Udsættelser kan skabe tryghed

Gellerups udsmidningssager er endt med, at to familier må fraflytte deres lejemål efter flere års retssager

Boligforeningens formand, Jesper Pedersen, kommenterer udsmidningssagen efter børnehavebranden i 2008, hvor Vestre Landsret for nylig stadfæstede byrettens afgørelse om at ophæve to lejemål.

Har det en effekt at smide folk ud?

Ja, det er der ingen tvivl om, men det kan måske ikke umiddelbart måles. Men hvis man laver en vurdering, der bygger på, hvordan området oplever det i dagligdagen, så lever beboerne med en større tryghed og føler sig lige så sikre inde i området som udenfor. Boligforeningen oplever det samme som beboerne.
Set ud fra det reelle antal ophævelsessager, ja så er det kun ganske få, der totalt set har været gennemført. Men de få sager har til gengæld fyldt meget i offentligheden blandt andet fordi, at de er blevet appelleret til højere retsindstanser. Men vi nu kan konstateres, at der i meget lang tid ikke er kommet nye ophævelsessager til.

Hvordan er det gået med de fraflyttede familier?

Det er ikke umiddelbart til at svare på, men de er alle blevet tilbudt en bolig i en anden del af Aarhus Kommune, og mon ikke det var kommet frem i offentligheden, hvis problemerne var flyttet med. Så måske det også har haft en positiv effekt på de berørte familier det ny sted?

Hvad har det kostet at gennemføre retssagerne?

Det har kostet en del penge over de sidste fem år. En væsentlig årsag til de store omkostninger skyldes, at retssagerne har været appelleret til samtlige retsinstanser i Danmark, og det er jo en bekostelig affære, men det er også meget vigtigt, at Boligforeningen anvender de rigtige jurister og dermed sikrer, at vores synspunkter og holdninger også holder i forhold til den lovgivning, der er i Danmark. Det store beløb, der er anvendt samlet set, er småpenge i forhold til, hvad et dårligt image med massive lejeledighed til følge ville have kostet beboerne i Brabrand Boligforening.

Hvorfor holder boligforeningen fast i konsekvenspolitikken?

Det er af stor vigtighed, at vi som boligforening sikrer, at de mange 1000 gode beboere, der bor i boligforeningen føler sig trygge og kan bo og leve i et fredeligt område. For at signalere, at det er boligforeningens holdning og mål, er fastholdelse af konsekvenspolitikken en af metoderne. Men det kan naturligvis ikke gøre det alene.

Hvorfor er forældre ansvarlige for deres børn?

Når man lejer en bolig i en almen boligforening, så er der nogle regler, der er fastlagt i lovgivningen, og de skal overholdes. Det har man som lejer skrevet under på, da lejemålet blev indgået. Og det er ikke kun børnene i familien, man som lejer er ansvarlig for, det er man ganske enkelt for samtlige personer, der er tilmeldt det enkelte lejemål uanset alder. Og i visse tilfælde kan beboeren også gøres ansvarlig, hvis den besøgende udviser en adfærd, der er til stor gene for de øvrige beboere.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2012-05 Juni

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2012-05 Juni side 4
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2012-05 Juni

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data