Ny by- og boligpolitik i Århus

styrket indsats på opførelse af blandt andet ungdomsboliger

Af Jens B. Skriver. Arkivfoto (kun online)

Med budgetforliget for 2014 vedtog Aarhus Byråd en hensigtserklæring om by – og boligpolitik. Der skal udarbejdes en samlet politik med fastlæggelse af boligselskabernes fremtidige rolle. Indsatsen for at opføre flere almene boliger skal styrkes, ikke mindst opførelsen af ungdomsboliger.

Vi har spurgt rådmand for Teknik og Miljø Kristian Würtz om, hvorledes politikken skal føres ud i praksis.
”Du kommer i rette tid,” indleder han.

”Teknisk udvalg har netop drøftet den ny by- og boligpolitik i går og overtaget stafetten fra budgetforliget, men vi er kun kommet til de indledende drøftelser. Sagen skal bredes ud. Den boligpolitik, som føres, har stor betydning for det virkelige liv og virker på langt sigt. Boligpolitikken skal være for alle, så alle kan få gode boliger, og de skal være til at betale. Derved kommer den almene sektor ind i billedet.”

Kristian Würtz. Arkivfoto: Elsebeth Frederiksen

Kristian Würtz. Arkivfoto: Elsebeth Frederiksen

Ungdomsboliger
”Vi satser på ungdomsboliger og vil opføre 2500 enheder i denne byrådsperiode. De unge, som kommer til byen uden netværk, er de mest sårbare For dem er det vigtigt, at kommunen støtter opførelsen af nye ungdomsboliger. Den kommunale grundkapital er nedsat i de kommende år, så kommunen skal finansiere en mindre andel end i de fremtidige år. Det skal udnyttes.”

Familieboliger
”Men der skal også bygges familieboliger. Familieboligkvoten 2014-17 er på knap 500 boliger. Boliger, som præger udviklingen, skal bruges politisk.

Vi skal have gode blandede bydele, der giver et godt lokalt sammenhold og dermed et godt socialt liv. Det er vigtigt for en by, der vokser.

Derfor er 25 procent af boligerne på havnen almene, og der kommer en del i udviklingsområderne omkring Lisbjerg. Vi står også foran omdannelsen af gamle industriområder.”

I Gellerup
Lejligheden benyttes også til at spørge lidt om lokale projekter.
”Der skal ikke herske nogen tvivl om, at jeg har sendt en indstilling til byrådet om, at Hejredalskollegiet afvikles, men den er ikke blevet forelagt endnu,” siger rådmanden.

”Det bliver imidlertid meget dyrt. Jeg har indstillet, at der opføres 10.000 m2 nye ungdomsboliger i Gellerup. Brabrand Boligforening har ønsket en større kvote, men vi må sikre os, at der er et marked for dem.”

Til sidst fremhæver rådmanden: ”Nu skal vi til at høste frugterne af Helhedsplanen. Hele min afdeling med 700 medarbejdere skal samles derude. Det er ikke længere snak.”
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt