Lederen

For eller imod?

af Sebastian Adorján Dyhr

Det store spørgsmål i Gellerup og Toveshøj og også i resten af boligforeningen og resten af Århus i disse dage er, om helhedsplanen bliver godkendt af beboerne i de to store afdelinger, som meget snart skal stemme om den.

Ad hoc udvalget under Brabrand Boligforening har bedt Skræppebladet udgive dette ekstranummer med et indstik for at fortælle beboerne i de to afdelinger og resten af boligforeningen om det politiske indhold i planen og om de fysiske forandringer i om­råderne som følge af planen.

Ud fra resultatet af forhandlinger med Århus Kom­mune anbefaler ad hoc udvalget således, beboerne at stemme ja til helhedsplanen.

De fleste af teksterne er positive over for planen, og kun få udtrykker det modsatte. Og det er værd at bemærke som beboer, der skal stemme for eller i mod planen.

Inden man stemmer, skal man gøre sig det helt klart, om de holdninger, som formidles, er under­byggede eller følelsesmæssige. Kan man ud fra den viden, man selv har og har fået, og som fortalere og modstandere præsentere nå til de samme konklusioner som dem? Er der tale om faktabaserede konklusioner, eller er det håb, frygt, drømme og mareridt, som ligger til grund?

Det er ikke Skræppebladets opgave at fortælle dig, hvad du skal stemme; men vi har som foreningsblad viderebragt de oplysninger og informationer, som foreningen mener, at du skal have.

Måske tænker du som beboer, at det er lige meget for dig – du bor ikke i en berørt blok, eller du flytter alligevel snart videre ud i verden – men som i alle andre demokratiske processer har du en forpligtelse over for dine naboere og de fremtidige beboere til at deltage. I det mindste ved at ende med at stemme blankt, hvis du vitterligt ikke kan tage stilling for eller imod.

Jeg håber, at dette nummer af Skræppebladet og informationsmøder m.v. kan hjælpe dig på vej mod en stillingtagen, inden du stemmer.

Læs indlæggene kritisk, stil spørgsmål på møderne, tal med dine naboer og andre og mød op og stem.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt