Et slag for fremtiden

Brabrand Boligforening var samlet i Horsens for at komme med bud på, hvordan fremtiden skal se ud

Af Elsebeth Frederiksen, fotos Pernille Benzon

Lørdag den 15. marts var repræsentantskabet og medarbejdere i Brabrand Boligforening samlet for at diskutere den nye Brabrand Boligforening. Det kom der mange gode ideer og lange diskussioner ud af.

Deltagerne, som var samlet på Hotel Opus i Horsens, havde i forvejen ikke fået et program for dagen. Det eneste, der var fastlagt, var faktisk kun spise- og kaffetiderne. Det var selvfølgelig også vigtigt, men deltagerne glædede sig alligevel til at høre, hvad resten af dagen gik ud på.

Beboere var koncentrerede om gruppearbejde.

Beboere var koncentrerede om gruppearbejde.

Repræsentanter fra Muusmann, som har lavet organisationsanalysen for Brabrand Boligforening, skulle stå for dagen, som blandt andet viste sig at bestå af workshops om visioner og missioner.
Direktør Keld Laursen lagde ud med at forklare, hvordan man mener, BB skal køres i fremtiden, og sagde, at han ikke i forvejen vidste ret meget om den almene sektor, men at han vil gå til opgaven med en passende balance mellem ydmyghed og at udfordre og udvikle.

Hans tale blev ledsaget af klapsalver, både før og efter talen – noget, som han vist blev lidt betuttet over. Bagefter var det tid til at komme ud i grupper. I forvejen var deltagerne delt op på tværs af afdelinger, beboere og ansatte, og det viste sig at være en god blanding.

Gode diskussioner om alting
Grupperne fik til opgave at gennemgå ti strategiske pejlemærker, som Muusmann havde skrevet op. Det handlede blandt andet om beboerdemokrati, samspil mellem ansatte og beboere, dialog og nybyggerier.

Deltagerne havde samlet fået at vide, at de skulle glemme fortiden og kun kigge fremad, men det var svært for nogle af grupperne, fordi de følte, de også var nødt til at se på fortiden for at kunne se, hvad der skulle gøres bedre i fremtiden.

De emner, der gik igen, var manglende kommunikation mellem boligforeningen og beboerne. Ofte føler beboerne, at deres klager ikke bliver taget seriøst, eller at man ikke vidste, hvor klagen havnede, når man sendte den. Der var en del frustration hos folk, men også håb om et bedre forhold til den nye ledelse i boligforeningen.

Repræsentant fra Muusmann introducerer deltagerne for dagens tema.

Repræsentant fra Muusmann introducerer deltagerne for dagens tema.

På planchen står der:

Nogle af udfordringerne:

  • Mistillid: Ansatte <> Beboervalgte
  • Dårlig/manglende forvaltningsprakses
  • “Vi plejer” – Hvorfor skal vi lave noget om?
  • Utilstrækkelig kundeorientering
  • Manglende servicekultur
  • Topstyring – manglende uddelegering og derfor manglende ansvarsfølelse for opgaverne
  • “Politisk betændt” bruges ofte som P-plads
  • “Storebror BB ved bedst” (ift. eksterne)

Lang, men også vigtig dag
Der var workshops i fem timer med indlagte pauser, så folk var godt trætte, da dagen var ovre. Nogle efterlyste en anden måde at lave workshops på, da det var hårdt at sidde stille hele dagen, mens andre gerne ville have haft lidt mere hjælp i grupperne til at få begyndt diskussionerne.

Alligevel var folk enige om, at det havde været spændende at være med. Især at møde folk fra andre afdelinger, som man kunne udveksle erfaringer med. Der var forslag på bordet om at mødes en gang hver anden måned for at udveksle erfaring, som man kan bruge i sin afdeling. Selvom man er beboer i samme boligforening, møder man aldrig hinanden, undtagen til det årlige repræsentantskabsmøde, hvor man mest snakker med folk i sin egen bestyrelse.

Nu tager Muusmann alle skriblerierne fra grupperne med og ser, om de kan få inspiration til den nye Brabrand Boligforening. Nu kan alle bare vente, til resultaterne kommer, og det bliver spændende at se, om der er blevet lyttet til folk, og om deres ønsker og ideer er taget til efterretning.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt