Afd. 21: Bestyrelsen i afdeling 21 har haft en del udfordringer

Afdeling 21 – Hasselager

Corona har gjort bestyrelsesarbejdet svært

Bernadette Gissel lagde beretningen på vegne af bestyrelsen:” Vi er i løbet af året blevet reduceret til to bestyrelsesmedlemmer, da Peter og vores suppleant Birgit har trukket sig. Jeg vil gerne sige tak for deres gode samarbejde”.

Bestyrelsen har været nødsaget til at aflyse nogle af vores bestyrelsesmøder, og dermed blev nogle af de opgaver, vi arbejdede med, sat i bero. De har dog fået gennemgået og tilrettet afdelingens vedligeholdelsesreglement, så det bliver mere nutidigt. Det blev der stemt om senere på mødet.

Bestyrelsen har fået de timer, som driften bruger på service, tilrettet, da den lille afdeling ikke har brug for lige så mange servicetimer som de store afdelinger i Hasselager. Bestyrelsen har modtaget tilbud på udlicitering af vinterberedskabet i afdelingen.

”Vi regner med at udlicitere dette, da det umiddelbart er billigere, da vi kun vil komme til at betale pr. gang, der bliver rykket ud, og dermed vil vi kunne spare udgiften til vagttimer/rådighedstimer,” sagde Bernadette Gissel.

Den nye bestyrelse (fra venstre) Inge Lise, Dorthe , Bernadette og Anne Marie.

Den nye bestyrelse (fra venstre) Inge Lise, Dorthe , Bernadette og Anne Marie.

Problemer med emhætter

Der har i en længere periode været problemer med rørføringen til emhætterne. Det er nu blevet fikset, men der er stadig problemer med madlugt, der bliver fordelt i alle rummene. De vil lave en klage til hovedbestyrelsen og bede om økonomisk hjælp, da de mener, at rørføringen fra start af og den efterfølgende udbedring ikke er udført håndværksmæssigt korrekt.
Beretningen blev godkendt.

Budget for 2021

Administrationschef Susanne Witting gennemgik det fremsendte budget for 2021. Budgettet viser, at huslejen ikke stiger. Det blev selvfølgelig vedtaget efter nogle spørgsmål om blandt andet maling af træværk. Hvis beboerne kan male træværket håndværksmæssigt korrekt må de gerne selv gøre det og dermed spare penge.
Herefter blev budgettet godkendt.

Forslag

Der var kun to forslag på mødet, og de blev begge vedtaget. Det første var en ændring af vedligeholdelsesreglementet, og det andet var overgang til individuel levering af Stofa.

Valg

Så var det tid til valg af tre afdelingsbestyrelsesmedlemmer + suppleanter:
Bernadette Gissel og Anne-Marie Eriksen genopstillede og blev valgt. Dorte Tomsen stillede op og blev valgt. Else Maria Lønskov stillede op som 1.-suppleant og blev valgt.
Ingen ønskede at stille op som repræsentant for FAS eller Skræppebladet.

Eventuelt

Under eventuelt var der en klage fra en beboer. Det handlede om emhætterne og Bernadette Gissel fortalte, at bestyrelsen gerne ville have hjælp til at formulere en klage til boligforenigen.

Der var utilfredshed med, at man skulle tilmelde sig til afdelingsmødet i år, da det betød, at nogle ikke fik sig tilmeldt rettidigt og derfor ikke kunne deltage i mødet.
Bernadette Gissel takkede alle fremmødte og dirigenten.

Afdeling 21, Hasselager

Adresse: Baunevej, 8361 Hasselager

Huslejestigning 0 procent
Gennemsnitlig leje pr. m² familiebolig 967 kroner
22 boliger: 13 rækkehuse, fire villaer og fem nye rækkehuse

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2020-06 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2020-06 Oktober side 20
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2020-06 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data