Afd. 21: Ingen husleje­stigning i Hasselager

Afdeling 21 – Hasselager

Renoveringen er foreløbig kommet godt i gang

Seks beboere og otte ”officials” var mødt op til det ordinære beboermøde i Hasselager, der nærmest må betragtes som en opfølgning af et ekstraordinært beboermøde i juni, hvor det var blevet besluttet at sætte en renovering i gang.

Bernadette Gissel fra afdelingsbestyrelsen kunne berette, at de grønne arealer var blevet gennemgået, men der var ingen penge til udearealer. Efter klager bliver rengøringen af vaskeriet bedre. Administrationen havde lagt op til en huslejestigning på 1 %, men efter et møde med afdelingsbestyrelsen var der blevet fundet nogle besparelser, så en huslejestigning kunne undgås. Administrationschef Susanne Witting kunne berette, at afdelingen havde et fint regnskabsresultat, især ved besparelser på konto 119, og hun understregede, at udgifterne til renoveringen ikke alle sammen blev dækket af henlæggelser. Beretningerne blev taget til efterretning.

Renoveringen

Der havde været betydelige problemer med vandskader, skimmel, dårligt indeklima osv. Derfor skal vand-, varme- og kloakrør på Baunevej udskiftes sammen med de sidste dårlige døre og vinduer. Boligforeningen havde nedsat et projekthold, der i samarbejde med et ingeniørfirma får foretaget en miljøundersøgelse i lejlighederne og derefter laver et projekt. Budgettet er først på plads, når der er indhentet tilbud fra entreprenører, men en del skal finansieres over huslejen, selv om afdelingen har henlæggelser, og der er bevilget tilskud fra Landsbyggefonden og Boligforeningens dispositionsfond.

Simon Peter Bendtsen blev nyvalgt til afdelingsbestyrelsen, der nu foruden ham består af Bernadette Gissel og Anne Marie Eriksen. Der blev ikke valgt nogen til Skræppebladets redaktion eller til FAS Syd.

Fakta

Afdeling 21, Hasselager
Huslejestigning 0,0 %
Husleje pr. m² 967 kr.
13 rækkehuse på 54 m²
4 villaer på 118 m²
5 nye rækkehuse i to plan
Adresse: Baunevej, 8361 Hasselager

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2021-06 oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2021-06 oktober side 23
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2021-06 oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data