Den største beslutning i bolig­foreningens historie

Der stod meget på spil, da der den 24. august blev afholdt repræsentantskabsmøde

Keld Albrechtsen beretter om tidens udfordringer.

Keld Albrechtsen beretter om tidens udfordringer.

På mødet skulle, som formanden Keld Albrechtsen udtrykte det, træffes den største beslutning i boligforeningens historie. Alligevel deltog kun 76 af repræsentantskabets 122 medlemmer. Det betød, at de ikke kunne behandle vedtægtsændringer, da det kræver 2/3 fremmødte fra det samlede repræsentantskab.

Bjarne Zetterstrøm og Rene Skau Björnson blev valgt til dirigenter. Efter en kort debat blev det besluttet, at afstemninger skulle foretages efter normalvedtægten, således at de stemmeberettigede ved valget til foreningsbestyrelsen skulle afgive samme antal stemmer som det antal medlemmer, der skulle vælges.

Mundtligt beretning

I den mundtlige beretning omtalte formanden, Keld Albrechtsen, den store udfordring med corona, som havde gjort urafstemninger i afdelingerne nødvendige.

Et konsulentfirma var engageret til at rekruttere en ny direktør. Flere centrale medarbejdere havde opsagt deres stillinger. Revisionen havde grundigt gennemgået alle foreningens arbejdsgange uden at finde noget at påtale. Og nu skulle der træffes den største beslutning i hele boligforeningens historie.

Det kom også til at præge den efterfølgende debat. Yousef Abdel Khader fra Gellerup sagde, at man ikke var blevet hørt, og ønskede helhedsplanen behandlet på et ordinært beboermøde med debat. En klage til beboerklagenævnet var imidlertid blevet afvist.

Edvin Juhl fra Holmstrup fremførte, at andre afdelinger også var blevet dårligt behandlet af administration og bestyrelse, og opfordrede til at se på beboerdemokratiet.
Bo Sigismund, ikke-bolighavende, mindede om, at der var startet en debat om bedre samarbejde med bedre gennemsigtighed og indsigt og ønskede processen sat i gang.

Anne Hegelund fra Gellerup følte sig heller ikke hørt og opfattede det, som boligforeningen ikke var til for beboeren. En lavine ville komme til at rulle. Nybyggeri med beton påvirkede klimaet meget mere end renovering.
Asger Frederiksen, Hans Brogesparken, sagde, at afdelingens renovering gik meget ringe, og at boligforeningen ikke havde forsøgt at løse problemerne.
Anders Nielsen fra Odinsgården opfordrede til at stemme nej til beretningen, da der var brug for almene boliger, og til at udskifte boligforeningens vognpark.

Beretning godkendt

Beretningen blev godkendt med 10 stemmer imod, mens 10 undlod at stemme.
I sin gennemgang af regnskaberne for 2019 og 2020 kom administrationschef Susanne Witting ind på tomgangstab.

Edvin Juhl gjorde opmærksom på, at lejerne kom til at betale for tomgangstab. Anne Hegelund mindede om, at studerende ikke havde råd til at betale for studieboliger, og opfordrede til oprettelse af kollektiver.
Regnskaberne blev godkendt.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2021-05 September

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2021-05 September side 3
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2021-05 September

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • Repræsentant­skabs­møde
    Den største beslutning i bolig­foreningens historie
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data