Afd. 12: Ingen husleje­stigning på Thorsbjerg

Afdeling 12 – Thorsbjerg

Livlig debat om IN-TV

Henved 20 beboere havde fundet vej til beboermødet, hvor Esben Trige aflagde beretning. Aktiviteterne havde været begrænsede på grund af corona, men om sommeren havde en kunstner undervist børnene i brug af ler og farver. Der havde været afholdt sankthans og i 2020 fastelavn. Der havde ikke været juletræ, men der var gjort mere ud af juleudsmykningen, og alle beboerne havde fået foræret chokolade. Aftalen med Bifrost var opsagt.

Esben Trige aflagde bestyrelsens beretning.

Mathias Kofoed-Ottesen gjorde rede for regnskab og budget. Huslejen kunne holdes i bero bl.a. som følge af, at renterne af afdelingens investeringer stiger, og der har været overskud i de forrige år. Beretning og budget blev godkendt.

Kollektiv aftale om internet og TV?

Afdelingsbestyrelsen havde stillet forslag om, at man indgik en kollektiv aftale med IN-TV om levering af internet og tv, og en repræsentant for IN-TV mødte op for at besvare spørgsmål. Stofa havde tidligere opsagt en kollektiv aftale, og nu blev der foreslået en lignende aftale med IN-TV.

Det medførte en del debat. Mellani sagde, at sporene fra Holmstrup skræmte, og at mange her havde resigneret og opgivet at klage. Mange beboere følte sig forvirrede og mente, sagen ikke var afklaret. Nogle fik leveret tv og internet fra andre udbydere, og forsamlingen studsede over, at man skulle betale et grundbeløb, selv om man ikke benyttede IN-TV.

Afdelingsbestyrelsen oplyste da, at BL anbefalede, at en vis procentdel af beboerne kunne framelde sig. Det skulle undersøges. Yderligere kunne ejerstrukturen i IN-TV ændre sig, så afdelingsbestyrelsen valgte at trække forslaget.

Der var stillet forslag om bedre belysning på parkeringspladserne og om håndtag på affaldscontainerne. Afdelingsbestyrelsen ser på det.

Peter Iversen aflagde beretning fra foreningsbestyrelsen.

Valg

Der var to ledige pladser i afdelingsbestyrelsen, men kun Mathias Kofoed-­Ottesen genopstillede og blev valgt uden modkandidater. Foruden ham består afdelingsbestyrelsen af Lise Ledet og Esben Trige, og en plads står tom.

Ingen stillede op til Skræppebladets redaktion, men Mathias blev uden modkandidat genvalgt til FAS Nord.
Derefter kunne dirigenten Bente Ryolf takke for god ro og orden, og de fremmødte kunne nyde et fint pølse- og ostebord.

Fakta

Afdeling 12, Thorsbjerg:
Huslejestigning 0,0 %.
112 familieboliger på 2-4 værelser på 67-105 m²
30 ungdomsboliger på 32 m²
Husleje pr. m² 946 kr.
Husleje pr. m² 802 kr.
Adresse: Stenaldervej

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2021-06 oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2021-06 oktober side 17
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2021-06 oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data