, at det har dette tragiske udfald.
Selvom et flertal vedtog udviklingsplanen, er det også klart udtrykt, at kampen ikke er slut.”

Anett: ”Jeg er ked og træt af denne situation. Men nu har repræsentantskabet stemt. Så må vi kæmpe videre for beboerne i Toveshøj.”

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2019-04 Juni

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2019-04 Juni side 8-9
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2019-04 Juni

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data