Fremtidsdag om Brabrand Boligforening anno 2014

Strategi og kulturudvikling er på programmet, når der den 15. marts tages hul på den nye udgave af Brabrand Boligforening

Af Helle Hansen – illustration af Jesper Ankjær

På samme tid, som foråret er parat til at springe ud, tager repræsentantskabet i Brabrand Boligforening sammen med alle boligforeningens medarbejdere en lørdag midt i marts på tur til Horsens. Her skal alle være med til det, som bliver kaldt “Fremtidsdagen – det nye BB”. Det bliver en dag, hvor der skal arbejdes med en ny strategi for Brabrand Boligforening.

Håndtering af udfordringer
”Der er to temaer på programmet, det er strategi og kulturudvikling,” fortæller Lars Bo Pedersen, der er partner i konsulentfirmaet Mussmann, som foreningsbestyrelsen har hyret til at stå for afviklingen af fremtidsdagen.

”Der vil blive taget afsæt i de udfordringer, foreningen står overfor i fremtiden. Og både repræsentantskabet og medarbejderne bliver inviteret til en drøftelse af, hvilke strategiske pejlemærker der skal arbejdes efter for at håndtere udfordringerne bedst muligt,” siger Lars Bo Pedersen.

En proces sættes i gang
Der er ikke nogen forventning om, at strategien bliver endeligt lavet færdig på selve dagen. Målet er derimod at få gode input og drøftelser af, hvad der er vigtigt at arbejde efter fremadrettet.
”Kort sagt er målet med dagen, at foreningsbestyrelsen og ledelsen får kvalificeret den overordnede mission, vision og strategi, som Brabrand Boligforening skal forfølge med henblik på efterfølgende at udarbejde den endelig strategi,” forklarer Lars Bo Pedersen.

Kulturen skal udvikles
I forbindelse med fremtidsdagens andet tema, kulturudvikling, skal der arbejdes med at udvikle den kultur, der fremover skal karakterisere Brabrand Boligforening.

”Her er det væsentligt, at åbenhed og tillid bliver styrket i foreningen. Selve dagen skal derfor også bidrage til at styrke dialogen mellem administrationen og beboerrepræsentanterne,” fortæller Lars Bo Pedersen og oplyser, at foreningsbestyrelsen forud for fremtidsdagen har opstillet tre nøgleord for den kultur, der ønskes: samspil, servicekultur og professionalisme.

”På dagen skal deltagerne sammen forsøge at skabe et fælles billede af, hvad disse nøgleord indebærer og betyder. Og det skal drøftes, hvilke aktiviteter der skal iværksættes for at skabe en kultur, der er båret netop af det gode samspil, en servicekultur og professionalisme,” fortæller Lars Bo Pedersen.

Alle i arbejdstøjet
I løbet af dagen vil der både være indlæg fra foreningsbestyrelsen, ledelsen og Mussmann. Og der vil også blive arbejdet i grupper med dagens temaer.

”Det forventes, at alle trækker i arbejdstøjet og giver gode, konstruktive og fremadrettede input, så rejsen mod den nye Brabrand Boligforening startes i fællesskab,” siger Lars Bo Pedersen, der forventer, at der i alt kommer 150 deltagere til boligforeningens fremtidsdag i Horsens.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt