Sådan blev aftalen
(nu skal beboerne stemme)

Politisk styregruppe vedtog aftale i november

Den politiske styregruppe vedtog fredag d. 19. november en dispositions­plan. Nu skal I beboere godkende planen på beboermøder i december.

En fredag i Gellerup

”På bygaden fra City Vest til Bazar Vest er der gang i butikkerne, hvor folk fra hele Århus kommer for at shoppe. De fleste af butikkerne er etniske og ejet af lokale beboere. En grøn kile gennem området lægger ryg til picnic, aftensmad på grill og børn, der tumler rundt på de nye legepladser.

I det store nye fælleshus på Verdenspladsen lige ved siden af svømmehallen planlægges bryllup med 300 gæster. Traditionen tro vil gæsterne ankomme i bilkortege med dyttende bilhorn – stille og roligt ad det nye vejsystem til fælleshuset. På Bentesvej ud mod Edwin Rahrsvej er der travlt.

Hundredvis af medarbejdere er på vej til arbejde i de nye kontorer. Nogle af dem er lokale beboere, der har fået arbejde. På Toveshøj er en gruppe damer fra ældreboligerne på Janesvej på vej over til aktivitets/sundhedshuset for at dyrke gymnastik og få gode råd om sund mad.

På hjørnet af Edwin Rahrsvej og Ringvejen knejser et stort højhus med restaurant på toppen med udsigt helt til Sjælland. Hele motorvejsarealet er bebygget med nye virksomheder og nye boliger. Da det er fredag, er der så småt ved at være trafik på vej mod den nye moské, der er blevet opført i Gellerupparken”

Sådan kunne en fredag blive, hvis helhedsplanen gennemføres, for disse elementer er en del af helhedsplanen:

 • Plangrundlag for moské
 • Bygade med butikker
 • 1000 nye arbejdspladser i området
 • Stort fælleshus i Gellerupparken
 • Aktivitets/sundhedshus på Toveshøj
 • Ungdomskvarter
 • Ældreboliger
 • Nye legepladser til børnene
 • Ny-istandsatte lejligheder

Nedrivning og omdannelse

For at skabe plads til bygade og arbejdspladser er fysiske forandringer af nogle blokke nødvendige. Nogle blokke rives ned, nogle omdannes til ældre- eller ungdomsboliger, 1 blok sælges og 1 bliver markant ændret i og med, at en vej skal gå igennem. I alt bliver 465 boliger berørt.

Disse blokke rives ned

2 blokke på Bentesvej, 21 – 31 og 41 – 51, rives ned for at give plads til nye kontorbygninger med 1000 nye arbejdspladser.
1 blok på Bentesvej, 13 – 19, rives ned for at give plads til Bygaden. Blokken ”står i dag på tværs og blokerer” for den fremtidige bygade, der skal løbe fra City Vest til Bazar Vest.

Disse blokke omdannes

To blokke, der er naboer til Hejredals­kollegiet, omdannes til ungdomsboliger. Det er blokkene Lottesvej 10 – 16 og Bentesvej 1 – 11
1 blok på Toveshøj, Lenesvej 1 – 9, omdannes til ældreboliger.

Salg og vej igennem

1 blok forsøges solgt som ejerlejlighed­er. Det er Bentesvej 33 – 39
Gudrunsvej 38 – 46 bliver berørt, da der skal føres en vej gennem blokken fra Gudrunsvej og ind i området.

1000 nye arbejdspladser

Bentesvej bliver mest berørt. Tre blokke rives ned, og 1 blok sælges. Dette sker for at bygge et kontor-domicil, som skal huse 1000 nye arbejdspladser, der udflyttes til Gellerup. 500 er kommunale og 500 private. Århus Kommune garanterer i aftalen, at der inden for en 4-årig periode træffes beslutning om 1000 nye arbejdspladser. Hvis det ikke opfyldes, vil aftalen om nedrivning falde bort, og blokkene skal ikke nedrives. Der er også plan om evt. udflytning af en uddannelsesinstitution, som også placeres i kvarteret ved Bentesvej.


Hvornår sker det

December 2010:

Dispositionsplan forelægges beboerne i Gellerupparken og Toveshøj på beboermøder.
Ansøgning til Landsbyggefonden om huslejestøtte godkendes på beboermøder.

Januar/februar 2011:

Dispositionsplan forelægges repræsentantskabet Brabrand Boligforening.
Dispositionsplan indstilles til Århus Byråd.

Foråret 2011:

Ansøgning til Landsbyggefonden om renoveringsstøtte på 349 mio. kr. godkendes på beboermøder i Gellerupparken og Toveshøj.
Århus Kommune igangsætter lokalplans-arbejde for aktiviteter i helhedsplanen. Det forventes at vare 8 mdr.-1 år at få lokalplaner klar. Der vil være høringsrunder i forbindelse med lokalplans-arbejd­et. Ingen arbejder igangsættes, før lokalplaner er godkendt.

Tidligst 2012 kan arbejder gå i gang. Der vil altså ikke blive igangsat nedrivning før tidligst forår-sommer 2012. Beboere varsles 1 år inden start.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2010-11 December Ekstra

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

webmaster
Webmaster har udvidet overskriften med indhold i parentes

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2010-11 December Ekstra side 6-7
i sektionen Indstik: Helhedsplan

forsiden af magasinet 2010-11 December Ekstra

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data