Nu kommer stillingsopslagene til den boligsociale helhedsplan

Brabrand Boligforening

Af Jesper Kurdahl Larsen, boligsocial chef

Til august starter en ny fireårig boligsocial helhedsplan i Gellerup og Toveshøj. Den skal medvirke til at ændre området fra socialt udsat boligområde til en attraktiv bydel. En ny boligsocial helhedsplan kræver nye medarbejdere. Derfor bliver der i øjeblikket slået stillinger op til at besætte jobfunktionerne.

Den nye boligsociale helhedsplan har tre indsatsområder:
Den skal styrke det gode naboskab sammen med aktive beboere og foreninger.
Den skal støtte samarbejdet med forældre om at skabe den bedste start for områdets børn.
Den skal sætte fokus på beskæftigelsesindsatserne i området sammen med Aarhus Kommune.

Tryghed og social arv
Den boligsociale helhedsplan i Gellerup-Toveshøj har fokus på at styrke trygheden og bidrage til at bryde den negative sociale arv.
Den stærke tradition for et aktivt civilsamfund og et udbredt samarbejde i lokalsamfundet i Gellerup-Toveshøj skal fortsættes. Det styrker trygheden og det gode naboskab i området. Det giver også et forum for at samarbejde om lokale bidrag til at bryde den negative sociale arv.

Det overordnede mål i planen er uddannelse og beskæftigelse. Her er det afgørende at sætte ind så tidligt som muligt i børns liv for at bryde den negative sociale arv. Derfor rummer planen et særligt fokus på forældre. Børn og unge skal opleve tilstrækkelig støtte til at gennemføre skolegang og støtte i overgangen til uddannelse. I forhold til beskæftigelse er der indsatser rettet mod både virksomheder og beboere.

Der er opstillet tre pejlemærker for arbejdet. Det første er at skabe samarbejde med aktive beboere og foreninger i området. Det andet er at supplere de kommunale indsatser, mens det tredje er at udnytte mulighederne i de store forandringer i området.

Et nyt team af medarbejdere skal arbejde med indsatsområder i planen.
Der bliver i løbet af den kommende tid slået flg. stillinger op.

To familiemedarbejdere (ansøgningsfrist – 17/6)

To unge-medarbejdere (opslås uge 26 – frist 5/8)

Fire beskæftigelsesmedarbejdere (opslås uge 31 – frist 12/8)

Du kan se stillingsopslagene via www.bbbo.dk og Gellerup.nu.
Kontakt boligsocial chef Jesper Kurdahl Larsen på tlf. +45 40 12 23 54 eller på mail jela@bbbo.dk
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt