Fremtidens Fritidsforening og FAS til debat

Har boligforeningens gamle aktivitetsforeninger overlevet sig selv? spørger de to bestyrelser

Tekst og foto af Helle Hansen

Søndag den 6. april holdt Fritidsforeningen og FAS´ bestyrelser en fælles arbejdsdag for at diskutere fremtiden for de to foreninger, som gennem mere end 40 år på hver deres måde har støttet op om beboeraktiviteter og foreninger i boligforeningens afdelinger.

Langt de fleste beboere i Brabrand Boligforening er i dag medlem af Fritidsforeningen. Og de betaler hver måned et medlemskontingent på ti kroner, som fordeles med 7,5 kroner til Fritidsforeningen og 2,5 kroner til FAS, som står for Fritidsforeningens Aktivitetsstøtte.

Fungerende formand for Fritidsforeningen Youssef Abdul Kader (th.) og formand for FAS Poul Erik Nielsen spørger, om Fritidsforeningen og FAS har overlevet sig selv.

Fungerende formand for Fritidsforeningen Youssef Abdul Kader (th.) og formand for FAS Poul Erik Nielsen spørger, om Fritidsforeningen og FAS har overlevet sig selv.

Måske overlevet sig selv
Fungerende formand for Fritidsforeningen Youssef Abdul Kader og formand for FAS Poul Erik Nielsen fortæller til Skræppebladet, at det på arbejdsdagen blev diskuteret, om konstruktionen med både en Fritidsforening og et FAS, som vi kender det i dag, måske har overlevet sig selv.

”Oprindelig var fritidsforeningen jo kun for beboerne i Gellerupparken, men med tiden kom naboafdelingerne i Brabrand også med. Men i dag har Brabrand Boligforening afdelinger over hele kommunen, og både i størrelse og i aldersmæssig sammenhæng er afdelingerne meget mere forskellige end tidligere,” siger Poul Erik Nielsen.

”Og det er ofte også forskellige aktiviteter og fester, som afdelingerne ønsker at lave. Og det kan være svært med de ensartede regler, som findes i dag,” siger Youssef Abdul Kader.

Nye tanker
De to formænd er enige om, at der er behov for, at der bliver tænkt nye tanker om andre måder at støtte aktiviteterne i afdelingerne.

”Der skal være rimelighed i reglerne, og alene afstanden mellem Brabrand og Hasselager gør det til en udfordring. Det bedste vil være, hvis de penge, som afdelingerne kan få til deres aktiviteter, kan bruges på den måde, som det bedst passer den enkelte afdeling,” siger Youssef Abdul Kader.

”I dag gør reglerne det for eksempel meget svært for nogle af vores +55-afdelinger at bruge pengene, fordi de ikke må bruge dem på mad, men kun på at købe duge, servietter og lys. Og det er da tudetosset,” siger Poul Erik Nielsen.

Afventer foreningsbestyrelsen
På arbejdsdagen deltog boligforeningens næstformand, Keld Albrechtsen, som dirigent. Og mødet endte med, at Keld Albrechtsen tog essensen fra dagens diskussioner med tilbage til foreningsbestyrelsen, som inden for ganske kort tid forventes at indkalde de to bestyrelser til et opfølgende møde.

Her forventer de to formænd at skulle diskutere muligheden for at lave en ny konstruktion med flere områdeopdelte fritidsforeninger. Og måske også en ny styreform i stedet for den nuværende, hvor Fritidsforeningens bestyrelse vælges på en årlig generalforsamling, mens FAS´s bestyrelse består af en beboerrepræsentant fra hver afdeling, der vælges på afdelingernes ordinære beboermøder.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt