Gellerup og Toveshøj klar med bred vifte af boligsociale initiativer

Den boligsociale helhedsplan for Gellerup og Toveshøj har et budget på 44 millioner kroner til de kommende fire år. Nu afventes grønt lys til start fra Aarhus Kommune og Landsbyggefonden

Af Pia Bach-Vedel, boligsocial kommunikationsmedarbejder

Et frokostkøkken i beboerhuset Laden, fælleshaver med væksthus og en omfattende indsats rettet mod de unges muligheder for uddannelse og fritidsjobs. Sådan lyder nogle af tiltagene i den nye boligsociale helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj, som skal løbe i perioden 2014-17.

De to afdelinger har i snart to år arbejdet med at udvikle den nye boligsociale helhedsplan. Arbejdet er nu overstået, og den 12. september kunne boligsocial leder Henning Winther indsende den færdige plan til behandling i Aarhus Kommune. Herefter skal planen godkendes i Landsbyggefonden, og hvis alt går som forventet, så er planen godkendt og klar til start inden årets udgang, måske allerede i november måned.

Nye og gamle projekter
Helhedsplanen indeholder både indsatser rettet mod børn, unge og familier, uddannelse, beskæftigelse og erhverv, beboernetværk, inddragelse og demokrati og kommunikation og image.

Flere af indsatserne er allerede eksisterende i området, enten i boligsocialt eller kommunalt regi, for eksempel Fritidspatruljen, Foreningernes Hus og Get2Job. Her gælder det om at videreudvikle de indsatser, der har vist sig at have en effekt, og sørge for sammenhængskraft og fælles retning med de kommunale indsatser. Og så skal der iværksættes nye tiltag, hvor der har vist sig at være huller.

Som noget nyt oprettes et samlet, boligsocialt sekretariat i Gellerup, den præcise placering af sekretariatet kendes endnu ikke.

Sammenhæng med fysisk plan
En af de helt særlige omstændigheder for netop Gellerup og Toveshøj er, at den fysiske helhedsplan nu for alvor begynder at rulle. Sammenhængen med udviklingen i de fysiske arbejder har vejet tungt i arbejdet med den boligsociale plan, og koordineringsarbejde og langtidsplanlægning har derfor haft en ekstra dimension.

Planen løber op i 44 millioner kroner. Heraf finansierer Landsbyggefonden 64 procent, mens 36 procent kommer fra henholdsvis Aarhus Kommune (22) og Gellerupparken og Toveshøj (14)
For yderligere information om den boligsociale indsats i Gellerup-Toves-høj, kontakt boligsocial leder Henning Winther. Du kan læse mere på www.brabrandbolig.dk under Social Indsats.


Gellerup og Toveshøjs Helhedsplan

Der er fire hovedindsatsområder med konkrete aktiviteter og projekter:

Uddannelse, beskæftigelse og erhverv:
Get2Ed, Get2Job, virksomhedsskole og lektiehjælp.

Børn, unge og familier:
Fritidspatruljen og beboerrådgivningen.

Beboernetværk, inddragelse og demokrati:
Foreningernes Hus, Samvirket/foreningsunderstøttelse, Verdenshaverne, Byggeriets Frokostkøkken, tryghedsvandringer og blokambassadører.

Kommunikation og image:
Beboerredaktion og kommunikation.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt