Fremtidsdag om Brabrand Bolig­forening anno 2014

Strategi og kulturudvikling er på programmet, når der den 15. marts tages hul på den nye udgave af Brabrand Boligforening

På samme tid, som foråret er parat til at springe ud, tager repræsentantskabet i Brabrand Boligforening sammen med alle boligforeningens medarbejdere en lørdag midt i marts på tur til Horsens. Her skal alle være med til det, som bliver kaldt “Fremtidsdagen – det nye BB”. Det bliver en dag, hvor der skal arbejdes med en ny strategi for Brabrand Boligforening.

Håndtering af udfordringer

”Der er to temaer på programmet, det er strategi og kulturudvikling,” fortæller Lars Bo Pedersen, der er partner i konsulentfirmaet Mussmann, som foreningsbestyrelsen har hyret til at stå for afviklingen af fremtidsdagen.

”Der vil blive taget afsæt i de udfordringer, foreningen står overfor i fremtiden. Og både repræsentantskabet og medarbejderne bliver inviteret til en drøftelse af, hvilke strategiske pejlemærker der skal arbejdes efter for at håndtere udfordringerne bedst muligt,” siger Lars Bo Pedersen.

En proces sættes i gang

Der er ikke nogen forventning om, at strategien bliver endeligt lavet færdig på selve dagen. Målet er derimod at få gode input og drøftelser af, hvad der er vigtigt at arbejde efter fremadrettet.
”Kort sagt er målet med dagen, at foreningsbestyrelsen og ledelsen får kvalificeret den overordnede mission, vision og strategi, som Brabrand Boligforening skal forfølge med henblik på efterfølgende at udarbejde den endelig strategi,” forklarer Lars Bo Pedersen.

Kulturen skal udvikles

I forbindelse med fremtidsdagens andet tema, kulturudvikling, skal der arbejdes med at udvikle den kultur, der fremover skal karakterisere Brabrand Boligforening.

”Her er det væsentligt, at åbenhed og tillid bliver styrket i foreningen. Selve dagen skal derfor også bidrage til at styrke dialogen mellem administrationen og beboerrepræsentanterne,” fortæller Lars Bo Pedersen og oplyser, at foreningsbestyrelsen forud for fremtidsdagen har opstillet tre nøgleord for den kultur, der ønskes: samspil, servicekultur og professionalisme.

”På dagen skal deltagerne sammen forsøge at skabe et fælles billede af, hvad disse nøgleord indebærer og betyder. Og det skal drøftes, hvilke aktiviteter der skal iværksættes for at skabe en kultur, der er båret netop af det gode samspil, en servicekultur og professionalisme,” fortæller Lars Bo Pedersen.

Alle i arbejdstøjet

I løbet af dagen vil der både være indlæg fra foreningsbestyrelsen, ledelsen og Mussmann. Og der vil også blive arbejdet i grupper med dagens temaer.

”Det forventes, at alle trækker i arbejdstøjet og giver gode, konstruktive og fremadrettede input, så rejsen mod den nye Brabrand Boligforening startes i fællesskab,” siger Lars Bo Pedersen, der forventer, at der i alt kommer 150 deltagere til boligforeningens fremtidsdag i Horsens.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2014-02 Marts

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2014-02 Marts side 9
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2014-02 Marts

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • Fremtidsdag om Brabrand Bolig­forening anno 2014
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data