Opfølgning på Muusmanns trækker ud

I slutningen af november holder foreningsbestyrelsen et seminar for at evaluere arbejdet med at udvikle foreningen

Midt i september var det et år siden, at foreningsbestyrelsen modtog resultatet af den store analyse, som konsulentfirmaet Muusmann sidste sommer gennemførte i Brabrand Boligforening. Som bekendt var det analysen, der satte gang i den store omorganisering af administrationen, der er foregået hen over vinteren og foråret, og som i dag er resulteret i helt nye ansigter på alle de ledende poster.

Input fra høj og lav

I forbindelse med anbefalingerne i Muusmann-analysen besluttede foreningsbestyrelsen, at den også ville inddrage repræsentantskabet og medarbejderne i det videre arbejde med at udvikle foreningen.

Og i marts var halvanden hundrede repræsentantskabsmedlemmer og BB-medarbejdere på et heldags visionsseminar i Horsens, hvor alle kom med input til strategien for de nye tider i boligforeningen. Input, som foreningsbestyrelsen sagde, den ville tage med i sine overvejelser til at løse fremtidens udfordringer.

Opsamling og evaluering

Endnu er der ikke kommet røg op fra skorstenen over foreningsbestyrelsens lokaler, i forhold til om der er skabt enighed om, i hvilken retning boligforeningen skal gå. Næstformand Keld Albrechtsen og formand Jesper Pedersen oplyser til Skræppebladet, at foreningsbestyrelsen den 22. november holder et heldagsseminar, hvor den skal evaluere, hvor langt man er nået i forhold til at realisere de målsætninger, som Muusmann-analysen konkluderede, der er behov for.

Professionalisme og nye principper

Det var mål, som blandt andet gik ud på at fastsætte en ny struktur i foreningen, der er baseret på principper om entydighed og gennemsigtighed, så ingen er i tvivl om, hvad der foregår.

Samtidig lød opfordringen til at sikre smidige processer, hvor alle bidrager til at skabe gode processer med høj kvalitet og resultater. Der skal også arbejdes med de professionelle samarbejdsrelationer for at få organisationen til at fremstå troværdig både internt og eksternt. Og endelig skal der skabes en attraktiv og udviklende arbejdsplads med en organisation, der kan rekruttere og fastholde kompetencer, lød opfordringen fra Muusmann-analysen i september 2013.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2014-08 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2014-08 Oktober side 5
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2014-08 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • heldagsseminar
    Opfølgning på Muusmanns trækker ud
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data