Lukning af skoler i Aarhus

Skolesøgende børn, der bor i Brabrand Boligforenings afdelinger kan blive berørt af skolelukninger

tekst og foto af Kirsten Hermansen.

Aarhus Kommune har fået lavet en ventet og detaljeret rapport med en strukturanalyse af skoleområdet i kommunen. Byrådet har ønsket at se på mulighederne for at få en bedre udnyttelse af kapaciteten (Læs: besparelse på skoleområdet) Det skal ske gennem enten en reduktion af antallet af skoler, sammenlægning af skoler, eller ændringer i skoledistrikter.
Rapporten er lang – 123 sider og kompliceret læsning. Der indgår mange kriterier, og konklusionerne, udover de rent tekniske, kan man jo altid sætte spørgsmålstegn ved.

Sødalskolen truet
Sødalskolen er en af de seks skoler, som under alle omstændigheder foreslås lukket. I alt 12 skoler er i farezonen. Det handler blandt andet om Hasle Skole og Ellekærskolen, der alle ligger i det distrikt, hvor beboere i flere af Brabrand Boligforenings afdelinger har skolesøgende børn.
En lukning af Sødalskolen indebærer en flytning af eleverne til Aaby Skole, og for Ellekærskolens elever bliver der tale om en flytning til Tovshøjskolen. For Hasle skoles elever bliver det Møllevangsskolen.

Fremtiden ser dyster ud for Sødalskolen.

Fremtiden ser dyster ud for Sødalskolen.

Bæredygtige skoler
I rapporten, der er lavet af konsulentfirmaet Brøndum og Fliess, har man fastsat nogle kriterier, som de enkelte skoler skal leve op til for at kunne fungere i fremtidens samfund. Kriterier som elevantal pr. klasse, prognoser for børnetal i klasserne fremover, børnenes sociale og økonomiske baggrund m.v.. De skoler som vurderes ikke at være bæredygtige fremover – med et børnetal på under 800 og med mindre end tre spor, er i rapporten foreslået lukket og dermed ”fusioneret med andre skoler”.

Målemetoder dømmer skoler ude
Konsulentfirmaet har opstillet scenarier for et fremtidigt bæredygtigt skolevæsen.

  • Tilpasning – ændring af skoledistrikt
  • Bæredygtige skoler. For at kunne få så mange skoler som muligt med den højeste mulige klassekvotient og i videst mulig udstrækning skoler med minimum 3 spor .
  • Basis- og udskolingsskoler
  • Skoler på flere matrikler Sødalskolen er foreslået lukket efter alle scenarier, mens Ellekærskolen og Hasle Skole efter 3 scenarier.

Planen vedtages til november
Det bliver Byrådet, der i sidste ende skal beslutte, om konsulentrapportens scenarier skal føres ud i virkeligheden. Ifølge en artikel om emnet i Århus Stiftstidende, kan det blive en lang proces med høringer og mange politiske drøftelser, inden en byrådsindstilling er klar.
Hvis Byrådet følger indstillingen, så forventes der tidligst en endelig vedtagelse sidst på året.

Artiklen er skrevet med baggrund i artikel i Aarhus Stiftstidende samt rapporten, som kan læses på Aarhus Kommunes hjemmeside:
http://kortlink.dk/aw5n
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt