Nye principper skal føre Brabrand Boligforening videre

Foreningsbestyrelsen vælger ny ledelsesstruktur, som betyder en slankning af ledelsen. Men der skal både findes en ny administrerende direktør, en projektchef og en teknisk chef

Tekst af Helle Hansen – vignet af Jesper Ankjær

Foreningsbestyrelsen i Brabrand Boligforening havde fået fremlagt Muusmanns analyse et par uger inden informationsmødet den 2. oktober i Storcenter Nord. Og bestyrelsen havde handlet hurtigt og allerede truffet en række beslutninger om, hvordan fremtidens boligforening skal se ud.

Det fik de fremmødte repræsentant-skabsmedlemmer og medarbejdere at vide, umiddelbart efter at konsulenterne Jeppe Vagtholm og Lars Bo Pedersen fra Muusmann havde gennemgået analysen og dens anbefalinger.

To valg – status quo eller ny start
Analysen endte med at konstatere, at Brabrand Boligforening havde to valgmuligheder: Enten at fortsætte uændret, hvilket formentlig ville betyde, at foreningen langsomt taber sam-fundskraft og legitimitet i omgivelserne.

Eller i stedet at lave en ny start og ændre strukturen. Det vil være et skridt i den rigtige retning, men der skal også ændres i hele kulturen og adfærden i forening og organisation, lød opfordringen fra konsulenterne, der slog fast, at forudsætningen for, at det lykkes, er, at der er en vilje hele vejen rundt til at gøre det.

Principper for succes
Analysen konkluderede, at boligfor-eningen bør fastlægge en struktur, der er baseret på principper som entydighed og gennemsigtighed, så ingen er i tvivl om, hvad der foregår. Smidige processer, hvor alle skal bidrage til at skabe gode processer med høj kvalitet og resultater.

Professionelle samarbejdsrelationer, som får organisationen til at fremstå troværdig både internt og eksternt. Og endelig at skabe en attraktiv og udviklende arbejdsplads med en organisation, som skal kunne fastholde og rekruttere kompetencer.

Ny slankere administrativ organisation
Formålet er at få en ny og mere moderne ledelsesstil og en mere serviceorienteret organisationskultur, med henblik på at administrationen kan understøtte de beboervalgte og det politiske system. Der er blevet set på, hvor opgaverne bør ligge, men ikke alt ligger endnu helt fast.

Men fremtidens projektafdeling bør omfatte alle de større udviklingsopgaver med udadrettet sigte såsom nybyggerier, store renoveringsopgaver og helhedsplanen. Økonomi og administration, der har fokus i forhold til den øvrige organisation, kommer til at ligge som et selvstændigt ansvarsområde. Det sidste ansvarsområde bliver drift og teknik.

Lederteam skal uddelegere
Muusmannkonsulenterne slog fast, at samspillet mellem ledelsen, der kommer til at bestå af en ny administrerende direktør, en projektchef, en administrationschef og en ny teknisk chef, er meget vigtigt.

De fire ledere skal udgøre et ledelsesteam, som er meget bevidst om, at opgaver og beslutningskompetencer i høj grad skal uddelegeres. Formålet med den nye struktur er at sikre en mere skarp opgavefordeling, større smidighed og større ensartethed. Der er dog mulighed for i den endelige organisationsstruktur at ændre placering af enkelte opgavetyper eller enkelte personalegrupper, eksempelvis de boligsociale medarbejdere, fastslog Jeppe Vagtholm og Lars Bo Pedersen.

Muusmann skal finde de nye ledere
Efter gennemgangen af analysen sluttede Jesper Pedersen af med at fortælle, at bestyrelsen har besluttet at igangsætte processen med de tre ansættelser af nye ledere og har bedt Muusmann om at forestå dette arbejde. Nuværende fungerende direktør og regnskabschef Mogens Clingman får i den nye ledelse titel af administrationschef.

Bestyrelsen har desuden besluttet at holde et arbejdsdøgn i begyndelsen af november, hvor den vil lægge en køreplan for, hvordan der fremover skal arbejdes videre med strategiudviklingen og kulturudviklingsprocessen.

Ansættelsen af den nye direktør forventes at kunne ske omkring 1. januar, men bestyrelsen vil være indstillet på at vente på den rigtige person. Imens er det vigtigt at holde hjulene i gang.

Ikke en spareøvelse
Herefter understregede Jesper Pedersen, at der alene er tale om slankning på ledelsesniveauet, og at rygterne om rationaliseringer og nedskæringer blandt personalet ikke har noget på sig. Tværtimod forventes det, at der bliver behov for flere ressourcer inden for nogle områder.

Til sidst opfordrede han til, at spørgsmål, som måtte dukke op, bliver stillet til bestyrelsen, så alle kan få svar i stedet for at gå og spekulere over tingene.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt