Ny by- og boligpolitik i Århus

styrket indsats på opførelse af blandt andet ungdomsboliger

Med budgetforliget for 2014 vedtog Aarhus Byråd en hensigtserklæring om by – og boligpolitik. Der skal udarbejdes en samlet politik med fastlæggelse af boligselskabernes fremtidige rolle. Indsatsen for at opføre flere almene boliger skal styrkes, ikke mindst opførelsen af ungdomsboliger.

Vi har spurgt rådmand for Teknik og Miljø Kristian Würtz om, hvorledes politikken skal føres ud i praksis.
”Du kommer i rette tid,” indleder han.

”Teknisk udvalg har netop drøftet den ny by- og boligpolitik i går og overtaget stafetten fra budgetforliget, men vi er kun kommet til de indledende drøftelser. Sagen skal bredes ud. Den boligpolitik, som føres, har stor betydning for det virkelige liv og virker på langt sigt. Boligpolitikken skal være for alle, så alle kan få gode boliger, og de skal være til at betale. Derved kommer den almene sektor ind i billedet.”

Kristian Würtz. Arkivfoto: Elsebeth Frederiksen

Kristian Würtz. Arkivfoto: Elsebeth Frederiksen

Ungdomsboliger

”Vi satser på ungdomsboliger og vil opføre 2500 enheder i denne byrådsperiode. De unge, som kommer til byen uden netværk, er de mest sårbare For dem er det vigtigt, at kommunen støtter opførelsen af nye ungdomsboliger. Den kommunale grundkapital er nedsat i de kommende år, så kommunen skal finansiere en mindre andel end i de fremtidige år. Det skal udnyttes.”

Familieboliger

”Men der skal også bygges familieboliger. Familieboligkvoten 2014-17 er på knap 500 boliger. Boliger, som præger udviklingen, skal bruges politisk.

Vi skal have gode blandede bydele, der giver et godt lokalt sammenhold og dermed et godt socialt liv. Det er vigtigt for en by, der vokser.

Derfor er 25 procent af boligerne på havnen almene, og der kommer en del i udviklingsområderne omkring Lisbjerg. Vi står også foran omdannelsen af gamle industriområder.”

I Gellerup

Lejligheden benyttes også til at spørge lidt om lokale projekter.
”Der skal ikke herske nogen tvivl om, at jeg har sendt en indstilling til byrådet om, at Hejredalskollegiet afvikles, men den er ikke blevet forelagt endnu,” siger rådmanden.

”Det bliver imidlertid meget dyrt. Jeg har indstillet, at der opføres 10.000 m2 nye ungdomsboliger i Gellerup. Brabrand Boligforening har ønsket en større kvote, men vi må sikre os, at der er et marked for dem.”

Til sidst fremhæver rådmanden: ”Nu skal vi til at høste frugterne af Helhedsplanen. Hele min afdeling med 700 medarbejdere skal samles derude. Det er ikke længere snak.”

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2014-06 Juli

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2014-06 Juli side 18
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2014-06 Juli

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data