Lederen

Vi bliver mere trygge, når vi hilser på hinanden

En bolig er ikke bare et velisoleret hus med tætte vinduer og tag over hovedet. Det er også en ramme om en familie, som gør familien til en del af et lokalt fællesskab. Et lokalt fællesskab, der gør den enkelte til en del af et større hele. Det er i rummet mellem husene/lejlighederne, at fællesskaberne udvikler og udfolder sig.

I den fysiske Helhedsplan for Gellerup og Toveshøj arbejder man med forandringer, der skal få den enkelte til at opleve, at man bor i et byområde, der er en del af Århus. Den sociale helhedsplan skal få den enkelte til at opleve, at han eller hun er en del af et socialt fællesskab. Et socialt fælleskab, der også hænger sammen med Århus.

For seks-otte år siden var der en gruppe utilpassede unge, der via vold, tyveri og senere ildspåsættelser gjorde Gellerup og Toveshøj utrygt at bo i. Især danskere, der boede udenfor området, blev skeptiske og utrygge. Brabrand Boligforening sagde ”nok er nok” og påbegyndte ophævelser af lejemål for de familier, hvor de unge mennesker boede. Efter mange års retssager er to familier nu blevet sat ud.

Tryghed i boligområdet skabes ikke alene ved at smide familier ud. Trygheden opstår, når de mennesker, der bor i området, oplever det som socialt uacceptabelt at der begås psykisk eller fysisk vold over for andre. Og oplever det så uacceptabelt, at de påvirker deres nærmeste(børn) til, at lade være med at terrorisere naboer og personer, de ikke føler bør bo i området.

Den fysiske vold kan alle være enige om at fordømme, men den psykiske vold er lige så alvorlig og ikke altid socialt uacceptabelt. Frække ukvemsord til forbipasserende unge kvinder eller at nægte at hilse igen, når naboen går forbi. Vi skal huske det gamle ord ”Du holder din nabos skæbne i din hånd, når du går forbi”. De venlige ord, det lille fortrolige smil er ikke bare høflighed, det er det kit, der får sammenhængskraften til at udvikle sig.

Nu kunne man tro, at denne leder kun handler om de socialt udsatte afdelinger. Men ”terror” mod naboer er også kendt i vores såkaldt ”stærke” afdelinger. Hærværk mod andres ejendom, udfrysning af beboere, der er lidt anderledes, ophidsede angreb på andre ved afdelingsmøder. Listen over disse former for ”terror” er lang og den ”terror” er med til, at beboere ikke føler sig hjemme og flytter bort.
Derfor: smil og hils på hinanden, og gør i morgen endnu bedre end i dag.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2012-05 Juni

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2012-05 Juni side 2 forsiden af magasinet 2012-05 Juni

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data