Det er sund fornuft at tegne en indboforsikring

Det er ikke alting, som boligforeningens forsikring betaler, hvis der f.eks. opstår brand i en lejlighed

For ca. en måned siden kom der en kommentar til Skræppebladets Facebookside. En beboer i Holmstrup havde haft brandskade pga. nogle brændte biler, var selv kommet slemt til skade, og lejligheden var ilde tilredt. Personen, som skrev brevet, ønskede ikke selv at komme videre frem med historien, men det fik mig til at undersøge, hvornår det er en god idé at have en indboforsikring. Der er nemlig forskel på, hvad du selv skal sørge at dække, og hvad boligforeningen dækker.

Vær opmærksom på, at du som lejer selv skal betale for skader på indbo som følge af udstrømmende vand ved brud på vand- eller varmerør.
Du kan derfor godt blive ramt af en skade uforskyldt, hvor du alligevel er nødt til at betale.

Renoveringsopgaver

I forbindelse med renovering og ombygning af en bygning prøver boligforeningen og håndværkerne at udføre arbejdet til mindst mulig gene for beboerne. Det kan selvfølgelig ikke undgås, at der kommer gener pga. støj, støv og mindre plads i lejligheden.
Boligforeningen forsikrer kun ejendommen, mens du selv skal sørge for at forsikre dit indbo.

Hvis der sker en skade under renovering

Hvis der opstår en skade i din lejlighed, skal du altid kontakte boligforeningen eller byggeledelsen om skaden.
Hvis en håndværker har forvoldt en skade på dit indbo, vil sagen blive anset som en ansvarssag, hvor du får erstatning af håndværkeren, hvis det kan påvises, at håndværkeren har handlet uagtsomt.

Ved renovering, som den i Skovgårdsparken, er det en god idé at have en indboforsikring.

Ved renovering, som den i Skovgårdsparken, er det en god idé at have en indboforsikring.

Genhusning

Hvis din lejlighed rammes af en brand, kan du risikere at skulle genhuses, mens lejligheden bliver gjort beboelig igen.
Udover erstatning for ødelagt indbo (møbler, tøj, elektronik og personlige ejendele) får du f.eks. også dækket udgifter til genhusning, rengøring, udgifter til opmagasinering, men kun hvis du har tegnet en indboforsikring.

Husk, at hvis du bliver genhuset pga. renovering, er det vigtigt, at du meddeler det til dit forsikringsselskab, især hvis der er flere indboadresser. Det kan være, at nogle af tingene bliver opbevaret hos familie, venner eller i kælderrum.

Kontakt selv forsikringsselskabet

Helhedskonsulent i Brabrand Boligforening Hanne Thun forklarer, at beboeren selv skal kontakte forsikringsselskabet i tilfælde af genhusning. Hvis det ikke er gjort, kan du risikere ikke at få erstattet dit indbo, hvis det bliver stjålet eller ødelagt.
”Vi har haft kontakt med Tryg, som informerer os om, at der ”normalt” ikke er ekstraudgifter forbundet med midlertidig flytning af indbo, men skulle dette ske, tager beboerne kontakt til mig, og jeg ser på hvorfor,” fortæller Hanne Thun.

Indbo

Hvis dit eget indbo bliver beskadiget i forbindelse med en skade på bygningen, er det vigtigt, at du forsøger at redde det, der er tilbage, og bevare det, der ikke er beskadiget. Du kan f.eks. dække det til eller flytte det til en anden del af lejligheden.

Bliver du ramt af tyveri/indbrudstyveri, skal du straks tage kontakt til poltiet og give oplysninger om, hvad der er taget, i hvilket tidspunkt det er skadet osv. Hvis du har forsikring, er anmeldelsen også vigtig, hvis du skal have udbetalt forsikringssum.

Hvilket selskab skal jeg vælge?

Der er mange forskellige udbydere på forsikringsmarkedet, og det er svært at rådgive her. Forsikrings- og pensionsselskabernes brancheorganisation, Forsikring og Pension, har lavet en online-værktøj, hvor du selv kan gå ind og søge og sammensætte en pakke, der passer til dit behov.

Den kan du finde på www.forsikringsguiden.dk

Tag billeder af dine genstande

Ved skade tag billeder af beskadigede genstande, bygninger osv.
Det er også en god idé at tage billeder af indbo og gemme kvitteringer.


Hvad dækker din egen indboforsikring?

Den forsikring, du tegner, dækker:
• tyveri/indbrud
• vandskader
• brandskader
• private ansvarsskader


Hvad dækker boligforeningen?

Boligforeningens forsikring dækker:
• selve bygningen
• brand og stormskade
• de til bygningen hørende installationer f.eks. skjulte rør, glas og sanitet.

Skader på bygningsdele, gulve, vægge, lofter og lignende er dækket af boligforeningens bygningsforsikring.


Du har pligt til…

– Du har pligt til at afværge en skade og forhindre, at den udvikler sig, f.eks. ved at foretage afdækning, stille spande op og redde værdigenstande i tilfælde af vandskade.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2017-01 Februar

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2017-01 Februar side 8-9
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2017-01 Februar

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data