Nyt fra beboerrådgiverne (apr. ’14)

Sommerferietilbud til børnefamilier

Illustration af Jesper Ankjær

Er I en børnefamilie – har I lyst til at holde en uges ferie sammen – og kniber det med selv at få råd til det, så er dette tilbud måske noget for jer? Tilbuddet henvender sig til alle forældre – også til dem, som ikke bor med barnet/børnene til daglig.

Efter at Folketingets partier i forbindelse med finansloven tog over 300 millioner i Arbejdsmarkedets Feriefond (AFF), har vi med spænding ventet på besked fra Feriefonden om, hvorvidt de i år kunne give støtte til ferieformål. I starten af februar modtog vi heldigvis en positiv besked om støtte.

Vi kan derfor igen i år tilbyde et antal børnefamilier muligheden for et betalt ferieophold i Danmark samt i et vist omfang hjælp til betaling af transportudgifter efter nærmere fastsatte retningslinjer.

Hvem kan komme i betragtning?
Børnefamilier, der bor i afdelingerne Skovgårdsparken, Gellerupparken, Holmstrup, Odinsgård og Thorsbjerg, samt børnefamilier, der bor på Toveshøj, har mulighed for at ansøge.
At det kun er beboere fra disse afdelinger, der kan komme i betragtning, skyldes, at beboerne i disse afdelinger har valgt at bruge huslejekroner på finansiering af beboerrådgivere, og det derfor er disse beboere, der kan bruge beboerrådgivernes forskellige tilbud.

For at komme i betragtning skal man opfylde Fondens økonomiske retningslinjer. Det handler primært om det rådighedsbeløb, som familien har tilbage, når de faste udgifter er betalt. Retningslinjerne er rummelige, og ferie-tilbuddet vil derfor kunne nå en bred kreds af børnefamilier.

Hvis du/I har behov for økonomisk støtte for at kunne realisere ferieønskerne sammen med børnene, så kontakt os i rådgivningen for at ansøge/få foretaget en vurdering af mulighederne for at få bevilget et betalt ferieophold.

Hvordan søger man?
Interesserede beboere i afdeling 5, Toveshøj, skal henvende sig hos beboerrådgiver Maryam Fereidanian i beboerhuset Laden. Maryam kan træffes tirsdag 10-12 samt torsdag 15-17. Der er lukket om fredagen.

Familier fra de andre nævnte afdelinger skal henvende sig hos beboerrådgiver Jens Høgh og Abelone Asingh i Beboerrådgivningen, Gudrunsvej 16, 1. th., i tidsrummene tirsdag 10-12 samt torsdag 15-18.
For beboere på Holmstrup Mark er der også mulighed for at søge i tirsdags-rådgivningen 15-17 i Værestedets lokaler, Jernaldervej 245, 1., lejl. 6.
Du er naturligvis også velkommen til at ringe til os for at aftale et andet møde-tidspunkt.

Hvem får et tilbud?
Beboerrådgiverne vil udvælge blandt de familier, der opfylder kravene. Der vil foregå en vis social vægtning af ansøgningerne (nylig skilsmisse, dødsfald, alvorlig sygdom mv.), så husk at oplyse herom. Ansøgningerne behandles løbende, dog vil ansøgere, der har været af sted indenfor de seneste to år, først få svar efter udløb af ansøgningsperioden.

Med venlig hilsen beboerrådgiverne
Jens Høgh tlf. 61 28 21 26
Abelone Asingh tlt. 61 28 21 50
Maryam Fereidanian tlf. 20 18 54 24

 
Dokumentation for indtægter og udgifter de sidste tre måneder skal medbringes til brug for udfyldelse af et ansøgningsskema samt beregning af familiens rådighedsbeløb.
 
Ansøgningsperiode: Fra 1. marts 2014 til 10. april 2014.
 Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt