Gellerup har fokus på børn og unge

Skriver ansøgning om de kommende års boligsociale indsatser

af Sean Ryan Bjerremand

Halvvejs inde i den igangværende periode med boligsociale indsatser har Gellerup og Toveshøj fået grønt lys fra Landbyggefonden til at formulere en ny plan, som skal samle, fokusere og forbedre boligforeningens sociale indsats. Det skal sikre en fælles overordnet organisering med mål og retning for de kørende projekter og sikre sammenhæng med den fysiske helhedsplan.

Landsbyggefonden har i forbindelse med den nye ansøgning krævet at boligforeningen ansætter en boligsocial leder med ansvar udelukkende for den boligsociale indsats.

I første omgang skal der inden sommerferien sendes en ansøgning på fem sider af sted til Landsbyggefonden. Det som så uddybes i løbet af efteråret, når fonden har sagt ok til de udstukne forslag til indsatser.

Beboerdemokratiet i front
Et ad hoc-udvalg på tre medlemmer nedsat under den ad hoc gruppe, som arbejdet med den fysiske helhedsplan. Det lille udvalg består af afdelingsformand fra Gellerupparken Helle Hansen, formand for Toveshøj, Anett Sällsäter Christiansen, samt foreningsbestyrelsesmedlem Troels Bo Knudsen.

”I det lille udvalg har vi tre overordnede opgaver. For det første skal vi inddrage de relevante aktører i lokalområdet til at være med til at udpege og formulere de indsatser, som vi ønsker i den nye helhedsplan. For det andet skal vi fokusere på den kommende flytning af aktiviteter i Foreningernes Hus fra Nordgårdskolen til den hvide gård, og for det tredje skal vi se på muligheden for forankringen af de eksisterende projekter,” fortæller Troels Bo Knudsen.

For to år siden fik Gellerup og Toveshøj boligsociale midler til projekterne Foreningernes Hus, Fritidspatruljen og Samvirket, som også skal tænkes og skrives ind i den nye ansøgning.
I forhold til Meyerprojektet, der løber ud hen over sommeren. skal det afklares, hvilke funktioner, der kan videreføres under den ordinære drift i afdelingerne.
”Vi skal se på, hvad det vil koste, og så bliver det en opgave for beboermøderne til efteråret at tage endeligt stilling i forbindelse med vedtagelsen af afdelingernes budgetter,” slutter Troels Bo Knudsen.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt