Lederen

Direktøren takker af, og nye tider er på vej

Alt har sin ende – og nu er enden også nået for direktør Torben Overgaard, som umiddelbart efter sommerferien bekendtgjorde, at hans tid i Brabrand Boligforening snart er slut.

Det er ikke en ”hr. hvem som helst”, som siger farvel. I mere end treogfyrre år har Torben Overgaard været en stor del af Brabrand Boligforening, så nu venter der en ny tid.

Den nyvalgte foreningsbestyrelse, som trådte sammen i juni, har arbejdet hurtigt og varslede allerede i starten af sommerferien, at der hen over sommeren ville blive iværksat en organisationsanalyse, der skal være med til at sikre, at boligforeningen er rustet til at møde fremtidens ændringer, krav og opgaver.

Tidligere på foråret havde udviklingsdirektør Flemming Kristensen valgt at stoppe med at stå i spidsen for Helhedsplanen, så derfor var der anledning til at stoppe op og få kigget på organisationen.

Der var varslet et resultat af organisationsanalysen midt september, men Torbens Overgaards farvel gør sikkert analysen lidt mere omfattende og måske lidt længerevarende.

Ingen kan være i tvivl om, at det er et yderst spændende efterår, der venter Brabrand Boligforening. Det gælder både for de ansatte i organisationen, de folkevalgte i foreningen og i afdelingerne, men også for alle beboerne ude i lejlighederne.

For beboerdemokratiet er generationsskiftet en anledning til at få ryddet op og ryddet ud i gammelkendte rutiner og handlemønstre, som der altid vil komme, når det er den samme kaptajn, der står ved roret gennem rigtig mange år.

Med resultatet af organisationsanalysen må det forventes, at foreningsbestyrelsen er klædt på til at træffe det rigtige valg, når der skal udpeges en ny direktør og ny udviklingsdirektør.

Det er nu, at sporene skal lægges til den vej, som Brabrand Boligforening skal køre frem ad i de næste mange år til glæde for alle – ikke mindst alle beboerne i boligforeningen.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2013-07 September

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2013-07 September side 2 forsiden af magasinet 2013-07 September

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data