Lederen

For eller imod?

Det store spørgsmål i Gellerup og Toveshøj og også i resten af boligforeningen og resten af Århus i disse dage er, om helhedsplanen bliver godkendt af beboerne i de to store afdelinger, som meget snart skal stemme om den.

Ad hoc udvalget under Brabrand Boligforening har bedt Skræppebladet udgive dette ekstranummer med et indstik for at fortælle beboerne i de to afdelinger og resten af boligforeningen om det politiske indhold i planen og om de fysiske forandringer i om­råderne som følge af planen.

Ud fra resultatet af forhandlinger med Århus Kom­mune anbefaler ad hoc udvalget således, beboerne at stemme ja til helhedsplanen.

De fleste af teksterne er positive over for planen, og kun få udtrykker det modsatte. Og det er værd at bemærke som beboer, der skal stemme for eller i mod planen.

Inden man stemmer, skal man gøre sig det helt klart, om de holdninger, som formidles, er under­byggede eller følelsesmæssige. Kan man ud fra den viden, man selv har og har fået, og som fortalere og modstandere præsentere nå til de samme konklusioner som dem? Er der tale om faktabaserede konklusioner, eller er det håb, frygt, drømme og mareridt, som ligger til grund?

Det er ikke Skræppebladets opgave at fortælle dig, hvad du skal stemme; men vi har som foreningsblad viderebragt de oplysninger og informationer, som foreningen mener, at du skal have.

Måske tænker du som beboer, at det er lige meget for dig – du bor ikke i en berørt blok, eller du flytter alligevel snart videre ud i verden – men som i alle andre demokratiske processer har du en forpligtelse over for dine naboere og de fremtidige beboere til at deltage. I det mindste ved at ende med at stemme blankt, hvis du vitterligt ikke kan tage stilling for eller imod.

Jeg håber, at dette nummer af Skræppebladet og informationsmøder m.v. kan hjælpe dig på vej mod en stillingtagen, inden du stemmer.

Læs indlæggene kritisk, stil spørgsmål på møderne, tal med dine naboer og andre og mød op og stem.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2010-11 December Ekstra

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2010-11 December Ekstra side 2 forsiden af magasinet 2010-11 December Ekstra

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data