Lukning af skoler i Aarhus

Skolesøgende børn, der bor i Brabrand Boligforenings afdelinger kan blive berørt af skolelukninger

Aarhus Kommune har fået lavet en ventet og detaljeret rapport med en strukturanalyse af skoleområdet i kommunen. Byrådet har ønsket at se på mulighederne for at få en bedre udnyttelse af kapaciteten (Læs: besparelse på skoleområdet) Det skal ske gennem enten en reduktion af antallet af skoler, sammenlægning af skoler, eller ændringer i skoledistrikter.
Rapporten er lang – 123 sider og kompliceret læsning. Der indgår mange kriterier, og konklusionerne, udover de rent tekniske, kan man jo altid sætte spørgsmålstegn ved.

Sødalskolen truet

Sødalskolen er en af de seks skoler, som under alle omstændigheder foreslås lukket. I alt 12 skoler er i farezonen. Det handler blandt andet om Hasle Skole og Ellekærskolen, der alle ligger i det distrikt, hvor beboere i flere af Brabrand Boligforenings afdelinger har skolesøgende børn.
En lukning af Sødalskolen indebærer en flytning af eleverne til Aaby Skole, og for Ellekærskolens elever bliver der tale om en flytning til Tovshøjskolen. For Hasle skoles elever bliver det Møllevangsskolen.

Fremtiden ser dyster ud for Sødalskolen.

Bæredygtige skoler

I rapporten, der er lavet af konsulentfirmaet Brøndum og Fliess, har man fastsat nogle kriterier, som de enkelte skoler skal leve op til for at kunne fungere i fremtidens samfund. Kriterier som elevantal pr. klasse, prognoser for børnetal i klasserne fremover, børnenes sociale og økonomiske baggrund m.v.. De skoler som vurderes ikke at være bæredygtige fremover – med et børnetal på under 800 og med mindre end tre spor, er i rapporten foreslået lukket og dermed ”fusioneret med andre skoler”.

Målemetoder dømmer skoler ude

Konsulentfirmaet har opstillet scenarier for et fremtidigt bæredygtigt skolevæsen.

  • Tilpasning – ændring af skoledistrikt
  • Bæredygtige skoler. For at kunne få så mange skoler som muligt med den højeste mulige klassekvotient og i videst mulig udstrækning skoler med minimum 3 spor .
  • Basis- og udskolingsskoler
  • Skoler på flere matrikler Sødalskolen er foreslået lukket efter alle scenarier, mens Ellekærskolen og Hasle Skole efter 3 scenarier.

Planen vedtages til november

Det bliver Byrådet, der i sidste ende skal beslutte, om konsulentrapportens scenarier skal føres ud i virkeligheden. Ifølge en artikel om emnet i Århus Stiftstidende, kan det blive en lang proces med høringer og mange politiske drøftelser, inden en byrådsindstilling er klar.
Hvis Byrådet følger indstillingen, så forventes der tidligst en endelig vedtagelse sidst på året.

Artiklen er skrevet med baggrund i artikel i Aarhus Stiftstidende samt rapporten, som kan læses på Aarhus Kommunes hjemmeside:
http://kortlink.dk/aw5n

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2012-04 Maj

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2012-04 Maj side 8
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2012-04 Maj

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data