Skal vi følge loven eller gå hele planken ud?

Lang og heftig debat, da repræsentantskabet stemte ja til helhedsplanen for Gellerup

Artiklen er revideret, med præcisering af Mathias Kofoed Ottesens udtalelser, i forhold til den trykte artikel.

For to år siden var det tæt: 50 stemmer for og 44 imod. Tirsdag aften den 24. august var det noget tydeligere. Efter en lang debat endte repræsentantskabet med at stemme ja til helhedsplanen med 53 stemmer for og 21 imod.

Der var lange indlæg fra mange forskellige beboere, der fokuserede på forskellige ting. Der var fokus på klima, beboerdemokrati, politik og økonomi.
”Jeg har sår i hjertet,” fortalte formand for Gellerupparken Youssef Abdul Kader i debatten under beretningen.

Han forklarede, at beboerne ikke er blevet hørt. Det var Keld Albrechtsen og direktør Keld Laursen ikke enige i. De fremviste et dokument, hvor kravene var listet op, efter hvilke der blev opfyldt.

Lis Skov fra Sonnesgården var enig med Keld Albrechtsen.
”Er det et spørgsmål om, at man ikke bliver set og hørt, eller om man ikke får sin vilje?” Hun sympatiserede med beboerne og kunne godt forstå følelsen af at være uønsket.

Boligforeningen ikke glad for aftalen

Keld Laursen udrykte, at han heller ikke er glad for aftalen, men at det er den bedste, de kan opnå for at sikre beboerne.

”Jeg har stor forståelse for trangen til at stemme nej, og vi er også imod kommunens overopfyldelse af kravet. Vi har gjort opmærksom på det i kronikker og debat­indlæg. Vi mødte en modstand, som jeg ikke troede kunne være så omfattende, som den var. Hvis man har en forventning om, at det bliver bedre, så er det en illusion, der er ingenting, der peger på, at der vil komme nogen lempelser. Det kommer ikke til at ske, det er min klare opfattelse, de har brugt alle magtmidler, der står til rådighed.”

Repræsentantskabet blev mødt af demonstrerende beboere, som ville vise deres modstand mod planerne om flere nedrivninger i Gellerup.

Repræsentantskabet blev mødt af demonstrerende beboere, som ville vise deres modstand mod planerne om flere nedrivninger i Gellerup.

Klage afvist

Før mødet var det kommet frem, at Gellerupparkens klage til beboerklagenævnet vedrørende urafstemningen var blevet afvist. Afdelingsbestyrelsen havde klaget over, at afstemningen om helhedsplanen, pga. corona, var foregået via en urafstemning. Her havde bestyrelsen ønsket et beboermøde med en debat, så beboerne kunne stemme på et oplyst grundlag. Men det var så blevet afvist.

Direktør Keld Laursen fortalte om helhedsplanen. Ugen før havde der været et infomøde for repræsentantskabet med efterfølgende debat, så Keld Laursen fortalte kortere end sidst.
Så gik debatten i gang. Keld Albrechtsen anbefalede et ja. Fordi han er bange for, at hele boligforeningen bliver afviklet, hvis det blev et nej.

”Jeg kommer ikke til at forhandle en afviklingsplan, det kan ikke lade sig gøre på en ordentlig måde. Så er vi i frit fald, rent kaos,” sagde han.

”Det handler om, at vi står overfor en statsmagt, som vi ikke kan vinde over. Skal vi sikre fremtiden og leve videre, nogen vil sige med skam, men sikre vores beboere eller skal vi gå planken ud?”

Nogle af beboerne var ikke tilfredse med Keld Albrechtsens udtalelser. Niels Kjær fra afdeling 2 mente, at Keld brugte afpresningsmetoder.

”Det kan godt være, at Brabrand Boligforening bliver udslettet men det betyder, at politikerne har blod på deres hænder.” Han sluttede med at sige, at han stemte nej, men håbede på et ja.

Anne Hegelund fra Gellerupparken kaldte processen for en ”pseudolyttende proces.”
”Hvis boligforeningen ikke er til for beboernes skyld, hvem er de så til for? Hvis de ikke kan forsvare os, hvem kan så? Vi har lagt os for hurtigt ned.”

Mathias Lange Kofoed-Ottesen

En rimelig god aftale for foreningen, hvis man ser bort fra
moralske kvaler. Men moral bør man ikke ignorere [RETTET ONLINE]
Mathias Lange Kofoed-Ottesen

Anne Hegelund

En ”pseudolyttende proces.”
Anne Hegelund

Forståelse for Gellerup

Mange viste forståelse for Gellerupparkens situation. Mens andre efterlyste lidt solidaritet den anden vej.
Edvin Juhl fra Holmstrup vaklede meget. Han sympatiserede med Gellerupparken, men skulle også tænke på de beboere, som han repræsenterer.
”Vi har underskud på syv milloner i Holmstrup. Hvis vi siger nej, risikerer vi, at mine beboere skal stige i husleje. Konsekvensen er totalt kaos. Hvordan skal vi få det til at fungere, når der er kaos? Mine beboere har nået smertegrænsen for, hvad de kan betale. I får aldrig en så god løsning som denne, selvom det er en dårlig politisk baggrund, må vi æde den.”

Thor Utting fra Havnehusene tænkte også på sine beboere.
”I politik og økonomi er der nul moral, der handler alting om magt. Det er et flertal, der har sagt, at de vil det her. Det løb er kørt. Tilbage er illusioner og noget, der kunne være. I tærsker langhalm på vores solidaritet og vores tålmodighed.”

Vi ødelægger en god udvikling

”Gellerup er i en god udvikling,” mente Peter Iversen fra foreningsbestyrelsen:
”Det kedelige er, at man sætter en stopper for udviklingen. De stærke familier flytter ud, og de svageste bliver boende. Man sætter vores beboerdemokrati ud af kraft. Vi bliver stillet overfor, at det kan blive meget værre. Vil du hænges, eller vil du skydes? Det er ikke demokrati.”

Det er en god plan, men nej

[afsnit er rettet online]
Mathias Lange Kofoed-Ottesen fra foreningsbestyrelsen lagde ud med at slå fast at det er en god plan:
”Hvis man ellers ser bort fra demokratiske underskud, mangel på klimahensyn, tvangsflytninger og etnisk diskrimination.”
Han understregede, at den gav bedre rettigheder for beboerne, der skal genhuses.
”Alt i alt en rimelig god aftale for foreningen, hvis man ser bort fra moralske kvaler. Kan tvivle i tilfælde af et nej, om kommunen vil overlade borgere uden grundlæggende rettigheder, og vil den ruinere en velfungerende boligforening.
Vi skal gøre opmærksom på, at det er den slags mennesker, der sidder i byrådet. Vi gør verden en tjeneste ved at vise, hvor vederstyggelige politikerne er,” sagde Mathias Lange Kofoed-Ottesen og sluttede med at fortælle, at han ville stemme nej til helhedsplanen.

Afstemning

Efter to timers debat med meget trætte deltagere kom de til afstemningen. Den blev som skrevet tidligere 53 ja, 21 nej og en blank.
Det betyder, at helhedsplanen er godkendt både hos kommunen og boligforeningen. Afdelingsbestyrelsen har dog erklæret, at de går videre med sagen, og at der venter retssager forude.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2021-05 September

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

webmaster
Denne artikel er fejlrettet i forhold til den trykte udgave. Vi beklager de lidt utydelige/tvetydige formuleringer på tryk. Denne udgave er mere præcis.

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2021-05 September side 4-5
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2021-05 September

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • repræsentant­skabs­møde
    Skal vi følge loven eller gå hele planken ud?
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data