30 millioner til sociale projekter i Gellerup

Landsbyggefonden har godkendt prækvalifikationen af Gellerup og Toveshøjs boligsociale helhedsplan

Tekst Helle Hansen, foto Chadi Ali Kayed

I 2018 kan Gellerupparken og Toveshøj se frem til at kunne tage hul på den næste boligsociale helhedsplan. Det er en plan, der lægger sig i slipstrømmen af mere end tyve års sociale projekter, der alle har haft til formål at være med til at løfte området, som de sidste syv år også har haft den liden ære at være placeret på skiftende regeringers ghettolister.

Kort efter nytår modtog boligforeningen Landsbyggefondens positive svar om støtte på baggrund af den indsendte prækvalifikation. Svaret var et foreløbigt tilsagn om støtte på 30 millioner kroner til de to afdelinger. Derudover skal afdelingerne sammen med Aarhus Kommune bidrage med minimum 10 millioner kroner i medfinansiering.

Før startskuddet til den nye helhedsplan kan lyde, skal de forskellige indsatser først beskrives mere detaljeret, ligesom der skal laves aftaler med relevante samarbejdspartnere. Så det bliver først efter sommerferien, at den endelige helhedsplan kan sendes af sted til Landsbyggefonden. Inden da skal den også godkendes hos kommunen, boligforeningen og i beboerdemokratiet.

Landsbyggefonden tog et kig på området, da de senest var på besøg.

Landsbyggefonden tog et kig på området, da de senest var på besøg.

Ny leder af den sociale indsats
Tilsagnet fra Landsbyggefonden medførte med udgangen af januar en ændring i ledelsen af den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj. Henning Winther, der de sidste fire år har været leder af det boligsociale sekretariat, er fratrådt og blevet afløst af Kristian Bjerring Lauritsen, der siden sommeren 2016 har haft direktionsansvaret for det boligsociale område i Brabrand Boligforening.
Så det bliver Kristian Bjerring Lauritsen, der kommer til at sidde med ansvaret for at samle alle ideerne og ønskerne til den nye helhedsplan. En proces, der blev taget hul på allerede sidste forår, hvor der blev holdt to stormøder i Globus1 med deltagelse af godt hundrede frivillige, aktive borgere og beboere samt kommunale samarbejdspartnere.

Stormøderne resulterede i otte konkrete projekter, som nu bliver grundlaget for nogle af de aktiviteter, der ønskes sat i værk under den nye helhedsplan. Oplægget er, at der bliver fire overordnede projektklynger med overskrifterne ”uddannelse”, ”beskæftigelse og ”vejen til et job”, ”innovation og iværksætteri” samt ”det boligsocialt fundament”.

Møde med Landsbyggefonden
Den 28. februar var Landsbyggefondens specialkonsulent, Jørgen Olsen, på besøg i Brabrand Boligforening for af aftale nærmere omkring processen for udarbejdelsen af den kommende boligsociale helhedsplan.

”Jørgen Olsen understregede, at der ikke er garanti for, at vi ender på 30 millioner kroner. Det endelige tal kan vise sig at være lavere eller højere, fordi det tilpasses de projekter, der faktisk beskrives,” fortæller Kristian Bjerring Lauritsen og tilføjer, at det også afhænger af den medfinansiering, der kommer fra afdelingerne og kommunen.

”Men på mødet med Landsbyggefonden var der enighed om, at projekterne i den nye helhedsplan skal være større og mere fleksible end projekterne i den gamle plan. Sådan som det også har været ønsker fra begge afdelingers side,” siger Kristian Bjerring Lauritsen.

Titlerne på de otte temaer fra de boligsociale stormøderne i Globus1 i 2016:
• Forældreforum
• Bedre image for Gellerup
• Demokratiforståelse og læring
• Foreningernes Hus 2.0
• En sundhedshave
• Udviklings- og afklaringsforløb for unge
• Vejledningscenter beboer-beboer
• Vækst- og beskæftigelseshusDel eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt