Fremtidens Gellerup

Sådan kan området komme til at se ud

Bygaden fra City Vest til Bazar Vest

Bygaden bliver Gellerups livsnerve. Gaden strækker sig fra City Vest i syd til Bazar Vest i nord og går igennem bydelens nye hovedtorv – Verdenspladsen. I gaden kan beboere og andre århusianere starte butik på samme vilkår som i resten af byen. For at bygaden kan løbe hele vejen fra City vest til Bazar Vest, skal blokken Bentesvej 13-19 rives ned.

Ændringer omkring Edwin Rahrsvej

I området omkring Edwin Rahrsvej skaber vi 1000 nye arbejdspladser, heraf mindst 500 kommunale. For at få plads til arbejdsplads­erne bliver blokkene Bentesvej 21-31 og Bentesvej 41-51 revet ned. De, der kommer til at arbejde her, får gode indkøbsmulighed­er i bygaden og i Bazar Vest. Samtidig er der plads til en uddannelsesinstution for områdets unge og unge fra resten af Århus.

Beboerhuse

Beboerne i Gellerup får et beboerhus ved bygaden, og beboerne i Toveshøj får et aktivitetshus. I begge huse vil der være gode lokaler til foreninger og frivillige. Aktivitetshuset i Toveshøj kan også rumme lægehus og sundhedscafé.

Plads til unge

Unge får deres eget kvarter med nye, lækre ungdomsboliger, som omkranser Hejredalskollegiet. Samtidig moderniseres kollegiet. Ungdomsboligerne bliver placeret i blokkene Lottesvej 10-16 og Bentesvej 1-11.

Plads til ældre

I Gellerup og hele den vestlige del af Århus mangler der ældreboliger. Derfor forandres blokken Janesvej 29-41 på Toveshøj med tiden til ældre- og plejeboliger. Dermed kommer ældreboligerne til at ligge tæt på liv og mennesker ved Bazar Vest og torvet i Toves­høj.

Sikker trafik

Helhedsplanen åbner Gellerup og Toveshøj – i modsætning til i dag, hvor mange veje ender blindt. En ny ringgade, bygaden og nye tværgader binder bydelen sammen og skaber nye kvarterer. Samtidig åbnes bydelen mod resten af Århus – blandt andet mod Åby Ringvej. Vi sikrer vejene, så det ikke er muligt at køre hurtigt. Dermed kan alle fortsat cykle og gå sikkert i Gellerup og Toveshøj.

Nye boliger

Bygaden og tværgaderne deler området i mindre kvarterer, der hver får deres egne kendetegn. Der bygges nye, lave boliger og nyt byggeri mellem blokkene. Ejerboliger, andelsboliger, ældreboliger og ungdomsboliger skal sammen med de almennyttige boliger være med til at gøre Gellerup og Toveshøj til en bydel for alle.

Salg af lejligheder

For at skabe ejer- og andelslejligheder skal lejlighederne i blokken Bentesvej 33-39 sælg­es. Før den bliver udbudt til salg, bliver blokken ændret, for at gøre lejlighederne så attraktive som muligt. Beboerne i området vil kunne købe lejlighederne på lige fod med borgere i resten af Århus.

Nye byggerier ved Ringvejen

I området mellem Gudrunsvej og Ringvej­en bliver der skabt et nyt erhvervsområde, hvor der også bliver plads til boliger. Området bliver præget af spændende og iøjne­fald­ende byggeri og medfører arbejdsplads­er og liv til området.

Hjælp til at flytte

Helhedsplanen betyder, at nogle beboere skal flytte. Alle får tilbudt en lejlighed til samme husleje i området. Et flyttefirma flytter møbler og ting. Beboere, der gerne vil flytte fra området, får også flyttehjælp. Læs mere i tryghedspakken.

Forandringer sker over 30 år

Arbejdet tager tid, og først om 30 år er alle forandringer gennemført. De første fysiske forandringer med etablering af nye veje, byparken og nedrivninger vil begynde 2012/2013.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2010-11 December Ekstra

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2010-11 December Ekstra side 16-17
i sektionen Indstik: Helhedsplan

forsiden af magasinet 2010-11 December Ekstra

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data