Gellerup og Toveshøj klar med bred vifte af boligsociale initiativer

Den boligsociale helhedsplan for Gellerup og Toveshøj har et budget på 44 millioner kroner til de kommende fire år. Nu afventes grønt lys til start fra Aarhus Kommune og Landsbyggefonden

Et frokostkøkken i beboerhuset Laden, fælleshaver med væksthus og en omfattende indsats rettet mod de unges muligheder for uddannelse og fritidsjobs. Sådan lyder nogle af tiltagene i den nye boligsociale helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj, som skal løbe i perioden 2014-17.

De to afdelinger har i snart to år arbejdet med at udvikle den nye boligsociale helhedsplan. Arbejdet er nu overstået, og den 12. september kunne boligsocial leder Henning Winther indsende den færdige plan til behandling i Aarhus Kommune. Herefter skal planen godkendes i Landsbyggefonden, og hvis alt går som forventet, så er planen godkendt og klar til start inden årets udgang, måske allerede i november måned.

Nye og gamle projekter

Helhedsplanen indeholder både indsatser rettet mod børn, unge og familier, uddannelse, beskæftigelse og erhverv, beboernetværk, inddragelse og demokrati og kommunikation og image.

Flere af indsatserne er allerede eksisterende i området, enten i boligsocialt eller kommunalt regi, for eksempel Fritidspatruljen, Foreningernes Hus og Get2Job. Her gælder det om at videreudvikle de indsatser, der har vist sig at have en effekt, og sørge for sammenhængskraft og fælles retning med de kommunale indsatser. Og så skal der iværksættes nye tiltag, hvor der har vist sig at være huller.

Som noget nyt oprettes et samlet, boligsocialt sekretariat i Gellerup, den præcise placering af sekretariatet kendes endnu ikke.

Sammenhæng med fysisk plan

En af de helt særlige omstændigheder for netop Gellerup og Toveshøj er, at den fysiske helhedsplan nu for alvor begynder at rulle. Sammenhængen med udviklingen i de fysiske arbejder har vejet tungt i arbejdet med den boligsociale plan, og koordineringsarbejde og langtidsplanlægning har derfor haft en ekstra dimension.

Planen løber op i 44 millioner kroner. Heraf finansierer Landsbyggefonden 64 procent, mens 36 procent kommer fra henholdsvis Aarhus Kommune (22) og Gellerupparken og Toveshøj (14)
For yderligere information om den boligsociale indsats i Gellerup-Toves-høj, kontakt boligsocial leder Henning Winther. Du kan læse mere på www.brabrandbolig.dk under Social Indsats.


Gellerup og Toveshøjs Helhedsplan

Der er fire hovedindsatsområder med konkrete aktiviteter og projekter:

Uddannelse, beskæftigelse og erhverv:

Get2Ed, Get2Job, virksomhedsskole og lektiehjælp.

Børn, unge og familier:

Fritidspatruljen og beboerrådgivningen.

Beboernetværk, inddragelse og demokrati:

Foreningernes Hus, Samvirket/foreningsunderstøttelse, Verdenshaverne, Byggeriets Frokostkøkken, tryghedsvandringer og blokambassadører.

Kommunikation og image:

Beboerredaktion og kommunikation.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2013-08 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2013-08 Oktober side 16
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2013-08 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data