Afd. 25: Huslejenedsættelse i Østergårdsparken

Afdeling 25 – Østergårdsparken

Liv og mange opgaver i Tranbjerg

Tekst og foto af Bo Sigismund

I en ny afdeling er der en enorm masse detaljer og tekniske emner, der skal findes løsninger på. Det ser ud til at lykkes for afdelingsbestyrelsen i Østergårdsparken.

De fremmødte beboere godkendte blandt andet årets budget.

De fremmødte beboere godkendte blandt andet årets budget.

Bestyrelsen har travlt
Vi er i det sydligste Tranbjerg, men der er ikke helt bar mark længere. Byggeri skyder op, og beboerlivet tager form. Østergårdsparken har ikke noget fælleslokale, så afdelingsmødet foregik i Grønløkkehallens café, 1½ km borte. Det gjorde ikke noget – afdeling 25 har unge beboere og en energisk afdelingsbestyrelse, og beboermødet trak en pæn interesse frem.

Beretningen var velforberedt og omfattende. Afdelingsformand Christina Madsen havde været grundig og havde kommentarer til en lang række emner. Ingen tvivl om, at bestyrelsen har haft meget at bestille: Affald, parkering, teknik, legepladser, trafik, fejlretning, grundejerforeningen, haverne – intet for stort eller for småt, og så har de endda energi til at se frem til nye opgaver. Ikke underligt, at beretningen blev positivt modtaget og enstemmigt godkendt.

Jesper Fræer, nyvalgt til foreningsbestyrelsen, holdt beretningen for foreningen og fortalte beredvilligt om alle de store opgaver, han er blevet involveret i. Helhedsplan og Havnehusene er jo ikke afgørende herude, men foreningen og dens afdelinger er en helhed, og det var der enighed om.

Formand Christina Madsen fremlægger beretningen.

Formand Christina Madsen fremlægger beretningen.

Huslejenedsættelse
Det siges, at det er dyrt at bo i nye afdelinger, men her i afd. 25 falder huslejen med 1,5 procent. Administrationschef Susanne Witting gav en gennemgang af økonomien, illustreret og kommenteret, og der var naturligvis enstemmighed om at godkende budgettet.

Forslag
Ordensregler er et emne, der ofte vil kunne trække et møde langt ud! Denne gang gik ændringsforslagene igennem uden vanskeligheder, sikkert hjulpet af klar formulering og god forberedelse. Alle stemte for. To øvrige forslag blev trukket og kom derfor ikke til behandling.

Mangel på kandidater
Christina Madsen, Martin Holmgaard og Anders Poulsen blev genvalgt, og Pernille Greisen nyvalgt til afdelingsbestyrelsen – alle ved fredsvalg, for der var kun opstillet disse fire til de fire ledige poster. Ingen kandiderede til Skræppens redaktion eller til FAS, så disse poster står stadig ubesatte.

Vold
Herude betyder det en vold af jord. Den gav anledning til lidt snak under eventuelt, for den og det bagvedliggende grundstykke ejes stadig af foreningen som en del af en storparcel. Det har lange udsigter med at få byggekvoter. Der var kun få andre spørgsmål, inden Christina kunne runde mødet af med tak for i aften.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt