Nyt fra bestyrelsesmøde

Den ny foreningsbestyrelse, som blev valgt på repræsentantskabsmødet i maj, tog 16. juni fat på arbejdet. To nye medlemmer er kommet til: Dorte Damgaard Sejthen og Anne Hegelund. Desuden blev den ny 1.-suppleant Laurits Bloch indbudt til at deltage på møderne.

Det var et konstituerende møde – og først blev Erik Bløcher valgt som næstformand. Dernæst blev pladserne i vores fire udvalg besat.

Beboerdemokratiudvalget består af Dorte Damgaard Sejthen (formand), Anne Hegelund og Peter Iversen. Der arbejdes lige nu med fejring af boligforeningens 75-års fødselsdag næste år og med planlægning af repræsentantskabskursus.

Drifts- og administrationsudvalget består af Thor Utting (formand), Karsten Pedersen og Dorte Damgaard Sejthen.
Det fremgår vist klart nok af navnet, hvad udvalget arbejder med.

Boligpolitisk udvalg: Peter Iversen (formand), Keld Albrechtsen og Erik Bløcher. Udvalget drøfter bl.a. sager fra BL og forhandlinger med kommunen og Landsbyggefonden.

Projektudvalget består af Keld Albrechtsen (formand), Erik Bløcher og Peter Iversen. Udvalget følger renoveringer og nybyggeri.

Bestyrelsen skulle også tage stilling til boligforeningens budget for 2023 og fastsatte uændret bidrag for afdelingerne på 4.627 kr. pr. lejemål.
Men desværre vil budgetterne for driften af de enkelte afdelinger flere steder medføre mærkbare huslejestigninger pr. 1. januar 2023.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2022-05 September

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2022-05 September side 11
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2022-05 September

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data