Lederen

En mavepumper til det boligsociale

Af Helle Hansen

Midt i januar meddelte Landbyggefonden, at Gellerupparken og Toveshøj har fået godkendt deres ansøgning om prækvalifikation til den nye boligsociale helhedsplan. 30 millioner kroner er der blevet reserveret til de næste fire års plan, som skal bygge oven på de mange indsatser, der de sidste tyve år har været rettet mod områdets sociale udfordringer.

Lige siden starten på de boligsociale indsatser med byudvalgsarbejdet i 1994-98 har beboerne i Gellerup og Toveshøj været engageret og involveret i udviklingen og gennemførelsen af planerne.
Mange husker sikkert de oprindelige naboskabere, der med Ove Abildgaard i spidsen var med til at sætte mange skibe i søen. Livsværkstederne i City Vest er et af de fornemmeste eksempler på en succes, der er vokset ud af arbejdet. Et andet er Vejledningscentret, i dag Get2ED, der gennem mere end 15 år har givet råd og vejledning til områdets unge og deres forældre, når eleverne har stået over for at skulle træffe vigtige karrierevalg.

Naboskaberne forsvandt tilbage i 2009, da Landsbyggefonden lavede de boligsociale indsatser mere komplekse og omfattende. Gellerup og Toveshøj skabte i den periode netværket Samvirket, som i fællesskab mellem boligforening, kommune og beboere skulle være med til at formulere de nye indsatser, som blev til Foreningernes Hus, Fritidspatruljen og Samvirket.

Den nuværende firårige boligsociale plan lagde fra land i 2014 med Henning Winther som boligsocial leder. Det er den hidtil mest omfattende og den største og dyreste med en ramme på omkring 44 millioner kroner til de fire år. Planen består af en lang række forskellige indsatser, der for de flestes vedkommende er vokset ud af ønsker og behov, som beboerne i samarbejde med kommunen har formuleret. Og her et lille års tid før periodens udløb er mange af projekterne godt oppe at flyve og i fuld gang med at blive forankret eller tænkt videreudviklet.

Det kan derfor godt opleves som noget af en mavepuster til den boligsociale indsats, da Henning Winther den 22. januar i en kortfattet mail meddelte, at han dags dato fratrådte sin stilling og stoppede samarbejdet med Brabrand Boligforening. Afgørelsen var sket i samråd med direktionen i boligforeningen og i enighed om, at der skal en anden organisering til i den kommende sociale helhedsplan for 2018-21.

Beboerdemokratiet har ikke været inddraget i overvejelserne om en anden organisering og kender heller ikke noget til, hvori uenighederne mellem direktionen og den afgående leder ligger. Så det er til at forudse, at der ligger en stor opgave for direktionen i at få kommunikeret, hvordan en sådan situation kan opstå uden inddragelse og orientering, hvis den nye sociale helhedsplan skal have en chance for at flyve.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt