Ordinære afdelings­møder i efteråret 2012

Brabrand Boligforening

Herved indkaldes til ordinære afdelingsmøder i henhold til vedtægternes §21 samt de beslutninger, der er blevet taget på de enkelte afdelingsmøder omkring afholdelse af ordinære afdelingsmøder.

Foreløbig dagsorden for de afdelinger, der kun har budget til godkendelse på dagsordenen om efteråret:

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
 3. Afdelingens budget for 2013 til godkendelse
 4. Evt. forslag
 5. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:

 • Afdeling IV, Gellerupparken:
  torsdag, den 20. september kl. 19.00 i Foreningernes Hus
 • Afdeling V, Toveshøj:
  tirsdag, den 11. september kl. 19.00 i Tousgårdsladen
 • Afdeling VI, Holmstrup:
  onsdag, den 19. september kl. 19.00 i afdelingens selskabslokale

Foreløbig dagsorden for de afdelinger, der også har valg til afdelingsbestyrelsen m.m. om efteråret:

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
 3. Afdelingens budget for 2013 til godkendelse og årsregnskab for 2011 til forelæggelse
 4. Evt. forslag
 5. Valg:
  1. Afdelingsbestyrelsesmedlemmer + suppleanter
  2. Repræsentant til FAS + suppleant (i afdelinger med lige numre)
  3. Medlem + suppleant til Skræppebladet (i afdelinger med lige numre)
  4. Evt. andet
 6. 6. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:

 • Afdeling I, Hans Broges Parken:
  mandag, den 10. september kl. 19.00 i Skovgårdsparkens selskabslokaler
 • Afdeling II, Søvangen:
  tirsdag, den 18. september kl. 19.00 i Skovgårdsparkens selskabslokaler
 • Afdeling III, Skovgårdsparken:
  onsdag, den 12. september kl. 19.00 i Skovgårdsparkens selskabslokaler
 • Afdeling VII, Hasselhøj:
  torsdag, den 13. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus
 • Afdeling VIII, Drejergården:
  torsdag den 6. september kl. 17.00 i afdelingens selskabslokale
 • Afdeling X, Rødlundparken:
  tirsdag, den 10. september kl. 19.00 på Lokalcenter Næshøj
 • Afdeling XI, Odinsgård:
  mandag, den 3. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus Valhalla
 • Afdeling XII, Thorsbjerg:
  onsdag, den 5. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus Stenhytten
 • Afdeling XIV, Borumtoften:
  mandag, den 17. september kl. 19.00 i afdelingens fælleslokale
 • Afdeling XV, Hasselengen:
  torsdag, den 20. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus
 • Afdeling XVI, Voldbækhave:
  onsdag, den 19. september kl. 16.00 i afdelingens fælleslokale
 • Afdeling XVII, Højriisparken:
  mandag, den 3. september kl. 19.00 i Drejergårdens selskabslokale
 • Afdeling XVIII, Lyngby:
  mandag, den 17. september kl. 17.00 i afdelingens fællesrum
 • Afdeling XIX, Bronzealdervænget:
  mandag, den 11. september kl. 19.00 i afdelingen
 • Afdeling XXI, Hasselager:
  onsdag, den 19. september kl. 19.00 i fælleshuset Skovhøj 225
 • Afdeling XXII, Sonnesgården:
  (årsregnskab 2011 blev godkendt på forårets afdelingsmøde):
  tirsdag, den 4. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus
 • Afdeling XXIII, Skovhøj:
  tirsdag, den 11. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus
 • Afdeling XXIV, Skovhøj:
  onsdag, den 5. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus
 • Afdeling 30, Pilevangen:
  (årsregnskab 2011 udgår. Første aflagte regnskab er pr. 31.12.2012)
  torsdag den 13. september 2012 kl. 19.00 i Solbjerg Fritidscenter, Hovedgaden 88
 • Ikke bolighavende medlemmer:
  torsdag, den 13. september kl. 19.00 i Skovgårdsparkens selskabslokaler, mødelokalet

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på afdelingsmøderne,
skal være indsendt til Boligforeningens kontor senest 14 dage før det pågældende møde

Med venlig hilsen afdelingsbestyrelserne

– – –

Redaktionens bemærkning vedr. valg: (jf. vedtægterne)

 • Valg af repræsentant til FAS + suppleant
  Dette punkt er på dagsordenen i alle afdelinger, der ikke har en repræsentant + suppleant til FAS (Fritidsforeningens AktivitetsStøtte).
 • Valg af medlem + suppleant til Skræppebladet
  Dette punkt er på dagsordenen i alle afdelinger, der ikke har et afdelingsvalgt redaktionsmedlem + suppleant

For afdelinger med ulige nummer her i det lige årstal 2012 gælder valgene ét år. I afdelinger med lige nummer gælder valget to år og er her almindeligt valg.
Valg til selve Fritidsforeningen foregår på generalforsamling (typisk i maj).
Alle med interesse for redaktionsarbejdet kan blive medlem af Skræppebladets redaktion. Læs mere om Skræppebladet og redaktionen.

Møder i dato-rækkefølge

Efterårets afdelingsmøder i september 2012 er med i Skræppebladets kalender med aktiviteter og begivenheder.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2012-06 Juli

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2012-06 Juli side 15
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2012-06 Juli

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

 • kl. 19: Højriis­parken
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2012
 • kl. 19: Odinsgård
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2012
 • kl. 19: Skovhøj 24
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2012
 • kl. 19: Thorsbjerg
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2012
 • kl. 17: Drejer­gården
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2012
 • kl. 19: Hans Broges Parken
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2012
 • kl. 19: Rød­lund­parken
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2012
 • kl. 19: Bronzealdervænget
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2012
 • kl. 19: Skovhøj 23
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2012
 • kl. 19: Toveshøj
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2012
 • kl. 19: Skovgårds­parken
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2012
 • kl. 19: Hasselhøj
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2012
 • kl. 19: Ikke-bolighavende
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2012
 • kl. 19: Pilevangen
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2012
 • kl. 17: Lyngby
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2012
 • kl. 19: Borumtoften
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2012
 • kl. 19: Søvangen
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2012
 • kl. 16: Voldbækhave
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2012
 • kl. 19: Hasselager
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2012
 • kl. 19: Holmstrup
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2012
 • kl. 19: Sonnes­gården
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2012
 • kl. 19: Gellerup­parken
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2012
 • kl. 19: Hasselengen
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2012
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data