Afd. 12: Skriftlig afstemning om budgettet på Thorsbjerg

Afdeling 12 – Thorsbjerg

Mange forslag på dagsordenen i afdeling 12

Efter en god diskussion omkring budgettet vurderede dirigent Bente Ryolf, at afstemningen ved håndsoprækning ikke var tydelig og klar. Derfor måtte der en skriftlig afstemning til på beboermødet i Thorsbjerg. Og her besluttede et lille flertal at vedtage den varslede huslejestigning på 4,5 procent. 26 stemte for, 22 stemte imod, mens seks stemte blankt.

Muligheder for at spare

Forinden havde beboermødet diskuteret mange ideer for at kunne gøre huslejestigningen mindre.
”Kan vi spare på betalingen på 15.000 kroner til genbrugspladsen?”, lød et spørgsmål. Servicechef Ivan Mejrsk forklarede, at udgiften for brug af genbrugspladsen er fordelt efter antal lejemål i Holmstrup, Odinsgård og Thorsbjerg samt grundejerforeningen.

En beboer spurgte, om regeringens forslag om huslejeloft kunne sænke huslejestigningen. Her lød svaret fra Brabrand Boligforening, at lovforslaget ikke omfatter almene boliger. En anden beboer spurgte, om Thorsbjerg ikke kan bruge henlæggelserne til at mindske huslejestigningen. Også her var svaret nej, det må de almene boliger ikke på grund af lovgivningen.

Beboerne spurgte også, om der var måder at lave besparelser på fælles el. Hertil svarede bestyrelsen, at der næsten alle steder er opsat LED-lamper, men bestyrelsen arbejder videre på at spare på fælles el. De sidste emner vedrørte beboerrådgiveren og vaskeriet, men heller ikke her var det muligt at spare.

To fraflyttede bestyrelsesmedlemmer

Afdelingsbestyrelsesformand Lise Ledet aflagde beretning for året, der er gået. To bestyrelsesmedlemmer er rejst fra afdelingen, derfor er der p.t. kun to bestyrelsesmedlemmer tilbage, Lise Ledet og Esben Trige. Det har betydet, at der er blevet lavet færre arrangementer. Lise håbede, at der senere på mødet vil være nye, der gerne vil i bestyrelsen.

Der har været mange udskiftninger i Brabrand Boligforenings ansatte, dette sammen med ny lovgivning har gjort arbejdet i afdelingen langsommere. At der kun er to bestyrelsesmedlemmer, blev diskuteret, beboerne prioriterer ikke at deltage i arbejdet i bestyrelsen og udvalg. Det er vigtigt for en afdeling at have engagerede beboere, det håber vi, at vi kan noget ved, lød det i bestyrelsens beretning. Beretningen blev vedtaget.

Flere forslag

En beboer havde foreslået, at vedligeholdelse af badeværelser skulle overgå til kollektiv råderet. Der er mange juridiske og økonomiske udfordringer i forslaget. Forslaget endte med at blive trukket. Bestyrelsen vil nu undersøge forholdene ved at overgå til kollektiv råderet for badeværelserne. Det blev vedtaget at fortsætte med børneaktiviteter i sommerferien i samarbejde med Aarhus Kommune, temaet i år bliver maling og ler, en keramiker er hyret som underviser.

Ny leverandør trukket

Afdelingsbestyrelsen trak på mødet sit eget forslag om ny leverandør af tv-bredbånd, fordi forslaget kunne misforstås.

Det fremgik ikke tydeligt, at det er retten til afdelingens eget coax-ledningsnet, der skulle stemmes om. Stofa betaler ikke for brugen af afdelingens coax-ledningsnet, det er alene afdelingen, som betaler for driften af nettet.

Afdelingsbestyrelsen vil arbejde videre med forslaget og indkalde til et ekstraordinært afdelingsmøde, når det er klart.

Ja til hund og kat

En beboer foreslog, at man i Thorsbjerg må have to hunde eller to katte eller en af hver slags. Dyrene skal selvfølgelig registreres hos boligforeningen. For og imod blev drøftet, og så blev forslaget vedtaget.

Et nyt medlem af bestyrelsen

Efter en længere snak om vigtigheden af at have en afdelingsbestyrelse og et aktivitetsudvalg meldte Orla Jacob Steffens sig til at stille op til bestyrelsen. Og han blev valgt sammen med Esben Trige og Lise Ledet, der blev genvalgt. Der blev ikke fundet en kandidat til Skræppebladet, men Frank Thomsen blev valgt til FAS.

Dirigent Bente Ryolf rundede mødet af og takkede for god ro og orden.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2022-07 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2022-07 November side 17
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2022-07 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data