Julehjælp

Vejledninger om julehjælp fra Beboerrådgivningen

Illustration af Jesper Ankjær

I lighed med tidligere år er der forskellige muligheder for at søge julehjælp i år. Hjælpen retter sig primært mod enlige med børn, som har et lavt rådighedsbeløb. Hvis du mener, at dette gælder for jeres familie, så er her et par muligheder:

Børnenes Kontor: Hjælpen består af mad og julegaver og vil først og fremmest tilgå enlige forældre med børn under 18 år, og hvor forsørgeren har en beskeden indkomst. Der vil i enkelte tilfælde, hvor en familie har en særdeles beskeden indkomst, kunne dispenseres fra denne regel.

Du skal acceptere, at ansøgningen forelægges kommunen til kontrol af oplysningerne omkring familieforhold. Ansøgningsskemaet kan hentes på www.bornenes-kontor.dk, ligesom du er velkommen til at hente et skema i beboerrådgivningen. Ansøgningen skal vedlægges 3 måneders lønsedler og indsendes senest 2. december.

Frelsens Hær hjælper også med julepakker. Du kan søge direkte hos Frelsens Hær i Nørre Allé 25 fra 15. november. Du skal dog først ringe på 8612 5656 for at bestille tid. Du kan også finde et ansøgningsskema på nettet efter den 1. november på følgende adresse: www.frelsenshaer.dk/index.php?page=julehjalp. Der er ansøgningsfrist den 30. november.

Mødrehjælpen uddeler til både fædre og mødre, men på grund af begrænsede midler gives kun hjælp til familier med størst behov. Ansøgningsskema kan hentes på: www.moedrehjaelpen.dk, og der skal vedlægges dokumentation. Kriterierne for hjælp er:
1. Du skal være forælder med hjemmeboende børn under 18 eller fast samværsaftale.
2. Du skal have et lavt månedligt rådighedsbeløb, der bl.a. afhænger af antallet af børn.
3. Du skal begrunde, hvorfor du netop i 2013 har et særligt behov for julehjælp. Det kan være pga. sociale, psykiske eller helbredsmæssige problemer. Alle ansøgninger gennemgås af Mødrehjælpens socialrådgivere.

Dansk Folkehjælp giver hjælp i form af julekurve til 4 forskellige grupper.
1. Enlige forsørgere på kontanthjælp
2. Enlige forsørgere på førtidspension
3. Enlige forsørgere på sygedagpenge
4. Enlige forsørgere på SU
Du kan efter den 1. november hente ansøgningsskema på: http://afdeling.folkehjaelp.dk/aarhus/socialt/julehjaelp/ansg-om-julehjlp/

Herudover er der mulighed for at søge hos din lokale kirke. Det er forskelligt fra kirke til kirke, så kontakt din kirke for at høre nærmere.

Beboere på Toveshøj kan henvende sig hos Maryam i Beboerhuset Tousgårdsladen, 1. sal.
Beboere fra de andre afdelinger, som er tilknyttet Beboerrådgivningen, bedes henvende sig i rådgivningen på Gudrunsvej 16, 1. th. eller i tirsdags-rådgivningen på Holmstrup i Værestedets lokaler, Jernaldervej 245, 1.

Med venlig hilsen Beboerrådgivere
Jens Høgh Tlf. 6128 2126
Abelone Asingh Tlf. 6128 2150
og Maryam Feriedanian Tlf. 2018 5424
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt