Ordinære afdelingsmøder i efteråret 2012

Brabrand Boligforening

Herved indkaldes til ordinære afdelingsmøder i henhold til vedtægternes §21 samt de beslutninger, der er blevet taget på de enkelte afdelingsmøder omkring afholdelse af ordinære afdelingsmøder.

Foreløbig dagsorden for de afdelinger, der kun har budget til godkendelse på dagsordenen om efteråret:

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
 3. Afdelingens budget for 2013 til godkendelse
 4. Evt. forslag
 5. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:

 • Afdeling IV, Gellerupparken:
  torsdag, den 20. september kl. 19.00 i Foreningernes Hus
 • Afdeling V, Toveshøj:
  tirsdag, den 11. september kl. 19.00 i Tousgårdsladen
 • Afdeling VI, Holmstrup:
  onssdag, den 219. september kl. 19.00 i afdelingens selskabslokale

Foreløbig dagsorden for de afdelinger, der også har valg til afdelingsbestyrelsen m.m. om efteråret:

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
 3. Afdelingens budget for 2013 til godkendelse og årsregnskab for 2011 til forelæggelse
 4. Evt. forslag
 5. Valg:
  1. Afdelingsbestyrelsesmedlemmer + suppleanter
  2. Repræsentant til FAS + suppleant (i afdelinger med lige numre)
  3. Medlem + suppleant til Skræppebladet (i afdelinger med lige numre)
  4. Evt. andet
 6. 6. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:

 • Afdeling I, Hans Broges Parken:
  mandag, den 10. september kl. 19.00 i Skovgårdsparkens selskabslokaler
 • Afdeling II, Søvangen:
  tirsdag, den 18. september kl. 19.00 i Skovgårdsparkens selskabslokaler
 • Afdeling III, Skovgårdsparken:
  onsdag, den 12. september kl. 19.00 i Skovgårdsparkens selskabslokaler
 • Afdeling VII, Hasselhøj:
  torsdag, den 13. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus
 • Afdeling VIII, Drejergården:
  torsdag den 6. september kl. 17.00 i afdelingens selskabslokale
 • Afdeling X, Rødlundparken:
  tirsdag, den 10. september kl. 19.00 på Lokalcenter Næshøj
 • Afdeling XI, Odinsgård:
  mandag, den 3. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus Valhalla
 • Afdeling XII, Thorsbjerg:
  onsdag, den 5. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus Stenhytten
 • Afdeling XIV, Borumtoften:
  mandag, den 17. september kl. 19.00 i afdelingens fælleslokale
 • Afdeling XV, Hasselengen:
  torsdag, den 20. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus
 • Afdeling XVI, Voldbækhave:
  onsdag, den 19. september kl. 16.00 i afdelingens fælleslokale
 • Afdeling XVII, Højriisparken:
  mandag, den 3. september kl. 19.00 i Drejergårdens selskabslokale
 • Afdeling XVIII, Lyngby:
  mandag, den 17. september kl. 17.00 i afdelingens fællesrum
 • Afdeling XIX, Bronzealdervænget:
  mandag, den 11. september kl. 19.00 i afdelingen
 • Afdeling XXI, Hasselager:
  onsdag, den 19. september kl. 19.00 i fælleshuset Skovhøj 225
 • Afdeling XXII, Sonnesgården:
  (årsregnskab 2011 blev godkendt på forårets afdelingsmøde):
  tirsdag, den 4. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus
 • Afdeling XXIII, Skovhøj:
  tirsdag, den 11. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus
 • Afdeling XXIV, Skovhøj:
  onsdag, den 5. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus
 • Afdeling 30, Pilevangen:
  (årsregnskab 2011 udgår. Første aflagte regnskab er pr. 31.12.2012)
  torsdag den 13. september 2012 kl. 19.00 i Solbjerg Fritidscenter, Hovedgaden 88
 • Ikke bolighavende medlemmer:
  torsdag, den 13. september kl. 19.00 i Skovgårdsparkens selskabslokaler, mødelokalet

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på afdelingsmøderne,
skal være indsendt til Boligforeningens kontor senest 14 dage før det pågældende møde

Med venlig hilsen afdelingsbestyrelserne

– – –

Redaktionens bemærkning vedr. valg: (jf. vedtægterne)

 • Valg af repræsentant til FAS + suppleant
  Dette punkt er på dagsordenen i alle afdelinger, der ikke har en repræsentant + suppleant til FAS (Fritidsforeningens AktivitetsStøtte).
 • Valg af medlem + suppleant til Skræppebladet
  Dette punkt er på dagsordenen i alle afdelinger, der ikke har et afdelingsvalgt redaktionsmedlem + suppleant

For afdelinger med ulige nummer her i det lige årstal 2012 gælder valgene ét år. I afdelinger med lige nummer gælder valget to år og er her almindeligt valg.
Valg til selve Fritidsforeningen foregår på generalforsamling (typisk i maj).
Alle med interesse for redaktionsarbejdet kan blive medlem af Skræppebladets redaktion. Læs mere om Skræppebladet og redaktionen.

Møder i dato-rækkefølge
Efterårets afdelingsmøder i september 2012 er med i Skræppebladets kalender med aktiviteter og begivenheder.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt