Gellerup har fokus på børn og unge

Skriver ansøgning om de kommende års boligsociale indsatser

Halvvejs inde i den igangværende periode med boligsociale indsatser har Gellerup og Toveshøj fået grønt lys fra Landbyggefonden til at formulere en ny plan, som skal samle, fokusere og forbedre boligforeningens sociale indsats. Det skal sikre en fælles overordnet organisering med mål og retning for de kørende projekter og sikre sammenhæng med den fysiske helhedsplan.

Landsbyggefonden har i forbindelse med den nye ansøgning krævet at boligforeningen ansætter en boligsocial leder med ansvar udelukkende for den boligsociale indsats.

I første omgang skal der inden sommerferien sendes en ansøgning på fem sider af sted til Landsbyggefonden. Det som så uddybes i løbet af efteråret, når fonden har sagt ok til de udstukne forslag til indsatser.

Beboerdemokratiet i front

Et ad hoc-udvalg på tre medlemmer nedsat under den ad hoc gruppe, som arbejdet med den fysiske helhedsplan. Det lille udvalg består af afdelingsformand fra Gellerupparken Helle Hansen, formand for Toveshøj, Anett Sällsäter Christiansen, samt foreningsbestyrelsesmedlem Troels Bo Knudsen.

”I det lille udvalg har vi tre overordnede opgaver. For det første skal vi inddrage de relevante aktører i lokalområdet til at være med til at udpege og formulere de indsatser, som vi ønsker i den nye helhedsplan. For det andet skal vi fokusere på den kommende flytning af aktiviteter i Foreningernes Hus fra Nordgårdskolen til den hvide gård, og for det tredje skal vi se på muligheden for forankringen af de eksisterende projekter,” fortæller Troels Bo Knudsen.

For to år siden fik Gellerup og Toveshøj boligsociale midler til projekterne Foreningernes Hus, Fritidspatruljen og Samvirket, som også skal tænkes og skrives ind i den nye ansøgning.
I forhold til Meyerprojektet, der løber ud hen over sommeren. skal det afklares, hvilke funktioner, der kan videreføres under den ordinære drift i afdelingerne.
”Vi skal se på, hvad det vil koste, og så bliver det en opgave for beboermøderne til efteråret at tage endeligt stilling i forbindelse med vedtagelsen af afdelingernes budgetter,” slutter Troels Bo Knudsen.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2012-04 Maj

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2012-04 Maj side 12
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2012-04 Maj

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data