Ordinære afdelingsmøder i efteråret 2016

Brabrand Boligforening

Herved indkaldes til ordinære afdelingsmøder i henhold til vedtægternes §21 samt de beslutninger, der er blevet taget på de enkelte afdelingsmøder omkring afholdelse af ordinære afdelingsmøder.

Foreløbig dagsorden for de afdelinger, der kun har budget til godkendelse på dagsordenen om efteråret:

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
 3. Afdelingens budget for 2014 til godkendelse
 4. Eventuelle forslag
 5. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:

 • Afdeling 4, Gellerupparken
  tirsdag den 20. september kl. 19.00
  i Foreningernes Hus
 • Afdeling 5, Toveshøj
  tirsdag den 13. september kl. 19.00
  i Tousgårdsladen
 • Afdeling 6, Holmstrup
  torsdag den 15. september kl. 19.00
  i afdelingens selskabslokale

Foreløbig dagsorden for de afdelinger, der også har valg til afdelingsbestyrelsen m.m. om efteråret:

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
 3. Afdelingens budget for 2017 til godkendelse og årsregnskab for 2015 til forelæggelse
 4. Evt. forslag
 5. Valg:
  1. Afdelingsbestyrelsesmedlemmer + suppleanter
  2. Medlem + suppleant til FAS (i afdelinger med ulige numre)
  3. Medlem + suppleant til Skræppebladets redaktion (i afdelinger med ulige numre)
  4. Evt. andet
 6. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:

 • Afdeling 1, Hans Brogesparken
  mandag den 26. september kl. 19.00
  i Skovgårdsparkens selskabslokaler
 • Afdeling 2, Søvangen
  mandag den 5. september kl. 19.00
  i Skovgårdsparkens selskabslokaler
 • Afdeling 3, Skovgårdsparken
  onsdag den 14. september kl. 19.00
  i Skovgårdsparkens selskabslokaler
 • Afdeling 7, Hasselhøj
  (årsregnskab 2015 blev godkendt på forårets afdelingsmøde)
  tirsdag den 27. september kl. 19.00
  i afdelingens fælleshus
 • Afdeling 8, Drejergården
  mandag den 5. september kl. 16.00
  i afdelingens selskabslokale
 • Afdeling 10, Rødlundparken
  mandag den 12. september kl. 19.00
  på Lokalcenter Næshøj
 • Afdeling 11, Odinsgården
  onsdag den 21. september kl. 17.00
  i afdelingens fælleshus Valhalla
 • Afdeling 12, Thorsbjerg
  torsdag den 1. september kl. 19.00
  i afdelingens fælleshus Stenhytten
 • Afdeling 14, Borumtoften
  tirsdag den 27. september kl. 19.00
  i afdelingens fælleslokale
 • Afdeling 15, Hasselengen
  torsdag den 22. september kl. 19.00
  i afdelingens fælleshus
 • Afdeling 16, Voldbækhave
  onsdag den 14. september kl. 16.00
  i afdelingens fælleslokale
 • Afdeling 17, Højriisparken
  torsdag den 15. september kl. 19.00
  i Drejergårdens selskabslokale
 • Afdeling 18, Lyngby
  tirsdag den 27. september kl. 17.00
  i afdelingen
 • Afdeling 19, Bronzealdervænget
  tirsdag den 13. september kl. 19.00
  i afdelingen
 • Afdeling 21, Hasselager
  onsdag den 21. september kl. 19.00
  i Cafeteriet, Hasselagerhallen, Koltvej 43
 • Afdeling 22, Sonnesgården
  (årsregnskab 2015 blev godkendt på forårets afdelingsmøde)
  onsdag den 31. august kl. 19.00
  i afdelingens fælleshus
 • Afdeling 23, Skovhøj
  onsdag den 28. september kl. 19.00
  i afdelingens fælleshus
 • Afdeling 24, Skovhøj
  onsdag den 7. september kl. 19.00
  i afdelingens fælleshus
 • Afdeling 25, Østergårdsparken
  torsdag den 8. september kl. 19.00
  på Søren E, Grønløkke Allé 7A, Tranbjerg
 • Afdeling 26, Kildeagervej
  torsdag den 29. september kl. 19.00
  i fælleshuset, Skovhøj 100
 • Afdeling 30, Pilevangen
  mandag den 19. september kl. 19.00
  i Fritidscentret, Solbjerg Hovedgade 90
 • Afdeling 31, Havnehusene
  tirsdag den 6. september kl. 19.00
  i afdelingen
 • Ikke bolighavende medlemmer
  torsdag den 22. september kl. 19.00
  i Skovgårdsparkens selskabslokaler

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på afdelingsmøderne, skal være indsendt til boligforeningens kontor
senest 14 dage før det pågældende møde.

Med venlig hilsen afdelingsbestyrelserne

– – –

Redaktionens bemærkning vedr. valg: (jf. vedtægterne)

 • Valg af repræsentant til FAS-gruppe + suppleant
  Dette punkt er på dagsordenen i alle afdelinger, der ikke har en repræsentant + suppleant til afdelingens FAS-gruppe (Fritidsforeningens AktivitetsStøtte, som er opdelt i tre grupper).
 • Valg af medlem + suppleant til Skræppebladet
  Dette punkt er på dagsordenen i alle afdelinger, der ikke har et afdelingsvalgt redaktionsmedlem + suppleant

For afdelinger med ulige nummer her i det lige årstal 2016 gælder valgene ét år. I afdelinger med ulige nummer gælder valget to år og er her almindeligt valg.
Valg til selve Fritidsforeningen foregår på generalforsamling (typisk i maj).
Alle med interesse for redaktionsarbejdet kan blive medlem af Skræppebladets redaktion. Læs mere om Skræppebladet og redaktionen.

Møder i dato-rækkefølge
Efterårets afdelingsmøder er med i Skræppebladets kalender med aktiviteter og begivenheder.
Del eller print denne side:   
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt