Ordinære afdelings­møder i efteråret 2016

Brabrand Boligforening

Herved indkaldes til ordinære afdelingsmøder i henhold til vedtægternes §21 samt de beslutninger, der er blevet taget på de enkelte afdelingsmøder omkring afholdelse af ordinære afdelingsmøder.

Foreløbig dagsorden for de afdelinger, der kun har budget til godkendelse på dagsordenen om efteråret:

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
 3. Afdelingens budget for 2017 til godkendelse
 4. Eventuelle forslag
 5. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:

 • Afdeling 4, Gellerupparken

  tirsdag den 20. september kl. 19.00
  i Foreningernes Hus
 • Afdeling 5, Toveshøj

  tirsdag den 13. september kl. 19.00
  i Tousgårdsladen
 • Afdeling 6, Holmstrup

  torsdag den 15. september kl. 19.00
  i afdelingens selskabslokale

Foreløbig dagsorden for de afdelinger, der også har valg til afdelingsbestyrelsen m.m. om efteråret:

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
 3. Afdelingens budget for 2017 til godkendelse og årsregnskab for 2015 til forelæggelse
 4. Evt. forslag
 5. Valg:
  1. Afdelingsbestyrelsesmedlemmer + suppleanter
  2. Medlem + suppleant til FAS (i afdelinger med ulige numre)
  3. Medlem + suppleant til Skræppebladets redaktion (i afdelinger med ulige numre)
  4. Evt. andet
 6. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:

 • Afdeling 1, Hans Brogesparken

  mandag den 26. september kl. 19.00
  i Skovgårdsparkens selskabslokaler
 • Afdeling 2, Søvangen

  mandag den 5. september kl. 19.00
  i Skovgårdsparkens selskabslokaler
 • Afdeling 3, Skovgårdsparken

  onsdag den 14. september kl. 19.00
  i Skovgårdsparkens selskabslokaler
 • Afdeling 7, Hasselhøj

  (årsregnskab 2015 blev godkendt på forårets afdelingsmøde)
  tirsdag den 27. september kl. 19.00
  i afdelingens fælleshus
 • Afdeling 8, Drejergården

  mandag den 5. september kl. 16.00
  i afdelingens selskabslokale
 • Afdeling 10, Rødlundparken

  mandag den 12. september kl. 19.00
  på Lokalcenter Næshøj
 • Afdeling 11, Odinsgården

  onsdag den 21. september kl. 17.00
  i afdelingens fælleshus Valhalla
 • Afdeling 12, Thorsbjerg

  torsdag den 1. september kl. 19.00
  i afdelingens fælleshus Stenhytten
 • Afdeling 14, Borumtoften

  tirsdag den 27. september kl. 19.00
  i afdelingens fælleslokale
 • Afdeling 15, Hasselengen

  torsdag den 22. september kl. 19.00
  i afdelingens fælleshus
 • Afdeling 16, Voldbækhave

  onsdag den 14. september kl. 16.00
  i afdelingens fælleslokale
 • Afdeling 17, Højriisparken

  torsdag den 15. september kl. 19.00
  i Drejergårdens selskabslokale
 • Afdeling 18, Lyngby

  tirsdag den 27. september kl. 17.00
  i afdelingen
 • Afdeling 19, Bronzealdervænget

  tirsdag den 13. september kl. 19.00
  i afdelingen
 • Afdeling 21, Hasselager

  onsdag den 21. september kl. 19.00
  i Cafeteriet, Hasselagerhallen, Koltvej 43
 • Afdeling 22, Sonnesgården

  (årsregnskab 2015 blev godkendt på forårets afdelingsmøde)
  onsdag den 31. august kl. 19.00
  i afdelingens fælleshus
 • Afdeling 23, Skovhøj

  onsdag den 28. september kl. 19.00
  i afdelingens fælleshus
 • Afdeling 24, Skovhøj

  onsdag den 7. september kl. 19.00
  i afdelingens fælleshus
 • Afdeling 25, Østergårdsparken

  torsdag den 8. september kl. 19.00
  på Søren E, Grønløkke Allé 7A, Tranbjerg
 • Afdeling 26, Kildeagervej

  torsdag den 29. september kl. 19.00
  i fælleshuset, Skovhøj 100
 • Afdeling 30, Pilevangen
  mandag den 19. september kl. 19.00
  i Fritidscentret, Solbjerg Hovedgade 90
 • Afdeling 31, Havnehusene

  tirsdag den 6. september kl. 19.00
  i afdelingen
 • Ikke bolighavende medlemmer

  torsdag den 22. september kl. 19.00
  i Skovgårdsparkens selskabslokaler

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på afdelingsmøderne, skal være indsendt til boligforeningens kontor
senest 14 dage før det pågældende møde.

Med venlig hilsen afdelingsbestyrelserne

– – –

Redaktionens bemærkning vedr. valg: (jf. vedtægterne)

 • Valg af repræsentant til FAS-gruppe + suppleant
  Dette punkt er på dagsordenen i alle afdelinger, der ikke har en repræsentant + suppleant til afdelingens FAS-gruppe (Fritidsforeningens AktivitetsStøtte, som er opdelt i tre grupper).
 • Valg af medlem + suppleant til Skræppebladet
  Dette punkt er på dagsordenen i alle afdelinger, der ikke har et afdelingsvalgt redaktionsmedlem + suppleant

For afdelinger med ulige nummer her i det lige årstal 2016 gælder valgene ét år. I afdelinger med lige nummer gælder valget to år og er her almindeligt valg.
Valg til selve Fritidsforeningen foregår på generalforsamling (typisk i maj).
Alle med interesse for redaktionsarbejdet kan blive medlem af Skræppebladets redaktion. Læs mere om Skræppebladet og redaktionen.

Møder i dato-rækkefølge

Efterårets afdelingsmøder er med i Skræppebladets kalender med aktiviteter og begivenheder.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2016-06 September

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2016-06 September side 17
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2016-06 September

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data