Adresser og kontakt (sept. ’13)

Brabrand Boligforening
Administrationen
Ryhaven 2, 8210 Århus V
Tlf.: 89 31 71 71
Åbningstider: Mandag, tirsdag, onsdag 9.30-14.00
Torsdag 9.30-18.00. Fredag 9.30-12.00
Hjemmeside: http://brabrandbolig.dk
E-mail: brabrand@bbbo.dk

Udlejning af boliger
Se boligforeningens lejligheder og andre almene lejeboliger i Aarhus.
Tilmeld dig og bliv skrevet på bolig-ventelisten: http://aarhusbolig.dk

Afdelingsformænd

Afdeling 1, Hans Broges Parken:
Asger Frederiksen, tlf. 86 26 26 17

Afdeling 2, Søvangen:
Stig andersen
stovan@stovan.dk

Afdeling 3, Skovgårdsparken:
Vagn Eriksen, tlf. 86 25 05 50
formand@skovgaardsparken.dk

Afdeling 4, Gellerupparken:
Helle Hansen, tlf. 40 71 86 75
hellehm@gmail.com

Afdeling 5, Toveshøj:
Anett Sällsäter Christiansen, tlf. 25 33 17 30
nettanac@yahoo.dk

Afdeling 6, Holmstrup:
Jernaldervej 215, tlf. 86 24 37 24
bestyrelsen@holmstrup.net

Afdeling 7, Hasselhøj:
Kirsten Larsen, tlf. 28 55 26 80
kila42@Gmail.com

Afdeling 8, Drejergården:
Leif Jensen, tlf. 26 63 68 90 (kontaktperson)

Afdeling 10, Rødlundparken:
Aase Asmus Christensen
roedlund@stofanet.dk

Afdeling 11, Odinsgård:
Lene Olm, tlf. 60 77 58 02
leneolm@email.dk

Afdeling 12, Thorsbjerg:
Linda Adamsen, tlf. 51 35 67 26
linda.adamsen@mail.dk

Afdeling 14, Borumtoften:
Ole Sørensen, tlf. 40 72 49 61

Afdeling 15, Hasselengen:
Poul Erik Nielsen, tlf. 42 17 79 77
otagra@stofanet.dk

Afdeling 16, Voldbækhave:
Jesper Frølich, tlf. 86 26 06 16
j.frohlich@hostmail.dk

Afdeling 17, Højriisparken:
Preben F. Jensen
hojriis@stofanet.dk

Afdeling 18, Lyngby:
Susane Jars, tlf. 22 14 19 78
susane@jars.dk

Afdeling 19, Bronzealdervænget:
Rasmus Danielsen tlf. 60 60 67 21
rasmus_danielsen@hotmail.dk

Afdeling 21, Baunevej, Hasselager:
Malene Tran, tlf. 27 97 27 80
malenetran@hotmail.com

Afdeling 22, Sonnesgården:
Uffe Adelørn. tlf. 40 40 11 19
adeloern@stofanet.dk

Afdeling 23, Skovhøj, Hasselager:
Flemming Søgaard Jensen, tlf. 86 24 60 43
efj-holmstrup@mail.dk

Afdeling 24, Skovhøj, Hasselager:
Anette Kjærsgaard, tlf. 26 57 80 63
JanK1307@Forum.dk

Afdeling 25, Østergårdsparken, Tranbjerg Syd
Christina Valsted Madsen, tlf. 60 21 02 80
valsted@gate58.dk

Afdeling 26, Kildeagervænget, Hasselager
(ny afdeling)

Afdeling 30, Pilevangen, Solbjerg
Maria Kahr Ovesen, 40 88 21 60
maria@kahrshjem.dk

Foreningsbestyrelsen

Jesper Pedersen (formand)
Udsigten 66, tlf. 86 26 08 90
iec@post8.tele.dk

Keld Albrechtsen (næstformand)
Jernaldervej 247, lejl. 7, tlf. 86 24 51 50
keldalbrechtsen@stofanet.dk

Rene Skau Björnsson
Lykkenshøj 66, tlf. 21 80 61 14
reneskau@gmail.com

Troels Bo Knudsen
Janesvej 29, 3. lejl. 4, tlf. 22 88 60 47
troels.bo@gmail.com

Tanja Bergstrøm
Gudrunsvej 50, 7. th, tlf. 26 80 31 12
tanja@fam-bergstroem.dk

Hans Esmann Eriksen
Sonnesgade 14 2, tlf. 26 13 07 44
esmann@stofanet.dk

Peter Iversen
Jernaldervej 245 3, tlf. 25 39 87 28
peter-iversen@live.dk

Inspektører

Afdeling 1, 2, 7, 15, 8, 16, 17, 21, 23 & 24:
Carsten Falck / Rymarken 2, tlf. 89 31 71 71

Afdeling 4, 5 & Hejredalskollegiet:
Peter Sørensen og Ege Høst Hansen/ Edw. Rahrsvej 32, tlf. 89 31 71 31

Afdeling 3, 6, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 22 og 30:
Robert Sørensen / Rymarken 2, tlf. 89 31 71 71

Beboerrådgivningen

http://beboer-raadgivningen.dk
Gudrunsvej 16,1.th.,
Træffetider: tirsdag, 10-12, torsdag 15-18
Tlf. 86 25 21 26, 86 25 21 50 & 86 25 21 46

Beboerrådgivning Holmstrup Mark:
Jernaldervej 245, 1, lejl. 6, tlf. 86 24 82 89
Tirsdage kl. 15.00 – 17.00

Beboerrådgivning Toveshøj:
Maryam Fereidanian træffes i Tousgårdsladen
tirsdag 10-12 / torsdag 15-17
Tlf.: 20 18 54 24

Retshjælp
Gellerupparkens Retshjælp
Dortesvej 1
Tlf. 86 25 71 35

Fritidsforeningen:
Formand Jytte Lausen,
jyttemargrethe@stofanet.dk, tlf. 86 92 45 95, mobil 23 66 26 95.
Kasserer Inga Andersen tlf. 86 24 73 53

FAS
Fritidsforeningens Aktivitetsstøtte
Formand Poul Erik Nielsen, tlf. 42 17 79 77
otagra@stofanet.dk

Antenneservice
Stofa Antenneservice tlf. 88 30 30 30
Mandag-fredag: kl. 08.00-20.00
Lørdag: kl. 10.00-14.00
Dog med undtagelse af helligdage.
uden for almindelig åbningstid: telefon 88 13 18 18.

Totalservice
Tlf. 89 31 71 71 eller mobil 20 20 22 81
Hverdage efter kl. 15.30 – weekend hele døgnet.

Lokalpolitiet Århus Vest
City Vest, Gudrunsvej 7
Tlf. 86 25 14 48 / ojyl@politi.dk
Mandag-fredag kl. 10.00-12.00

Lægevagten Tlf. 70 11 31 31

Tousgårdsladen
Edwin Rahrsvej 6, 8220 Brabrand
Tlf. 86 25 91 58

Ladens Folkekøkken
Tlf. 86 25 91 58
Spisning hverdage 17.00-18.00 Tilmelding kl. 12

Beboerhuset Yggdrasil
Dorthesvej 35 A
8220 Brabrand
Tlf. 86 25 10 17
Vibeke Dam Hansen, viha@bbbo.dk

Stenhytten
Stenaldervej 77
8220 Brabrand
Tlf. 86 24 71 08

Underhuset
Tommy Hansen
Sigridsvej 27, 1.th.
8220 Brabrand
tlf. 87 30 16 00 el. 20 55 97 88

SKRÆPPEBLADET
Se adresser på redaktionssiden
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt